ช่วงราคาระหว่าง
-

ตู้ทีวีและอุปกรณ์บันเทิง รวมทีวีและเครื่องเสียง

Media units with TV, sound and furniture!

Quality pictures and sound and no cable mess. These media units combine our UPPLEVA LED TVs with our storage furniture. You can enjoy high tech features, like internet access and sharing photos from your phone to the TV screen. And you get a clutter-free living room!

IKEA TV & Media Furniture, TVs included
อุปเลียฟว่า ขายึดทีวี รับทีวีนน.ไม่เกิน: 30 กก. ขนาดจอใหญ่สุด: 32 นิ้ว ขนาดจอเล็กสุด: 19 นิ้ว
อุปเลียฟว่า
ขายึดทีวี
599 บาท
รับทีวีนน.ไม่เกิน: 30 กก., ขนาดจอใหญ่สุด: 32 นิ้ว, ขนาดจอเล็กสุด: 19 นิ้ว มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อุปเลียฟว่า ขายึดทีวี ปรับเอียง/หมุนได้ รับทีวีนน.ไม่เกิน: 20 กก. ขนาดจอใหญ่สุด: 32 นิ้ว ขนาดจอเล็กสุด: 19 นิ้ว
อุปเลียฟว่า
ขายึดทีวี ปรับเอียง/หมุนได้
1,290 บาท
รับทีวีนน.ไม่เกิน: 20 กก., ขนาดจอใหญ่สุด: 32 นิ้ว, ขนาดจอเล็กสุด: 19 นิ้ว