ช่วงราคาระหว่าง
-
แทร์นเออ เก้าอี้ ภายนอก, ย้อมสีน้ำตาลเทา โลหะ, พับได้ ไม้อะคาเซีย ดำ ความลึก: 40 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม. ความสูง: 79 ซม. / 79 ซม.
แทร์นเออ
เก้าอี้ ภายนอก
395 บาท
ความลึก: 40 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม., ความสูง: 79 ซม. / 79 ซม.
แอ็ปปลาเรอ เก้าอี้มีที่วางแขน, ย้อมสีน้ำตาล น้ำตาล ความลึก: 65 ซม. ความสูงที่นั่ง: 41 ซม. ความสูง: 82 ซม. / 82 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
เก้าอี้มีที่วางแขน
1,750 บาท
ความลึก: 65 ซม., ความสูงที่นั่ง: 41 ซม., ความสูง: 82 ซม. / 82 ซม.
ฟัลสเตร์ ม้านั่ง ภายนอก, น้ำตาล, ดำ ความลึก: 36 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 130 ซม. ความสูง: 43 ซม. / 43 ซม.
ฟัลสเตร์
ม้านั่ง ภายนอก
3,390 บาท
ความลึก: 36 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 130 ซม., ความสูง: 43 ซม. / 43 ซม.
ฟัลสเตร์ ม้านั่ง ภายนอก, เทา ความลึก: 36 ซม. ความลึกที่นั่ง: 36 ซม. ความสูงที่นั่ง: 43 ซม.
ฟัลสเตร์
ม้านั่ง ภายนอก
3,390 บาท
ความลึก: 36 ซม., ความลึกที่นั่ง: 36 ซม., ความสูงที่นั่ง: 43 ซม.
ฟัลสเตร์ เก้าอี้ ภายนอก, น้ำตาล, ดำ ความลึก: 59 ซม. ความสูงที่นั่ง: 43 ซม. ความสูง: 87 ซม. / 87 ซม.
ฟัลสเตร์
เก้าอี้ ภายนอก
1,650 บาท
ความลึก: 59 ซม., ความสูงที่นั่ง: 43 ซม., ความสูง: 87 ซม. / 87 ซม.
ฟัลสเตร์ เก้าอี้ ภายนอก, เทา ความลึก: 59 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม. ความลึกที่นั่ง: 44 ซม.
ฟัลสเตร์
เก้าอี้ ภายนอก
1,650 บาท
ความลึก: 59 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม., ความลึกที่นั่ง: 44 ซม.
ฟัลสเตร์ เก้าอี้มีที่วางแขน, น้ำตาล, ดำ ความลึก: 61 ซม. ความสูงที่นั่ง: 43 ซม. ความสูง: 86 ซม. / 86 ซม.
ฟัลสเตร์
เก้าอี้มีที่วางแขน
1,950 บาท
ความลึก: 61 ซม., ความสูงที่นั่ง: 43 ซม., ความสูง: 86 ซม. / 86 ซม.
ฟัลสเตร์ เก้าอี้มีที่วางแขน, เทา ความลึก: 61 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 42 ซม. ความสูง: 86 ซม. / 86 ซม.
ฟัลสเตร์
เก้าอี้มีที่วางแขน
1,950 บาท
ความลึก: 61 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 42 ซม., ความสูง: 86 ซม. / 86 ซม.
ฟัลสเตร์ เก้าอี้สนาม, น้ำตาล, ดำ พับได้ ดำ ความลึก: 69 ซม. ความสูง: 104 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 47 ซม.
ฟัลสเตร์
เก้าอี้สนาม
3,150 บาท
ความลึก: 69 ซม., ความสูง: 104 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 47 ซม.
ฟัลสเตร์ เก้าอี้สนาม, เทา พับได้ เทา ความลึก: 69 ซม. / 69 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 47 ซม. ความสูง: 104 ซม. / 104 ซม.
ฟัลสเตร์
เก้าอี้สนาม
3,150 บาท
ความลึก: 69 ซม. / 69 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 47 ซม., ความสูง: 104 ซม. / 104 ซม.
วินดัลเซอ เก้าอี้มีที่วางแขน, ย้อมสีน้ำตาล ไม้ยูคาลิปตัส, ขาว ความลึก: 56 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม. / 40 ซม. ความลึกที่นั่ง: 42 ซม. / 42 ซม.
วินดัลเซอ
เก้าอี้มีที่วางแขน
2,359 บาท
ความลึก: 56 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม. / 40 ซม., ความลึกที่นั่ง: 42 ซม. / 42 ซม.
อัสค์โฮล์มเมน เก้าอี้ ภายนอก, น้ำตาลเทา พับได้ ย้อมสีน้ำตาลเทา ความลึก: 49 ซม. / 49 ซม. ความสูง: 87 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 36 ซม.
อัสค์โฮล์มเมน
เก้าอี้ ภายนอก
750 บาท
ความลึก: 49 ซม. / 49 ซม., ความสูง: 87 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 36 ซม.
อิเกีย พีเอส 2014 ม้านั่ง ภายนอก, ไม้โอ๊ค, อะลูมิเนียม ความกว้าง: 105 ซม. ความลึก: 67 ซม. ความลึกที่นั่ง: 40 ซม. / 40 ซม.
อิเกีย พีเอส 2014
ม้านั่ง ภายนอก
3,590 บาท
ความกว้าง: 105 ซม., ความลึก: 67 ซม., ความลึกที่นั่ง: 40 ซม. / 40 ซม.
เซียเร่อ เก้าอี้ผู้กำกับ ภายนอก, ย้อมสีน้ำตาล, เทาเข้ม ความลึก: 55 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 45 ซม. / 45 ซม. ความสูง: 78 ซม. / 78 ซม.
เซียเร่อ
เก้าอี้ผู้กำกับ ภายนอก
1,350 บาท
ความลึก: 55 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 45 ซม. / 45 ซม., ความสูง: 78 ซม. / 78 ซม.
เฟยัน เก้าอี้ ภายนอก, พับได้ ดำ ดำ ความกว้าง: 44 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม. ความลึกที่นั่ง: 39 ซม. / 39 ซม.
เฟยัน
เก้าอี้ ภายนอก
350 บาท
ความกว้าง: 44 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม., ความลึกที่นั่ง: 39 ซม. / 39 ซม.
เลคค์เออ อาร์มแชร์พร้อมเบาะรอง ภายนอก, เทา ความกว้าง: 75 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม. / 40 ซม. ความลึกที่นั่ง: 43 ซม. / 43 ซม.
เลคค์เออ
อาร์มแชร์พร้อมเบาะรอง ภายนอก
3,290 บาท
ความกว้าง: 75 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม. / 40 ซม., ความลึกที่นั่ง: 43 ซม. / 43 ซม.
เลคค์เออ เก้าอี้ ภายนอก, ขาว ความลึก: 52 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 37 ซม. ความลึกที่นั่ง: 38 ซม.
เลคค์เออ
เก้าอี้ ภายนอก
759 บาท
ความลึก: 52 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 37 ซม., ความลึกที่นั่ง: 38 ซม.
เลคค์เออ เก้าอี้ ภายนอก, เทา ความลึก: 52 ซม. ความสูงที่นั่ง: 44 ซม. ความสูง: 87 ซม. / 87 ซม.
เลคค์เออ
เก้าอี้ ภายนอก
1,500 บาท
ความลึก: 52 ซม., ความสูงที่นั่ง: 44 ซม., ความสูง: 87 ซม. / 87 ซม.
เลคค์เออ เก้าอี้มีที่วางแขน, เทา ความกว้าง: 56 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 42 ซม.
เลคค์เออ
เก้าอี้มีที่วางแขน
2,900 บาท
ความกว้าง: 56 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 42 ซม.
เฮิกสเตียน เก้าอี้มีที่วางแขน, ขาว ความลึก: 65 ซม. ความสูงที่นั่ง: 42 ซม. ความสูง: 83 ซม. / 83 ซม.
เฮิกสเตียน
เก้าอี้มีที่วางแขน
2,790 บาท
ความลึก: 65 ซม., ความสูงที่นั่ง: 42 ซม., ความสูง: 83 ซม. / 83 ซม.
แมลาร์เออ เก้าอี้ ภายนอก, พับได้ แดง แดง ความลึก: 54 ซม. / 54 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 35 ซม. ความลึกที่นั่ง: 38 ซม. / 38 ซม.
แมลาร์เออ
เก้าอี้ ภายนอก
1,350 บาท
ความลึก: 54 ซม. / 54 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 35 ซม., ความลึกที่นั่ง: 38 ซม. / 38 ซม.
แมลาร์เออ เก้าอี้ ภายนอก, พับได้ ขาว ขาว ความกว้าง: 40 ซม. ความลึก: 54 ซม. ความสูง: 85 ซม. / 85 ซม.
แมลาร์เออ
เก้าอี้ ภายนอก
1,350 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 54 ซม., ความสูง: 85 ซม. / 85 ซม.
แองส์เซอ ม้านั่ง ภายนอก, ย้อมสีขาว ขาว ความลึก: 35 ซม. / 35 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 184 ซม. ความสูง: 43 ซม. / 43 ซม.
แองส์เซอ
ม้านั่ง ภายนอก
3,450 บาท
ความลึก: 35 ซม. / 35 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 184 ซม., ความสูง: 43 ซม. / 43 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แองส์เซอ เก้าอี้มีที่วางแขน, ย้อมสีขาว ขาว ความลึก: 59 ซม. / 59 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 50 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม. / 50 ซม.
แองส์เซอ
เก้าอี้มีที่วางแขน
2,950 บาท
ความลึก: 59 ซม. / 59 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 50 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม. / 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แอ็ปปลาเรอ ม้านั่งมีพนักพิง ภายนอก, ย้อมสีน้ำตาล น้ำตาล ความลึกที่นั่ง: 52 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 115 ซม. / 115 ซม. ความสูง: 80 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
ม้านั่งมีพนักพิง ภายนอก
2,950 บาท
ความลึกที่นั่ง: 52 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 115 ซม. / 115 ซม., ความสูง: 80 ซม.
แอ็ปปลาเรอ เก้าอี้ ภายนอก, พับได้ น้ำตาล ย้อมสีน้ำตาล ความลึก: 58 ซม. ความสูงที่นั่ง: 44 ซม. ความสูง: 87 ซม. / 87 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
เก้าอี้ ภายนอก
1,350 บาท
ความลึก: 58 ซม., ความสูงที่นั่ง: 44 ซม., ความสูง: 87 ซม. / 87 ซม.
แอ็ปปลาเรอ เก้าอี้สนาม, น้ำตาล พับได้ ย้อมสีน้ำตาล น้ำตาล ความลึก: 80 ซม. ความลึกที่นั่ง: 48 ซม. ความสูงที่นั่ง: 41 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
เก้าอี้สนาม
1,650 บาท
ความลึก: 80 ซม., ความลึกที่นั่ง: 48 ซม., ความสูงที่นั่ง: 41 ซม.
แฮเรอ เก้าอี้ ภายนอก, พับได้ ขาว ขาว ความลึก: 48 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม. / 40 ซม. ความลึกที่นั่ง: 40 ซม. / 40 ซม.
แฮเรอ
เก้าอี้ ภายนอก
690 บาท
ความลึก: 48 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม. / 40 ซม., ความลึกที่นั่ง: 40 ซม. / 40 ซม.