ช่วงราคาระหว่าง
-
อิปเปอร์ลิก เก้าอี้มีแขน, เขียว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 55 ซม. ความลึก: 51 ซม.
ใหม่
อิปเปอร์ลิก
เก้าอี้มีแขน
1,950 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 55 ซม., ความลึก: 51 ซม.
อิปเปอร์ลิก เก้าอี้มีแขน, เทาอ่อน ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 55 ซม. ความลึก: 51 ซม.
ใหม่
อิปเปอร์ลิก
เก้าอี้มีแขน
1,950 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 55 ซม., ความลึก: 51 ซม.
มัสต์โฮล์มเมน โต๊ะข้าง ความยาว: 42 ซม. ความกว้าง: 42 ซม. ความสูง: 45 ซม.
มัสต์โฮล์มเมน
โต๊ะข้าง
1,590 บาท
ความยาว: 42 ซม., ความกว้าง: 42 ซม., ความสูง: 45 ซม.