ช่วงราคาระหว่าง
-
อิเกีย 365+บรอสซ่า โคมแขวนเพดาน, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 45 ซม. ความสูง: 22 ซม. ความยาวสายไฟ: 180 ซม.
อิเกีย 365+บรอสซ่า
โคมแขวนเพดาน
2,290 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 45 ซม., ความสูง: 22 ซม., ความยาวสายไฟ: 180 ซม.
อิเกีย 365+บรอสซ่า โคมไฟตั้งพื้น, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 58 ซม. ความสูง: 152 ซม. ความยาวสายไฟ: 260 ซม.
อิเกีย 365+บรอสซ่า
โคมไฟตั้งพื้น
5,690 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 58 ซม., ความสูง: 152 ซม., ความยาวสายไฟ: 260 ซม.