ช่วงราคาระหว่าง
-
อุปเลียฟว่า ขายึดทีวี รับทีวีนน.ไม่เกิน: 30 กก. ขนาดจอใหญ่สุด: 32 นิ้ว ขนาดจอเล็กสุด: 19 นิ้ว
อุปเลียฟว่า
ขายึดทีวี
599 บาท
รับทีวีนน.ไม่เกิน: 30 กก., ขนาดจอใหญ่สุด: 32 นิ้ว, ขนาดจอเล็กสุด: 19 นิ้ว มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อุปเลียฟว่า ขายึดทีวี ปรับเอียง/หมุนได้ รับทีวีนน.ไม่เกิน: 20 กก. ขนาดจอใหญ่สุด: 32 นิ้ว ขนาดจอเล็กสุด: 19 นิ้ว
อุปเลียฟว่า
ขายึดทีวี ปรับเอียง/หมุนได้
1,290 บาท
รับทีวีนน.ไม่เกิน: 20 กก., ขนาดจอใหญ่สุด: 32 นิ้ว, ขนาดจอเล็กสุด: 19 นิ้ว