ช่วงราคาระหว่าง
-
แอ็ปปลาเรอ เก้าอี้เข้ามุม, น้ำตาล ความลึก: 80 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 63 ซม. ความลึกที่นั่ง: 63 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
เก้าอี้เข้ามุม
3,190 บาท
ความลึก: 80 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 63 ซม., ความลึกที่นั่ง: 63 ซม.
ออร์โฮล์มมา เก้าอี้เข้ามุม, น้ำตาล ความลึก: 76 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 65 ซม. ความลึกที่นั่ง: 65 ซม.
ออร์โฮล์มมา
เก้าอี้เข้ามุม
5,190 บาท
ความลึก: 76 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 65 ซม., ความลึกที่นั่ง: 65 ซม.
คุงส์โฮล์มเมน สตูลเตี้ย, น้ำตาลดำ ความยาว: 62 ซม. ความสูง: 34 ซม. ความกว้าง: 62 ซม.
คุงส์โฮล์มเมน
สตูลเตี้ย
2,790 บาท
ความยาว: 62 ซม., ความสูง: 34 ซม., ความกว้าง: 62 ซม.
คุงส์โฮล์มเมน เก้าอี้เข้ามุม, น้ำตาลดำ ความลึก: 80 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 62 ซม. ความลึกที่นั่ง: 62 ซม.
คุงส์โฮล์มเมน
เก้าอี้เข้ามุม
4,450 บาท
ความลึก: 80 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 62 ซม., ความลึกที่นั่ง: 62 ซม.
คุงส์โฮล์มเมน โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน, น้ำตาลดำ ความลึก: 80 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 62 ซม. ความลึกที่นั่ง: 62 ซม.
คุงส์โฮล์มเมน
โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน
4,450 บาท
ความลึก: 80 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 62 ซม., ความลึกที่นั่ง: 62 ซม.
คุงส์โฮล์มเมน โต๊ะกลาง, น้ำตาลดำ ความยาว: 62 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 17 ซม. ความสูง: 35 ซม.
คุงส์โฮล์มเมน
โต๊ะกลาง
2,759 บาท
ความยาว: 62 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 17 ซม., ความสูง: 35 ซม.
ออร์โฮล์มมา โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน, น้ำตาล ความลึก: 76 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 65 ซม. ความลึกที่นั่ง: 65 ซม.
ออร์โฮล์มมา
โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน
3,990 บาท
ความลึก: 76 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 65 ซม., ความลึกที่นั่ง: 65 ซม.
ออร์โฮล์มมา โต๊ะ/สตูล, น้ำตาล ความยาว: 65 ซม. ความสูง: 29 ซม. ความกว้าง: 65 ซม.
ออร์โฮล์มมา
โต๊ะ/สตูล
2,390 บาท
ความยาว: 65 ซม., ความสูง: 29 ซม., ความกว้าง: 65 ซม.
เอียนโฮล์มเมน โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน, เทาอ่อน ความลึก: 69 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 63 ซม. ความลึกที่นั่ง: 63 ซม.
เอียนโฮล์มเมน
โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน
3,190 บาท
ความลึก: 69 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 63 ซม., ความลึกที่นั่ง: 63 ซม.
แอ็ปปลาเรอ โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน, น้ำตาล ความลึก: 80 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 63 ซม. ความลึกที่นั่ง: 63 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน
2,490 บาท
ความลึก: 80 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 63 ซม., ความลึกที่นั่ง: 63 ซม.
แอ็ปปลาเรอ โต๊ะ/สตูล, น้ำตาล ความยาว: 63 ซม. ความสูง: 28 ซม. ความกว้าง: 63 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
โต๊ะ/สตูล
1,590 บาท
ความยาว: 63 ซม., ความสูง: 28 ซม., ความกว้าง: 63 ซม.