ทิสดัค โคมไฟ LED โต๊ะทำงาน, ขาว ปริมาณแสง: 370 ลูเมน ความลึก: 57 ซม. ความสูง: 58 ซม.
ทิสดัค
โคมไฟ LED โต๊ะทำงาน
2,990 บาท
ปริมาณแสง: 370 ลูเมน, ความลึก: 57 ซม., ความสูง: 58 ซม.