ช่วงราคาระหว่าง
-
ฮูสวีค โคมแขวนเพดาน, อะลูมิเนียม ความยาว: 1.2 ม. ความสูง: 1.8 ม. กำลังไฟ: 21 วัตต์
ฮูสวีค
โคมแขวนเพดาน
THB 4,990
ความยาว: 1.2 ม., ความสูง: 1.8 ม., กำลังไฟ: 21 วัตต์
ฮูสวีค โคมไฟโต๊ะทำงาน, สีเงิน ความสูง: 56 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 9 ซม.
ฮูสวีค
โคมไฟโต๊ะทำงาน
THB 2,390
ความสูง: 56 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 9 ซม.