โซฟาทั้งหมด
จำแนกโดย: จำแนกตามความเกี่ยวข้อง
จำแนกตามความเกี่ยวข้อง
จำแนกด้วยชื่อ
จำแนกด้วยราคา
จำแนกตามประเภทสินค้าใหม่
แฟร์เลิฟ โซฟา3ที่นั่ง, ยูปาร์ป เทาเข้ม ความสูงรวมเบาะพิงหลัง: 88 ซม. ความกว้าง: 218 ซม. ความลึก: 106 ซม.
แฟร์เลิฟ
โซฟา3ที่นั่ง
29,050 บาท
ความสูงรวมเบาะพิงหลัง: 88 ซม., ความกว้าง: 218 ซม., ความลึก: 106 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
โฮล์มซุนด์ โซฟาเบด 3 ที่นั่ง, อุชต้า ฟ้าอ่อน ความสูงรวมเบาะพิงหลัง: 96 ซม. พนักพิงสูง: 79 ซม. ความกว้าง: 230 ซม.
ใหม่
โฮล์มซุนด์
โซฟาเบด 3 ที่นั่ง
18,490 บาท
ความสูงรวมเบาะพิงหลัง: 96 ซม., พนักพิงสูง: 79 ซม., ความกว้าง: 230 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟา3ที่นั่ง, Hillared +เก้าอี้นวมตัวยาว, ฮิลลาเรียด น้ำเงินเข้ม ความกว้างสูงสุด: 280 ซม. ความสูง: 83 ซม. ความลึกต่ำสุด: 95 ซม.
ชีวิค
โซฟา3ที่นั่ง
24,990 บาท
ความกว้างสูงสุด: 280 ซม., ความสูง: 83 ซม., ความลึกต่ำสุด: 95 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แฟร์เลิฟ โซฟา2ที่นั่ง, ยูปาร์ป เทาเข้ม ความสูงรวมเบาะพิงหลัง: 88 ซม. ความกว้าง: 178 ซม. ความลึก: 106 ซม.
แฟร์เลิฟ
โซฟา2ที่นั่ง
26,050 บาท
ความสูงรวมเบาะพิงหลัง: 88 ซม., ความกว้าง: 178 ซม., ความลึก: 106 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คลิปปัน โซฟา 2 ที่นั่ง, ชิมสตา ดำ ความกว้าง: 177 ซม. ความลึก: 88 ซม. ความสูง: 66 ซม.
คลิปปัน
โซฟา 2 ที่นั่ง
12,990 บาท
ความกว้าง: 177 ซม., ความลึก: 88 ซม., ความสูง: 66 ซม.
คาร์ลสตัด โซฟา 2 ที่นั่ง, Knisa เทาอ่อน ความกว้าง: 165 ซม. ความลึก: 93 ซม. ความสูง: 80 ซม.
คาร์ลสตัด
โซฟา 2 ที่นั่ง
9,990 บาท
ความกว้าง: 165 ซม., ความลึก: 93 ซม., ความสูง: 80 ซม.
ชีวิค โซฟา4ที่นั่ง, Hillared +เก้าอี้นวมตัวยาว, ฮิลลาเรียด น้ำเงินเข้ม ความกว้างสูงสุด: 318 ซม. ความสูง: 83 ซม. ความลึกต่ำสุด: 95 ซม.
ชีวิค
โซฟา4ที่นั่ง
27,990 บาท
ความกว้างสูงสุด: 318 ซม., ความสูง: 83 ซม., ความลึกต่ำสุด: 95 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
บัลคาร์ป โซฟาเบด 2 ที่นั่ง, Vissle เทา ความยาวโซฟาเบด: 190 ซม. ความกว้าง: 84 ซม. ความกว้างโซฟาเบด: 100 ซม.
บัลคาร์ป
โซฟาเบด 2 ที่นั่ง
6,490 บาท
ความยาวโซฟาเบด: 190 ซม., ความกว้าง: 84 ซม., ความกว้างโซฟาเบด: 100 ซม.
ฟลอตเตบู โซฟาเบด, Lofallet เบจ ความสูงรวมเบาะพิงหลัง: 79 ซม. ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 120 ซม.
ใหม่
ฟลอตเตบู
โซฟาเบด
23,900 บาท
ความสูงรวมเบาะพิงหลัง: 79 ซม., ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 120 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อัสเคแนเซ็ต โซฟาเบด, Finnsta เทา ความยาวโซฟาเบด: 210 ซม. ความกว้าง: 160 ซม. ความลึก: 114 ซม.
อัสเคแนเซ็ต
โซฟาเบด
29,900 บาท
ความยาวโซฟาเบด: 210 ซม., ความกว้าง: 160 ซม., ความลึก: 114 ซม.
อิเกีย พีเอส 2017 โซฟา2ที่นั่ง, ขาว, เทา ความสูงรวมเบาะพิงหลัง: 80 ซม. ความกว้าง: 180 ซม. ความลึก: 94 ซม.
อิเกีย พีเอส 2017
โซฟา2ที่นั่ง
13,980 บาท
ความสูงรวมเบาะพิงหลัง: 80 ซม., ความกว้าง: 180 ซม., ความลึก: 94 ซม.
ฮัมมาร์น โซฟาเบด, คนีซา เทาเข้ม, ดำ ความยาวโซฟาเบด: 200 ซม. ความกว้าง: 128 ซม. ความกว้างโซฟาเบด: 128 ซม.
ใหม่
ฮัมมาร์น
โซฟาเบด
3,790 บาท
ความยาวโซฟาเบด: 200 ซม., ความกว้าง: 128 ซม., ความกว้างโซฟาเบด: 128 ซม.
ฮิมเมเน โซฟาเบด 3 ที่นั่ง, Lofallet เบจ ความสูงรวมเบาะพิงหลัง: 92 ซม. พนักพิงสูง: 79 ซม. ความกว้าง: 200 ซม.
ฮิมเมเน
โซฟาเบด 3 ที่นั่ง
16,990 บาท
ความสูงรวมเบาะพิงหลัง: 92 ซม., พนักพิงสูง: 79 ซม., ความกว้าง: 200 ซม.
เอียคเกบูล โซฟา 3 ที่นั่ง, คาทอร์พ สีเนเชอรัล ความกว้าง: 180 ซม. ความลึก: 92 ซม. ความสูง: 88 ซม.
เอียคเกบูล
โซฟา 3 ที่นั่ง
19,990 บาท
ความกว้าง: 180 ซม., ความลึก: 92 ซม., ความสูง: 88 ซม.
เฮมลิงบี โซฟา 2 ที่นั่ง, เทา ความกว้าง: 145 ซม. ความลึก: 72 ซม. ความสูง: 72 ซม.
เฮมลิงบี
โซฟา 2 ที่นั่ง
3,590 บาท
ความกว้าง: 145 ซม., ความลึก: 72 ซม., ความสูง: 72 ซม.
เฮมเนส โครงเตียงเดย์เบด 3 ลิ้นชัก, ขาว ความสูงลิ้นชัก (วัดจากด้านใน): 18 ซม. ความยาว: 209 ซม. ความกว้าง: 89 ซม.
เฮมเนส
โครงเตียงเดย์เบด 3 ลิ้นชัก
14,990 บาท
ความสูงลิ้นชัก (วัดจากด้านใน): 18 ซม., ความยาว: 209 ซม., ความกว้าง: 89 ซม.
โฮล์มซุนด์ โซฟาเบดเข้ามุม, อุชต้า ขาว-เทาอ่อน ความสูงรวมเบาะพิงหลัง: 96 ซม. พนักพิงสูง: 66 ซม. ความลึกเก้าอี้นวมตัวยาว: 151 ซม.
ใหม่
โฮล์มซุนด์
โซฟาเบดเข้ามุม
26,970 บาท
ความสูงรวมเบาะพิงหลัง: 96 ซม., พนักพิงสูง: 66 ซม., ความลึกเก้าอี้นวมตัวยาว: 151 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก