ช่วงราคาระหว่าง
-

ซีรีส์ NORDEN

A solid choice for your dining room

Inspired by Scandinavian landscapes and traditional woodworking, and with many pieces in solid wood, the NORDEN dining series has a strong and generous feel. Most of the tables are extendable, so you’ll always have room for guests. And the smart storage options let you keep your tableware right where you need it.

NORDEN SERIES
นูร์เดน ตู้ไซด์บอร์ด, ดำ ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 90 ซม. ความกว้าง: 120 ซม.
นูร์เดน
ตู้ไซด์บอร์ด
6,900 บาท
ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 90 ซม., ความกว้าง: 120 ซม.
นูร์เดน เก้าอี้ม้านั่ง, ไม้เบิร์ช ความยาว: 150 ซม. ความสูง: 45 ซม. ความกว้าง: 35 ซม.
นูร์เดน
เก้าอี้ม้านั่ง
2,390 บาท
ความยาว: 150 ซม., ความสูง: 45 ซม., ความกว้าง: 35 ซม.
นูร์เดน โต๊ะ, ไม้เบิร์ช ความยาว: 74 ซม. ความสูง: 75 ซม. ความกว้าง: 74 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะ
2,790 บาท
ความยาว: 74 ซม., ความสูง: 75 ซม., ความกว้าง: 74 ซม.
นูร์เดน โต๊ะอเนกประสงค์, ไม้เบิร์ช ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 90 ซม. ความกว้าง: 188 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะอเนกประสงค์
9,200 บาท
ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 90 ซม., ความกว้าง: 188 ซม.