ช่วงราคาระหว่าง
-
เบยย่า โคมแขวนเพดาน, หวาย เส้นผ่านศูนย์กลาง: 42 ซม. ความยาวสายไฟ: 160 ซม.
เบยย่า
โคมแขวนเพดาน
2,690 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 42 ซม., ความยาวสายไฟ: 160 ซม.
เบยย่า โคมไฟตั้งพื้น, หวาย, ชุบนิกเกิล ความสูง: 147 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 24 ซม.
เบยย่า
โคมไฟตั้งพื้น
2,590 บาท
ความสูง: 147 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 24 ซม.
เบยย่า โคมไฟตั้งโต๊ะ, หวาย, ชุบนิกเกิล เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม. ความสูง: 40 ซม. ความยาวสายไฟ: 235 ซม.
เบยย่า
โคมไฟตั้งโต๊ะ
1,390 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม., ความสูง: 40 ซม., ความยาวสายไฟ: 235 ซม.