ช่วงราคาระหว่าง
-
แอ็ปปลาเรอ โซฟาเดี่ยว กลางแจ้ง, น้ำตาล ย้อมสีน้ำตาล ความกว้าง: 63 ซม. ความลึก: 80 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 63 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
โซฟาเดี่ยว กลางแจ้ง
2,550 บาท
ความกว้าง: 63 ซม., ความลึก: 80 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 63 ซม.
แอ็ปปลาเรอ โซฟาเข้ามุม กลางแจ้ง, น้ำตาล ย้อมสีน้ำตาล ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 80 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 63 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
โซฟาเข้ามุม กลางแจ้ง
3,450 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 80 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 63 ซม.
ออร์โฮล์มมา โซฟาเข้ามุม กลางแจ้ง, น้ำตาล ความกว้าง: 76 ซม. ความลึก: 76 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 65 ซม.
ออร์โฮล์มมา
โซฟาเข้ามุม กลางแจ้ง
4,950 บาท
ความกว้าง: 76 ซม., ความลึก: 76 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 65 ซม.
ออร์โฮล์มมา โซฟาเดี่ยว กลางแจ้ง, น้ำตาล ความกว้าง: 65 ซม. ความลึก: 76 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 65 ซม.
ออร์โฮล์มมา
โซฟาเดี่ยว กลางแจ้ง
3,950 บาท
ความกว้าง: 65 ซม., ความลึก: 76 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 65 ซม.