ช่วงราคาระหว่าง
-

Summer decorative lighting

Let summer evenings shine

Add a little extra magic to summer evenings and nights with our wide choice of decorative lighting. They’re easy to place in any outdoor space, from garden to balcony. Most of them are powered by the wind or sun, so they’re better for the planet (and you’ll never run out of batteries).

IKEA Summer decorative lighting
แซร์ดอล ไฟประดับ LED 24 ดวง ใช้ในบ้าน ความยาวสายไฟต่อหลอด: 17 ซม. ความยาวสายไฟ: 4.0 ม. ความยาวรวม: 8.4 ม.
แซร์ดอล
ไฟประดับ LED 24 ดวง ใช้ในบ้าน
399 บาท
ความยาวสายไฟต่อหลอด: 17 ซม., ความยาวสายไฟ: 4.0 ม., ความยาวรวม: 8.4 ม.