ช่วงราคาระหว่าง
-
แบ็กกาบรู/ มอตทาร์ป โซฟาเบดและเก้าอี้นวมยาว ความลึกต่ำสุด: 88 ซม. ความลึกสูงสุด: 150 ซม. ค.ลึกของเบาะเก้าอี้ยาว: 140 ซม.
แบ็กกาบรู/มอตทาร์ป
โซฟาเบดและเก้าอี้นวมยาว
34,990 บาท
ความลึกต่ำสุด: 88 ซม., ความลึกสูงสุด: 150 ซม., ค.ลึกของเบาะเก้าอี้ยาว: 140 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แบ็กกาบรู/ มารีย์บี โซฟาเบดและเก้าอี้นวมยาว ความลึกต่ำสุด: 88 ซม. ความลึกสูงสุด: 150 ซม. ค.ลึกของเบาะเก้าอี้ยาว: 140 ซม.
แบ็กกาบรู/มารีย์บี
โซฟาเบดและเก้าอี้นวมยาว
35,990 บาท
ความลึกต่ำสุด: 88 ซม., ความลึกสูงสุด: 150 ซม., ค.ลึกของเบาะเก้าอี้ยาว: 140 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก