เลียรีค โคมไฟตั้งโต๊ะ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม. ความสูง: 51 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.2 ม.
เลียรีค
โคมไฟตั้งโต๊ะ
1,290 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม., ความสูง: 51 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.2 ม.