ช่วงราคาระหว่าง
-
ฮิมเมเน โซฟาเบด 3 ที่นั่ง, Lofallet เบจ ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 91 ซม. ความลึกที่นั่ง: 70 ซม.
New
ฮิมเมเน
โซฟาเบด 3 ที่นั่ง
16,990 บาท
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 91 ซม., ความลึกที่นั่ง: 70 ซม.
A light living room with a beige sofa-bed converted into a bed for two with white bedlinen.
โซฟาเบดยอดประโยชน์
โซฟาเบดราคาเบาๆ แต่ประโยชน์ใช้งานเยี่ยม รุ่น HIMMENE/ฮิมเมเน สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นเตียงหลังใหญ่ได้ง่ายเพียงดึงมือจับ
 
บริมเนส โครงเตียงเดย์เบด 2 ลิ้นชัก, ขาว ความยาว: 205 ซม. ความกว้าง: 86 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 55 ซม.
บริมเนส
โครงเตียงเดย์เบด 2 ลิ้นชัก
9,990 บาท
ความยาว: 205 ซม., ความกว้าง: 86 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 55 ซม.