ช่วงราคาระหว่าง
-
ลีอาทอร์ป ชุดตู้ทีวี, ขาว ความลึกต่ำสุด: 34 ซม. ความลึกสูงสุด: 49 ซม. ความสูง: 214 ซม.
ลีอาทอร์ป
ชุดตู้ทีวี
40,070 บาท
ความลึกต่ำสุด: 34 ซม., ความลึกสูงสุด: 49 ซม., ความสูง: 214 ซม.
ลีอาทอร์ป ชุดตู้ทีวี, ขาว ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 214 ซม. ความกว้าง: 337 ซม.
ลีอาทอร์ป
ชุดตู้ทีวี
35,470 บาท
ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 214 ซม., ความกว้าง: 337 ซม.
ลีอาทอร์ป ตู้บานกระจก ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 215 ซม. ความกว้าง: 96 ซม.
ลีอาทอร์ป
ตู้บานกระจก
14,990 บาท
ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 215 ซม., ความกว้าง: 96 ซม.
ลีอาทอร์ป ตู้วางทีวี, ขาว ความลึก: 49 ซม. ความสูง: 45 ซม. ความกว้าง: 145 ซม.
ลีอาทอร์ป
ตู้วางทีวี
6,490 บาท
ความลึก: 49 ซม., ความสูง: 45 ซม., ความกว้าง: 145 ซม.
ลีอาทอร์ป ตู้หนังสือ, ขาว ความลึก: 37 ซม. ความสูง: 214 ซม. ความกว้าง: 96 ซม.
ลีอาทอร์ป
ตู้หนังสือ
9,990 บาท
ความลึก: 37 ซม., ความสูง: 214 ซม., ความกว้าง: 96 ซม.
ลีอาทอร์ป ตู้ไซด์บอร์ด ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 87 ซม. ความกว้าง: 145 ซม.
ลีอาทอร์ป
ตู้ไซด์บอร์ด
11,990 บาท
ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 87 ซม., ความกว้าง: 145 ซม.
ลีอาทอร์ป บานทึบครึ่งกระจก ความสูง: 198 ซม. ความกว้าง: 44 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
ลีอาทอร์ป
บานทึบครึ่งกระจก
4,500 บาท
/2 ชิ้น
ความสูง: 198 ซม., ความกว้าง: 44 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
ลีอาทอร์ป โต๊ะกลาง, แก้ว, ขาว ความยาว: 93 ซม. ความสูง: 51 ซม. ความกว้าง: 93 ซม.
ลีอาทอร์ป
โต๊ะกลาง
9,290 บาท
ความยาว: 93 ซม., ความสูง: 51 ซม., ความกว้าง: 93 ซม.
ลีอาทอร์ป โต๊ะข้าง, แก้ว, ขาว ความยาว: 57 ซม. ความสูง: 60 ซม. ความกว้าง: 40 ซม.
ลีอาทอร์ป
โต๊ะข้าง
3,990 บาท
ความยาว: 57 ซม., ความสูง: 60 ซม., ความกว้าง: 40 ซม.
ลีอาทอร์ป โต๊ะคอนโซล, แก้ว, ขาว ความยาว: 133 ซม. ความสูง: 75 ซม. ความกว้าง: 37 ซม.
ลีอาทอร์ป
โต๊ะคอนโซล
7,990 บาท
ความยาว: 133 ซม., ความสูง: 75 ซม., ความกว้าง: 37 ซม.