ช่วงราคาระหว่าง
-
คาลเวอ เก้าอี้ผู้กำกับ, ดำ ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 54 ซม. ความสูง: 86 ซม.
คาลเวอ
เก้าอี้ผู้กำกับ
THB 1,050
ความกว้าง: 60 ซม., ความลึก: 54 ซม., ความสูง: 86 ซม.
ซุนเดร์เออ เก้าอี้ม้านั่ง, เทา ความยาว: 100 ซม. ความกว้าง: 43 ซม. ความสูง: 43 ซม.
ซุนเดร์เออ
เก้าอี้ม้านั่ง
THB 3,290
ความยาว: 100 ซม., ความกว้าง: 43 ซม., ความสูง: 43 ซม.
ซุนเดร์เออ โต๊ะ, เทา ความยาว: 220 ซม. ความกว้าง: 100 ซม. ความสูง: 73 ซม.
ซุนเดร์เออ
โต๊ะ
THB 9,500
ความยาว: 220 ซม., ความกว้าง: 100 ซม., ความสูง: 73 ซม.
ซุนเดร์เออ โต๊ะ, เทา ความยาว: 100 ซม. ความกว้าง: 100 ซม. ความสูง: 73 ซม.
ซุนเดร์เออ
โต๊ะ
THB 4,750
ความยาว: 100 ซม., ความกว้าง: 100 ซม., ความสูง: 73 ซม.
ฟัลสเตร์ โต๊ะ, น้ำตาล, ดำ ความยาว: 63 ซม. ความกว้าง: 63 ซม. ความสูง: 75 ซม.
ฟัลสเตร์
โต๊ะ
THB 3,750
ความยาว: 63 ซม., ความกว้าง: 63 ซม., ความสูง: 75 ซม.
รอกซ์เออ เก้าอี้สตูล, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 36 ซม. ความกว้าง: 45 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
รอกซ์เออ
เก้าอี้สตูล
THB 490
เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 36 ซม., ความกว้าง: 45 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
วินดัลเซอ เก้าอี้มีแขน, ไม้ยูคาลิปตัส, ขาว ความกว้าง: 54 ซม. ความลึก: 56 ซม. ความสูง: 84 ซม.
วินดัลเซอ
เก้าอี้มีแขน
THB 2,359
ความกว้าง: 54 ซม., ความลึก: 56 ซม., ความสูง: 84 ซม.
อัสค์โฮล์มเมน เก้าอี้พับ, น้ำตาลเทา ความกว้าง: 36 ซม. ความลึก: 49 ซม. ความสูง: 87 ซม.
อัสค์โฮล์มเมน
เก้าอี้พับ
THB 750
ความกว้าง: 36 ซม., ความลึก: 49 ซม., ความสูง: 87 ซม.
อิเกีย พีเอส 2014 โต๊ะ, พับได้, ขาว ความยาว: 170 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. ความสูง: 71 ซม.
New
อิเกีย พีเอส 2014
โต๊ะ
THB 3,990
ความยาว: 170 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., ความสูง: 71 ซม.
เซียเร่อ เก้าอี้ผู้กำกับ, เทาเข้ม ความกว้าง: 51 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 78 ซม.
เซียเร่อ
เก้าอี้ผู้กำกับ
THB 1,599
ความกว้าง: 51 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 78 ซม.
เฟยัน เก้าอี้พับ, ดำ ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 89 ซม.
เฟยัน
เก้าอี้พับ
THB 350
ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 89 ซม.
เฮิกสเตียน เก้าอี้มีแขน, ขาว ความกว้าง: 73 ซม. ความลึก: 65 ซม. ความสูง: 83 ซม.
เฮิกสเตียน
เก้าอี้มีแขน
THB 2,790
ความกว้าง: 73 ซม., ความลึก: 65 ซม., ความสูง: 83 ซม.
แทร์นเออ โต๊ะพับ, โลหะ, ไม้อะคาเซีย ความยาว: 55 ซม. ความกว้าง: 54 ซม. ความสูง: 70 ซม.
แทร์นเออ
โต๊ะพับ
THB 590
ความยาว: 55 ซม., ความกว้าง: 54 ซม., ความสูง: 70 ซม.
แมลาร์เออ เก้าอี้พับ, ขาว ความกว้าง: 40 ซม. ความลึก: 54 ซม. ความสูง: 85 ซม.
แมลาร์เออ
เก้าอี้พับ
THB 1,350
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 54 ซม., ความสูง: 85 ซม.
แองส์เซอ โต๊ะ, น้ำตาลดำ ความยาว: 205 ซม. ความกว้าง: 100 ซม. ความสูง: 74 ซม.
แองส์เซอ
โต๊ะ
THB 7,850
ความยาว: 205 ซม., ความกว้าง: 100 ซม., ความสูง: 74 ซม.
แองส์เซอ โต๊ะ, น้ำตาลดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 125 ซม. ความสูง: 74 ซม.
แองส์เซอ
โต๊ะ
THB 6,250
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 125 ซม., ความสูง: 74 ซม.