ช่วงราคาระหว่าง
-

ซีรีส์ SÖDERHAMN/เซอเดอร์ฮัมน์

A sofa designed by you

With SÖDERHAMN modular sofa, you can create a sofa that fits the way you relax. There are lots of pieces to choose from, and the deep seats and moveable back cushions make it easy to create an extra comfy combination. All of the materials in the sofa can be recycled, too (but you won’t need to worry about that for years and years).

Söderhamn SERIES
เซอเดอร์ฮัมน์ โซฟา 3 ที่นั่ง, ซัมสต้า เทาเข้ม ความลึก: 99 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 186 ซม. ความลึกที่นั่ง: 48 ซม.
เซอเดอร์ฮัมน์
โซฟา 3 ที่นั่ง
21,990 บาท
ความลึก: 99 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 186 ซม., ความลึกที่นั่ง: 48 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เซอเดอร์ฮัมน์ โซฟาเข้ามุม ความกว้างต่ำสุด: 291 ซม. ความกว้างสูงสุด: 291 ซม. ความลึกที่นั่ง: 48 ซม.
เซอเดอร์ฮัมน์
โซฟาเข้ามุม
64,970 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 291 ซม., ความกว้างสูงสุด: 291 ซม., ความลึกที่นั่ง: 48 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เซอเดอร์ฮัมน์ โซฟาเข้ามุม ความกว้างต่ำสุด: 198 ซม. ความกว้างสูงสุด: 291 ซม. ความลึกที่นั่ง: 48 ซม.
เซอเดอร์ฮัมน์
โซฟาเข้ามุม
50,470 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 198 ซม., ความกว้างสูงสุด: 291 ซม., ความลึกที่นั่ง: 48 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เซอเดอร์ฮัมน์ อาร์มแชร์, Isefall ฟ้าน้ำทะเล ความลึก: 99 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 93 ซม. ความลึกที่นั่ง: 48 ซม.
เซอเดอร์ฮัมน์
อาร์มแชร์
17,490 บาท
ความลึก: 99 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 93 ซม., ความลึกที่นั่ง: 48 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก