ช่วงราคาระหว่าง
-
สตรัวลา ไฟประดับ LED 12 ดวง, หลอดฝ้า ความยาวสายไฟต่อหลอด: 340 ซม. ความยาวสายไฟ: 4.0 ม. กำลังไฟ: 2.4 วัตต์
สตรัวลา
ไฟประดับ LED 12 ดวง
1,390 บาท
ความยาวสายไฟต่อหลอด: 340 ซม., ความยาวสายไฟ: 4.0 ม., กำลังไฟ: 2.4 วัตต์
สตรัวลา ไฟประดับ LED 24 ดวง, ใช้ในบ้าน ความยาวสายไฟต่อหลอด: 270 ซม. ความยาวสายไฟ: 4.0 ม. กำลังไฟ: 1.4 วัตต์
สตรัวลา
ไฟประดับ LED 24 ดวง
990 บาท
ความยาวสายไฟต่อหลอด: 270 ซม., ความยาวสายไฟ: 4.0 ม., กำลังไฟ: 1.4 วัตต์
สตรัวลา ไฟประดับ LED 40 ดวง, ขนาดเล็ก ความยาวสายไฟต่อหลอด: 90 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.5 ม. กำลังไฟ: 1.2 วัตต์
สตรัวลา
ไฟประดับ LED 40 ดวง
550 บาท
ความยาวสายไฟต่อหลอด: 90 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.5 ม., กำลังไฟ: 1.2 วัตต์
สเตอเปน เทียน LED, ใช้แบตเตอรี ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 2 ซม. ความสูง: 20 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
สเตอเปน
เทียน LED
399 บาท
/4 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 2 ซม., ความสูง: 20 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
สเตอเปน เทียนทีไลท์ LED, ใช้แบตเตอรี ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4.0 ซม. ความสูง: 1.6 ซม. ปริมาณบรรจุ: 8 ชิ้น
สเตอเปน
เทียนทีไลท์ LED
399 บาท
/8 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4.0 ซม., ความสูง: 1.6 ซม., ปริมาณบรรจุ: 8 ชิ้น
สเตอเปน เทียนทีไลท์ LED, ใช้แบตเตอรี ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6.0 ซม. ความสูง: 2.2 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
สเตอเปน
เทียนทีไลท์ LED
399 บาท
/4 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6.0 ซม., ความสูง: 2.2 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น