ช่วงราคาระหว่าง
-
คาลเวอ เก้าอี้ผู้กำกับ, ดำ ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 54 ซม. ความสูง: 86 ซม.
คาลเวอ
เก้าอี้ผู้กำกับ
1,050 บาท
ความกว้าง: 60 ซม., ความลึก: 54 ซม., ความสูง: 86 ซม.
ซุนเดร์เออ โต๊ะ, เทา ความยาว: 220 ซม. ความกว้าง: 100 ซม. ความสูง: 73 ซม.
ซุนเดร์เออ
โต๊ะ
9,500 บาท
ความยาว: 220 ซม., ความกว้าง: 100 ซม., ความสูง: 73 ซม.
ซุนเดร์เออ โต๊ะ, เทา ความยาว: 100 ซม. ความกว้าง: 100 ซม. ความสูง: 73 ซม.
ซุนเดร์เออ
โต๊ะ
4,750 บาท
ความยาว: 100 ซม., ความกว้าง: 100 ซม., ความสูง: 73 ซม.
ฟัลสเตร์ โต๊ะ, น้ำตาล, ดำ ความยาว: 63 ซม. ความกว้าง: 63 ซม. ความสูง: 75 ซม.
ฟัลสเตร์
โต๊ะ
3,750 บาท
ความยาว: 63 ซม., ความกว้าง: 63 ซม., ความสูง: 75 ซม.
รอกซ์เออ เก้าอี้สตูล, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 36 ซม. ความกว้าง: 45 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
รอกซ์เออ
เก้าอี้สตูล
490 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 36 ซม., ความกว้าง: 45 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
วินดัลเซอ เก้าอี้มีแขน, ไม้ยูคาลิปตัส, ขาว ความกว้าง: 54 ซม. ความลึก: 56 ซม. ความสูง: 84 ซม.
วินดัลเซอ
เก้าอี้มีแขน
2,359 บาท
ความกว้าง: 54 ซม., ความลึก: 56 ซม., ความสูง: 84 ซม.
อิเกีย พีเอส 2014 โต๊ะ, พับได้, ขาว ความยาว: 170 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. ความสูง: 71 ซม.
New
อิเกีย พีเอส 2014
โต๊ะ
3,990 บาท
ความยาว: 170 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., ความสูง: 71 ซม.
เฟยัน เก้าอี้พับ, ดำ ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 89 ซม.
เฟยัน
เก้าอี้พับ
350 บาท
ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 89 ซม.
เลคค์เออ โต๊ะ, เทา ความยาว: 160 ซม. ความกว้าง: 85 ซม. ความสูง: 72 ซม.
เลคค์เออ
โต๊ะ
3,950 บาท
ความยาว: 160 ซม., ความกว้าง: 85 ซม., ความสูง: 72 ซม.