ฮูสวีค โคมไฟโต๊ะทำงาน, สีเงิน ความสูง: 56 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 9 ซม.
ฮูสวีค
โคมไฟโต๊ะทำงาน
2,390 บาท
ความสูง: 56 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 9 ซม.