ช่วงราคาระหว่าง
-
คาร์ลฟอร์ช อาร์มแชร์, Grann ขาว, เย็บนวม ความลึก: 82 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 66 ซม. ความลึกที่นั่ง: 55 ซม.
คาร์ลฟอร์ช
อาร์มแชร์
11,990 บาท
ความลึก: 82 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 66 ซม., ความลึกที่นั่ง: 55 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คาร์ลฟอร์ช โซฟา 2 ที่นั่ง, Grann ขาว, เย็บนวม ความลึก: 82 ซม. ความสูงที่วางแขน: 63 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 131 ซม.
คาร์ลฟอร์ช
โซฟา 2 ที่นั่ง
16,990 บาท
ความลึก: 82 ซม., ความสูงที่วางแขน: 63 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 131 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คาร์ลฟอร์ช โซฟา 3 ที่นั่ง, Grann ขาว, เย็บนวม ความลึก: 82 ซม. ความสูงที่วางแขน: 63 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 164 ซม.
คาร์ลฟอร์ช
โซฟา 3 ที่นั่ง
19,990 บาท
ความลึก: 82 ซม., ความสูงที่วางแขน: 63 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 164 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก