ช่วงราคาระหว่าง
-
คาลเวอ เก้าอี้ผู้กำกับ, ดำ ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 54 ซม. ความสูง: 86 ซม.
คาลเวอ
เก้าอี้ผู้กำกับ
1,050 บาท
ความกว้าง: 60 ซม., ความลึก: 54 ซม., ความสูง: 86 ซม.
การ์เปน อาร์มแชร์ ความกว้าง: 82 ซม. ความลึก: 69 ซม. ความสูง: 70 ซม.
การ์เปน
อาร์มแชร์
3,750 บาท
ความกว้าง: 82 ซม., ความลึก: 69 ซม., ความสูง: 70 ซม.
สแกร์ปเปอ อาร์มแชร์, เทา ความยาว: 81 ซม. ความกว้าง: 77 ซม. ความสูง: 72 ซม.
สแกร์ปเปอ
อาร์มแชร์
3,450 บาท
ความยาว: 81 ซม., ความกว้าง: 77 ซม., ความสูง: 72 ซม.