ช่วงราคาระหว่าง
-
แทร์นเออ เก้าอี้พับ, โลหะ, ไม้อะคาเซีย ความลึก: 40 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 39 ซม. ความลึกที่นั่ง: 28 ซม.
แทร์นเออ
เก้าอี้พับ
395 บาท
ความลึก: 40 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 39 ซม., ความลึกที่นั่ง: 28 ซม.
ซุนเดร์เออ เก้าอี้มีที่วางแขน, เทา ความลึก: 65 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 50 ซม. ความลึกที่นั่ง: 40 ซม.
ซุนเดร์เออ
เก้าอี้มีที่วางแขน
3,290 บาท
ความลึก: 65 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 50 ซม., ความลึกที่นั่ง: 40 ซม.
การ์เปน เก้าอี้, ดำ ความลึก: 57 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 43 ซม. ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
การ์เปน
เก้าอี้
1,590 บาท
ความลึก: 57 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 43 ซม., ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
การ์เปน เก้าอี้มีแขน, ดำ ความลึก: 57 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 43 ซม. ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
การ์เปน
เก้าอี้มีแขน
1,890 บาท
ความลึก: 57 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 43 ซม., ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
คาลเวอ เก้าอี้ผู้กำกับ, ดำ ความลึก: 54 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 49 ซม. ความลึกที่นั่ง: 40 ซม.
คาลเวอ
เก้าอี้ผู้กำกับ
1,050 บาท
ความลึก: 54 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 49 ซม., ความลึกที่นั่ง: 40 ซม.
ฟัลสเตร์ เก้าอี้, น้ำตาล, ดำ ความลึก: 59 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม. ความลึกที่นั่ง: 44 ซม.
ฟัลสเตร์
เก้าอี้
1,650 บาท
ความลึก: 59 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม., ความลึกที่นั่ง: 44 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ฟัลสเตร์ เก้าอี้มีที่วางแขน, น้ำตาล, ดำ ความลึก: 61 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 42 ซม. ความลึกที่นั่ง: 44 ซม.
ฟัลสเตร์
เก้าอี้มีที่วางแขน
1,950 บาท
ความลึก: 61 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 42 ซม., ความลึกที่นั่ง: 44 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ฟัลสเตร์ เก้าอี้ม้านั่ง, น้ำตาล, ดำ ความลึก: 36 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 130 ซม. ความลึกที่นั่ง: 36 ซม.
ฟัลสเตร์
เก้าอี้ม้านั่ง
3,390 บาท
ความลึก: 36 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 130 ซม., ความลึกที่นั่ง: 36 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ฟัลสเตร์ เก้าอี้สนาม, น้ำตาล, ดำ พับได้ ดำ ความลึก: 69 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 47 ซม. ความลึกที่นั่ง: 44 ซม.
ฟัลสเตร์
เก้าอี้สนาม
3,150 บาท
ความลึก: 69 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 47 ซม., ความลึกที่นั่ง: 44 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
รอกซ์เออ เก้าอี้, เขียว ความลึก: 48 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 38 ซม. ความลึกที่นั่ง: 34 ซม.
รอกซ์เออ
เก้าอี้
795 บาท
ความลึก: 48 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 38 ซม., ความลึกที่นั่ง: 34 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
รอกซ์เออ เก้าอี้สตูล, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 36 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม. ความกว้าง: 45 ซม.
รอกซ์เออ
เก้าอี้สตูล
490 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 36 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม., ความกว้าง: 45 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
วินดัลเซอ เก้าอี้มีแขน, ไม้ยูคาลิปตัส, ขาว ความลึก: 56 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม. ความลึกที่นั่ง: 42 ซม.
วินดัลเซอ
เก้าอี้มีแขน
2,359 บาท
ความลึก: 56 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม., ความลึกที่นั่ง: 42 ซม.
อัสค์โฮล์มเมน เก้าอี้พับ, น้ำตาลเทา ความลึก: 49 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 36 ซม. ความลึกที่นั่ง: 30 ซม.
อัสค์โฮล์มเมน
เก้าอี้พับ
750 บาท
ความลึก: 49 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 36 ซม., ความลึกที่นั่ง: 30 ซม.
อิเกีย พีเอส 2014 ม้านั่งมีพนักพิง ความลึก: 67 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 95 ซม. ความลึกที่นั่ง: 40 ซม.
New
อิเกีย พีเอส 2014
ม้านั่งมีพนักพิง
3,590 บาท
ความลึก: 67 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 95 ซม., ความลึกที่นั่ง: 40 ซม.
เซียเร่อ เก้าอี้ผู้กำกับ, เทาเข้ม ความลึก: 55 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 45 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
เซียเร่อ
เก้าอี้ผู้กำกับ
1,350 บาท
ความลึก: 55 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 45 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
เฟยัน เก้าอี้พับ, ดำ ความลึก: 42 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม. ความลึกที่นั่ง: 39 ซม.
เฟยัน
เก้าอี้พับ
350 บาท
ความลึก: 42 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม., ความลึกที่นั่ง: 39 ซม.
เลคค์เออ อาร์มแชร์มีเบาะนั่ง, เทา ความลึก: 66 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม. ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
เลคค์เออ
อาร์มแชร์มีเบาะนั่ง
3,290 บาท
ความลึก: 66 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม., ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
เลคค์เออ เก้าอี้, ขาว ความลึก: 52 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 37 ซม. ความลึกที่นั่ง: 38 ซม.
เลคค์เออ
เก้าอี้
759 บาท
ความลึก: 52 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 37 ซม., ความลึกที่นั่ง: 38 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เลคค์เออ เก้าอี้มีที่วางแขน, เทา ความลึก: 60 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 42 ซม. ความลึกที่นั่ง: 42 ซม.
เลคค์เออ
เก้าอี้มีที่วางแขน
2,900 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 42 ซม., ความลึกที่นั่ง: 42 ซม.
เอียนโฮล์มเมน เก้าอี้มีที่วางแขน, เทาอ่อน ความลึก: 55 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 43 ซม. ความลึกที่นั่ง: 45 ซม.
เอียนโฮล์มเมน
เก้าอี้มีที่วางแขน
2,390 บาท
ความลึก: 55 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 43 ซม., ความลึกที่นั่ง: 45 ซม.
เฮิกสเตียน เก้าอี้มีแขน, ขาว ความลึก: 65 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 38 ซม. ความลึกที่นั่ง: 48 ซม.
เฮิกสเตียน
เก้าอี้มีแขน
2,790 บาท
ความลึก: 65 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 38 ซม., ความลึกที่นั่ง: 48 ซม.
แมลาร์เออ เก้าอี้พับ, ขาว ความลึก: 54 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 35 ซม. ความลึกที่นั่ง: 38 ซม.
แมลาร์เออ
เก้าอี้พับ
1,350 บาท
ความลึก: 54 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 35 ซม., ความลึกที่นั่ง: 38 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แวสมัน เก้าอี้มีที่วางแขน, ขาว ความลึก: 59 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 46 ซม. ความลึกที่นั่ง: 40 ซม.
แวสมัน
เก้าอี้มีที่วางแขน
1,590 บาท
ความลึก: 59 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 46 ซม., ความลึกที่นั่ง: 40 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แองส์เซอ เก้าอี้มีที่วางแขน, ขาว ความลึก: 59 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 50 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
แองส์เซอ
เก้าอี้มีที่วางแขน
2,950 บาท
ความลึก: 59 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 50 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แองส์เซอ เก้าอี้ม้านั่ง, ขาว ความลึก: 35 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 184 ซม. ความลึกที่นั่ง: 34 ซม.
แองส์เซอ
เก้าอี้ม้านั่ง
3,450 บาท
ความลึก: 35 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 184 ซม., ความลึกที่นั่ง: 34 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แอ็ปปลาเรอ เก้าอี้พับ, น้ำตาล ความลึก: 58 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม. ความลึกที่นั่ง: 41 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
เก้าอี้พับ
1,350 บาท
ความลึก: 58 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม., ความลึกที่นั่ง: 41 ซม.
แอ็ปปลาเรอ เก้าอี้มีที่วางแขน, น้ำตาล ความลึก: 65 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 49 ซม. ความลึกที่นั่ง: 49 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
เก้าอี้มีที่วางแขน
1,750 บาท
ความลึก: 65 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 49 ซม., ความลึกที่นั่ง: 49 ซม.
แอ็ปปลาเรอ เก้าอี้ม้านั่ง, น้ำตาล ความลึก: 65 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 115 ซม. ความลึกที่นั่ง: 52 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
เก้าอี้ม้านั่ง
2,950 บาท
ความลึก: 65 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 115 ซม., ความลึกที่นั่ง: 52 ซม.
แอ็ปปลาเรอ เก้าอี้สนาม, น้ำตาล พับได้ น้ำตาล ความลึก: 80 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 44 ซม. ความลึกที่นั่ง: 48 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
เก้าอี้สนาม
1,650 บาท
ความลึก: 80 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 44 ซม., ความลึกที่นั่ง: 48 ซม.
แฮเรอ เก้าอี้พับ, ขาว ความลึก: 48 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม. ความลึกที่นั่ง: 40 ซม.
แฮเรอ
เก้าอี้พับ
690 บาท
ความลึก: 48 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม., ความลึกที่นั่ง: 40 ซม.