ช่วงราคาระหว่าง
-
เลิคเออ ฐานตั้งร่มสนาม, เทา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 59 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางเสาใหญ่สุด: 48 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางเสาเล็กสุด: 18 มม.
เลิคเออ
ฐานตั้งร่มสนาม
2,500 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 59 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางเสาใหญ่สุด: 48 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางเสาเล็กสุด: 18 มม.
คาร์ลเซอ ร่มสนาม, เบจ, ปรับได้ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 300 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางเสา: 38 มม. ความสูง: 250 ซม.
คาร์ลเซอ
ร่มสนาม
1,850 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 300 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางเสา: 38 มม., ความสูง: 250 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คาร์ลเซอ ร่มสนาม, ดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 400 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางเสา: 48 มม. ความสูง: 295 ซม.
คาร์ลเซอ
ร่มสนาม
2,750 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 400 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางเสา: 48 มม., ความสูง: 295 ซม.
ซัมส์เออ ร่มสนาม, ขาว, ปรับได้ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 200 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางเสา: 32 มม. สูงอย่างน้อย: 165 ซม.
ซัมส์เออ
ร่มสนาม
950 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 200 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางเสา: 32 มม., สูงอย่างน้อย: 165 ซม.
ซูลลิก มุ้งผ้า, คละสี ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 150 ซม. ความสูง: 300 ซม.
ซูลลิก
มุ้งผ้า
459 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 150 ซม., ความสูง: 300 ซม.
บรามเซิน ฐานตั้งร่มสนาม, ดำ ความยาว: 40 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางเสาใหญ่สุด: 38 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางเสาเล็กสุด: 25 มม.
บรามเซิน
ฐานตั้งร่มสนาม
990 บาท
ความยาว: 40 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางเสาใหญ่สุด: 38 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางเสาเล็กสุด: 25 มม.
บรามเซิน/ ฟลีสเซอ ร่มสนามพร้อมฐานตั้ง, ดำ ความยาว: 160 ซม. สูงอย่างน้อย: 157 ซม. ปรับได้สูงสุด: 237 ซม.
บรามเซิน/ฟลีสเซอ
ร่มสนามพร้อมฐานตั้ง
1,789 บาท
ความยาว: 160 ซม., สูงอย่างน้อย: 157 ซม., ปรับได้สูงสุด: 237 ซม.
ฟลีสเซอ ร่มสนาม, ดำ ความยาว: 160 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางเสา: 3.2 ซม. สูงอย่างน้อย: 150 ซม.
ฟลีสเซอ
ร่มสนาม
799 บาท
ความยาว: 160 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางเสา: 3.2 ซม., สูงอย่างน้อย: 150 ซม.
ฟีสเกอ ฐานตั้งร่มสนาม, ขาว ความลึก: 39 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางเสาใหญ่สุด: 32 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางเสาเล็กสุด: 18 มม.
ฟีสเกอ
ฐานตั้งร่มสนาม
390 บาท
ความลึก: 39 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางเสาใหญ่สุด: 32 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางเสาเล็กสุด: 18 มม.
ยูสเทเรอ ร่มสนาม, เบจ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 400 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางเสา: 48 มม. ความสูง: 295 ซม.
ยูสเทเรอ
ร่มสนาม
2,450 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 400 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางเสา: 48 มม., ความสูง: 295 ซม.
รอมเซอ ร่มสนาม, น้ำเงิน, แดง เส้นผ่านศูนย์กลาง: 125 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางเสา: 14 มม. ความสูง: 90 ซม.
รอมเซอ
ร่มสนาม
295 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 125 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางเสา: 14 มม., ความสูง: 90 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
รอมเซอ/ฟีสเกอ ร่มสนามพร้อมฐานตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง: 160 ซม. สูงอย่างน้อย: 147 ซม. ปรับได้สูงสุด: 190 ซม.
รอมเซอ/ฟีสเกอ
ร่มสนามพร้อมฐานตั้ง
785 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 160 ซม., สูงอย่างน้อย: 147 ซม., ปรับได้สูงสุด: 190 ซม.
ลงโฮลเมน ร่มสนาม, เบจ, น้ำตาล ความยาว: 300 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางเสา: 48 มม. ความสูง: 260 ซม.
ลงโฮลเมน
ร่มสนาม
3,950 บาท
ความยาว: 300 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางเสา: 48 มม., ความสูง: 260 ซม.
ลัปเปิน มุ้งผ้า, ขาว ความยาว: 300 ซม. ความสูง: 205 ซม. ความกว้าง: 300 ซม.
ลัปเปิน
มุ้งผ้า
1,299 บาท
ความยาว: 300 ซม., ความสูง: 205 ซม., ความกว้าง: 300 ซม.
ลูทส์อุดเดน เต็นท์สนาม, เขียว ความลึก: 250 ซม. ความสูง: 247 ซม. ความกว้าง: 250 ซม.
ลูทส์อุดเดน
เต็นท์สนาม
959 บาท
ความลึก: 250 ซม., ความสูง: 247 ซม., ความกว้าง: 250 ซม.
อัมมีเรอร์ เต็นท์สนาม, เบจ, น้ำตาลเข้ม ความลึก: 300 ซม. ความสูง: 260 ซม. ความกว้าง: 300 ซม.
อัมมีเรอร์
เต็นท์สนาม
7,950 บาท
ความลึก: 300 ซม., ความสูง: 260 ซม., ความกว้าง: 300 ซม.
เซียกลาเรอ ร่มสนามเสาข้าง, เบจ, เอียงได้ เบจ ความยาว: 330 ซม. ความสูง: 260 ซม. ความกว้าง: 240 ซม.
เซียกลาเรอ
ร่มสนามเสาข้าง
5,490 บาท
ความยาว: 330 ซม., ความสูง: 260 ซม., ความกว้าง: 240 ซม.
เลิคเออ ฐานตั้งร่มสนาม, เทา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 46 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางเสาใหญ่สุด: 38 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางเสาเล็กสุด: 25 มม.
เลิคเออ
ฐานตั้งร่มสนาม
1,190 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 46 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางเสาใหญ่สุด: 38 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางเสาเล็กสุด: 25 มม.
แอ็ปปลาเรอ เต็นท์สนาม, ขาว เบจ, น้ำตาล ความยาว: 300 ซม. ความสูง: 275 ซม. ความกว้าง: 300 ซม.
แอ็ปปลาเรอ
เต็นท์สนาม
8,950 บาท
ความยาว: 300 ซม., ความสูง: 275 ซม., ความกว้าง: 300 ซม.
  • ร่มสนามและเต็นท์สนามเพื่อทุกโมงยามแห่งการพักผ่อน

    ร่มสนามและเต็นท์สนาม IKEA ออกแบบมาเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความร่มเย็นผ่อนคลาย เต็นท์สนามมีช่องลมที่หลังคาเพื่อลดแรงดันอากาศและช่วยระบายความร้อน ส่วนร่มสนามก็ออกแบบมาให้ใช้คู่กับชุดโต๊ะเก้าอี้ทานอาหารนอกบ้านของ IKEA ได้อย่างเข้าชุด ร่มสนามและเต็นท์สนาม IKEA มีข้อดีมากมาย เช่น ร่มสนามรุ่นซัมส์เออและคาร์ลเซอสามารถปรับหมุนเอียงได้ จึงปกป้องคุณจากแสงแดดได้ตลอดทั้งวัน ร่มสนามรุ่นคาร์ลเซอมีแบบเสาข้างให้เลือกใช้ ช่วยประหยัดที่ได้ดี จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับระเบียงที่มีพื้นที่จำกัด เต็นท์สนามรุ่นคาร์ลเซอมีผ้าม่าน ช่วยกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนและสร้างบรรยากาศความเป็นส่วนตัว

  • ร่มสนามและเต็นท์สนามเพื่อความรื่นรมย์ในการพักผ่อนนอกบ้าน

    อากาศร้อนๆ แบบนี้ ร่มสนามและเต็นท์สนาม IKEA ช่วยให้วันพักผ่อนของคุณรื่นรมย์ขึ้นได้ ร่มสนามกันน้ำ IKEA สร้างบรรยากาศแห่งการต้อนรับและเหมาะใช้จัดงานปาร์ตี้ในสวนเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่มักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ร่มสนามรุ่นรอมเชอและผ้าใบกันลมรุ่นดีนนิ่งช่วยแต่มแต้มสีสันให้สวนสวยได้ดี นอกจากนี้ เรายังมีฐานร่มสนามที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาด เช่น มีหูหิ้วในตัว หรือมีช่องว่างสำหรับวางขาเก้าอี้ เป็นต้น