ช่วงราคาระหว่าง
-
เซิดเดร์ โคมระย้า 7 ดวง เส้นผ่านศูนย์กลาง: 72 ซม. ความสูง: 80 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.0 ม.
เซิดเดร์
โคมระย้า 7 ดวง
4,290 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 72 ซม., ความสูง: 80 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.0 ม.
เซิดเดร์ โคมแขวนเพดาน, แก้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 194 มม. ความสูง: 170 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.6 ม.
เซิดเดร์
โคมแขวนเพดาน
890 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 194 มม., ความสูง: 170 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.6 ม.
เซิดเดร์ โคมแขวนเพดาน, ดอกไม้, มุก เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม. ความสูง: 30 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.6 ม.
เซิดเดร์
โคมแขวนเพดาน
1,490 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม., ความสูง: 30 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.6 ม.
เซิดเดร์ โคมแขวนเพดาน, ดอกไม้, แก้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม. ความสูง: 180 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.6 ม.
เซิดเดร์
โคมแขวนเพดาน
3,290 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม., ความสูง: 180 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.6 ม.