ช่วงราคาระหว่าง
-
คาลเวอ เก้าอี้ผู้กำกับ, ดำ ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 54 ซม. ความสูง: 86 ซม.
คาลเวอ
เก้าอี้ผู้กำกับ
1,050 บาท
ความกว้าง: 60 ซม., ความลึก: 54 ซม., ความสูง: 86 ซม.
ซุนเดร์เออ โต๊ะ, เทา ความยาว: 220 ซม. ความกว้าง: 100 ซม. ความสูง: 73 ซม.
ซุนเดร์เออ
โต๊ะ
9,500 บาท
ความยาว: 220 ซม., ความกว้าง: 100 ซม., ความสูง: 73 ซม.
ซุนเดร์เออ โต๊ะ, เทา ความยาว: 100 ซม. ความกว้าง: 100 ซม. ความสูง: 73 ซม.
ซุนเดร์เออ
โต๊ะ
4,750 บาท
ความยาว: 100 ซม., ความกว้าง: 100 ซม., ความสูง: 73 ซม.
ฟัลสเตร์ โต๊ะ, น้ำตาล, ดำ ความยาว: 63 ซม. ความกว้าง: 63 ซม. ความสูง: 75 ซม.
ฟัลสเตร์
โต๊ะ
3,750 บาท
ความยาว: 63 ซม., ความกว้าง: 63 ซม., ความสูง: 75 ซม.
รอกซ์เออ เก้าอี้สตูล, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 36 ซม. ความกว้าง: 45 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
รอกซ์เออ
เก้าอี้สตูล
490 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 36 ซม., ความกว้าง: 45 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
วินดัลเซอ เก้าอี้มีแขน, ไม้ยูคาลิปตัส, ขาว ความกว้าง: 54 ซม. ความลึก: 56 ซม. ความสูง: 84 ซม.
วินดัลเซอ
เก้าอี้มีแขน
2,359 บาท
ความกว้าง: 54 ซม., ความลึก: 56 ซม., ความสูง: 84 ซม.
วินดัลเซอ โต๊ะ, ไม้ยูคาลิปตัส, ขาว ความยาว: 182 ซม. ความกว้าง: 100 ซม. ความสูง: 76 ซม.
วินดัลเซอ
โต๊ะ
6,995 บาท
ความยาว: 182 ซม., ความกว้าง: 100 ซม., ความสูง: 76 ซม.
เฟยัน เก้าอี้พับ, ดำ ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 89 ซม.
เฟยัน
เก้าอี้พับ
350 บาท
ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 89 ซม.
เรียสเซอ children's picnic table, น้ำตาลเทา ความยาว: 92 ซม. ความกว้าง: 89 ซม. ความสูง: 49 ซม.
เรียสเซอ
children's picnic table
1,395 บาท
ความยาว: 92 ซม., ความกว้าง: 89 ซม., ความสูง: 49 ซม.
เลคค์เออ โต๊ะ, เทา ความยาว: 160 ซม. ความกว้าง: 85 ซม. ความสูง: 72 ซม.
เลคค์เออ
โต๊ะ
3,950 บาท
ความยาว: 160 ซม., ความกว้าง: 85 ซม., ความสูง: 72 ซม.
เอียนโฮล์มเมน โต๊ะ, เทาอ่อน ความยาว: 160 ซม. ความกว้าง: 85 ซม. ความสูง: 74 ซม.
เอียนโฮล์มเมน
โต๊ะ
6,990 บาท
ความยาว: 160 ซม., ความกว้าง: 85 ซม., ความสูง: 74 ซม.
แอ็ปปลาเรอ เก้าอี้พับ, น้ำตาล ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 58 ซม. ความสูง: 87 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
เก้าอี้พับ
1,350 บาท
ความกว้าง: 45 ซม., ความลึก: 58 ซม., ความสูง: 87 ซม.
แอ็ปปลาเรอ เก้าอี้สนาม, น้ำตาล พับได้ น้ำตาล ความกว้าง: 63 ซม. ความลึก: 80 ซม. ความสูง: 101 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
เก้าอี้สนาม
1,650 บาท
ความกว้าง: 63 ซม., ความลึก: 80 ซม., ความสูง: 101 ซม.