ช่วงราคาระหว่าง
-
คาลเวอ เก้าอี้ผู้กำกับ, ดำ ความลึก: 54 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 49 ซม. ความลึกที่นั่ง: 40 ซม.
คาลเวอ
เก้าอี้ผู้กำกับ
1,050 บาท
ความลึก: 54 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 49 ซม., ความลึกที่นั่ง: 40 ซม.
การ์เปน อาร์มแชร์ ความลึก: 69 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 62 ซม. ความลึกที่นั่ง: 62 ซม.
การ์เปน
อาร์มแชร์
3,750 บาท
ความลึก: 69 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 62 ซม., ความลึกที่นั่ง: 62 ซม.
สแกร์ปเปอ อาร์มแชร์, เทา ความยาว: 81 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 53 ซม. ความลึกที่นั่ง: 49 ซม.
สแกร์ปเปอ
อาร์มแชร์
3,450 บาท
ความยาว: 81 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 53 ซม., ความลึกที่นั่ง: 49 ซม.
เซียเร่อ เก้าอี้ผู้กำกับ, เทาเข้ม ความลึก: 55 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 45 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
เซียเร่อ
เก้าอี้ผู้กำกับ
1,350 บาท
ความลึก: 55 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 45 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
เฮิกสเตียน อาร์มแชร์, ขาว ความลึก: 78 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 44 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
เฮิกสเตียน
อาร์มแชร์
3,850 บาท
ความลึก: 78 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 44 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แวร์มเดอ เก้าอี้โยก, ดำ น้ำตาลดำ ความลึก: 74 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 47 ซม. ความลึกที่นั่ง: 44 ซม.
แวร์มเดอ
เก้าอี้โยก
4,550 บาท
ความลึก: 74 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 47 ซม., ความลึกที่นั่ง: 44 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก