ช่วงราคาระหว่าง
-
เอียคบี อเล็กซ์/ เอียคบี วัลเทร์ ชั้นวางของมีลิ้นชัก ความกว้าง: 119 ซม. ความลึก: 28 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด/ลิ้นชัก: 20 กก.
เอียคบี อเล็กซ์/เอียคบี วัลเทร์
ชั้นวางของมีลิ้นชัก
THB 2,150
ความกว้าง: 119 ซม., ความลึก: 28 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด/ลิ้นชัก: 20 กก.
เอียคบี แยร์เปน/ เอียคบี โฮล ชั้นแขวนผนัง ความกว้าง: 119 ซม. ความลึก: 28 ซม. รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 30 กก.
เอียคบี แยร์เปน/เอียคบี โฮล
ชั้นแขวนผนัง
THB 688
ความกว้าง: 119 ซม., ความลึก: 28 ซม., รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 30 กก.
เอียคบี แยร์เปน/ เอียคบี รีสเซท ชั้นแขวนผนัง ความกว้าง: 119 ซม. ความลึก: 28 ซม. รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 10 กก.
เอียคบี แยร์เปน/เอียคบี รีสเซท
ชั้นแขวนผนัง
THB 990
ความกว้าง: 119 ซม., ความลึก: 28 ซม., รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 10 กก.
เอียคบี แยร์เปน/ เอียคบี รูแบร์ท ชั้นแขวนผนัง ความกว้าง: 119 ซม. ความลึก: 28 ซม. รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 30 กก.
เอียคบี แยร์เปน/เอียคบี รูแบร์ท
ชั้นแขวนผนัง
THB 865
ความกว้าง: 119 ซม., ความลึก: 28 ซม., รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 30 กก.
เอียคบี มอสบี/ เอียคบี เบียร์นุม ชั้นแขวนผนัง ความกว้าง: 119 ซม. ความลึก: 28 ซม. รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 20 กก.
เอียคบี มอสบี/เอียคบี เบียร์นุม
ชั้นแขวนผนัง
THB 1,680
ความกว้าง: 119 ซม., ความลึก: 28 ซม., รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 20 กก.
เอียคบี มอสบี/ เอียคบี เบียร์นุม ชั้นแขวนผนัง ความกว้าง: 238 ซม. ความลึก: 28 ซม. รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 20 กก.
เอียคบี มอสบี/เอียคบี เบียร์นุม
ชั้นแขวนผนัง
THB 3,150
ความกว้าง: 238 ซม., ความลึก: 28 ซม., รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 20 กก.