ช่วงราคาระหว่าง
-
ชีวิค เก้าอี้นวมตัวยาว, Bomstad ดำ, Grann ความลึก: 163 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 90 ซม. ความลึกที่นั่ง: 124 ซม.
ชีวิค
เก้าอี้นวมตัวยาว
22,900 บาท
ความลึก: 163 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 90 ซม., ความลึกที่นั่ง: 124 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟา 2 ที่นั่ง, Bomstad ดำ, Grann ความลึก: 95 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 140 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟา 2 ที่นั่ง
29,990 บาท
ความลึก: 95 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 140 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟา 3 ที่นั่ง, Bomstad ดำ, Grann ความลึก: 95 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 180 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟา 3 ที่นั่ง
33,990 บาท
ความลึก: 95 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 180 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้นวมยาว, Bomstad ดำ, Grann ความลึก: 163 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 230 ซม. ความลึกต่ำสุดของที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้นวมยาว
52,890 บาท
ความลึก: 163 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 230 ซม., ความลึกต่ำสุดของที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน, Bomstad ดำ, Grann ความลึก: 95 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 91 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน
19,990 บาท
ความลึก: 95 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 91 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก