ช่วงราคาระหว่าง
-
ฮิมเมเน โซฟาเบด 3 ที่นั่ง, Lofallet เบจ ความกว้าง: 200 ซม. พนักพิงสูง: 79 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
New
ฮิมเมเน
โซฟาเบด 3 ที่นั่ง
16,990 บาท
ความกว้าง: 200 ซม., พนักพิงสูง: 79 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
ซูลสต้า โซฟาเบด 2 ที่นั่ง, Ransta เทาเข้ม ความกว้าง: 137 ซม. ความลึก: 78 ซม. ความลึกที่นั่ง: 55 ซม.
ซูลสต้า
โซฟาเบด 2 ที่นั่ง
2,990 บาท
ความกว้าง: 137 ซม., ความลึก: 78 ซม., ความลึกที่นั่ง: 55 ซม.
บริมเนส โครงเตียงเดย์เบด 2 ลิ้นชัก, ขาว ความยาว: 205 ซม. ความกว้าง: 86 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 55 ซม.
บริมเนส
โครงเตียงเดย์เบด 2 ลิ้นชัก
9,990 บาท
ความยาว: 205 ซม., ความกว้าง: 86 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 55 ซม.