ช่วงราคาระหว่าง
-
ชีวิค โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน ความลึก: 98 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
ชีวิค
โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน
6,490 บาท
ความลึก: 98 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เอียคทอร์ป อาร์มแชร์, Blekinge ขาว ความลึก: 88 ซม. ความลึกที่นั่ง: 54 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
เอียคทอร์ป
อาร์มแชร์
4,990 บาท
ความลึก: 88 ซม., ความลึกที่นั่ง: 54 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เอียคเคแนส อาร์มแชร์, Hensta น้ำตาลอ่อน ความลึก: 78 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
เอียคเคแนส
อาร์มแชร์
8,990 บาท
ความลึก: 78 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
มูเรน อาร์มแชร์, Idemo ดำ ความลึก: 94 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 54 ซม. ความลึกที่นั่ง: 54 ซม.
มูเรน
อาร์มแชร์
8,990 บาท
ความลึก: 94 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 54 ซม., ความลึกที่นั่ง: 54 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
พัวแอง เก้าอี้โยก, Alme ดำ, น้ำตาลดำ ความลึก: 94 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
พัวแอง
เก้าอี้โยก
3,990 บาท
ความลึก: 94 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ทูลสต้า อาร์มแชร์, Ransta สีเนเชอรัล ความลึก: 70 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 55 ซม. ความลึกที่นั่ง: 55 ซม.
ทูลสต้า
อาร์มแชร์
2,990 บาท
ความลึก: 70 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 55 ซม., ความลึกที่นั่ง: 55 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คาร์ลสตัด อาร์มแชร์, Blekinge ขาว ความลึก: 93 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 66 ซม. ความลึกที่นั่ง: 56 ซม.
คาร์ลสตัด
อาร์มแชร์
6,450 บาท
ความลึก: 93 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 66 ซม., ความลึกที่นั่ง: 56 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เพลลู่ อาร์มแชร์, Holmby สีเนเชอรัล ความลึก: 85 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 55 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
เพลลู่
อาร์มแชร์
1,390 บาท
ความลึก: 85 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 55 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
คาร์ลฟอร์ช อาร์มแชร์, Grann ขาว, เย็บนวม ความลึก: 82 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 66 ซม. ความลึกที่นั่ง: 55 ซม.
คาร์ลฟอร์ช
อาร์มแชร์
11,990 บาท
ความลึก: 82 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 66 ซม., ความลึกที่นั่ง: 55 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คาร์ลสกรูน่า เก้าอี้นอน, หวาย ความยาว: 150 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 58 ซม. ความสูงที่นั่ง: 25 ซม.
คาร์ลสกรูน่า
เก้าอี้นอน
3,990 บาท
ความยาว: 150 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 58 ซม., ความสูงที่นั่ง: 25 ซม.
ชีวิค โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน, Grann ดำ ความลึก: 95 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 91 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน
19,990 บาท
ความลึก: 95 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 91 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
นอลบิน อาร์มแชร์หลังสูง, ดำ, ดำ ความลึก: 80 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 54 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
นอลบิน
อาร์มแชร์หลังสูง
2,190 บาท
ความลึก: 80 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 54 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
นูลมีร่า เก้าอี้พักผ่อน, ดำ, ดำ ความลึก: 75 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 59 ซม. ความลึกที่นั่ง: 46 ซม.
นูลมีร่า
เก้าอี้พักผ่อน
990 บาท
ความลึก: 75 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 59 ซม., ความลึกที่นั่ง: 46 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
บีโฮล์มมา อาร์มแชร์, เทา ความลึก: 72 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 49 ซม. ความลึกที่นั่ง: 51 ซม.
บีโฮล์มมา
อาร์มแชร์
2,990 บาท
ความลึก: 72 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 49 ซม., ความลึกที่นั่ง: 51 ซม.
พัวแอง อาร์มแชร์, Robust Glose น้ำตาลเข้ม, น้ำตาล ความลึก: 82 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
พัวแอง
อาร์มแชร์
5,490 บาท
ความลึก: 82 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
พัวแอง อาร์มแชร์, Alme มีเดียมเรด, น้ำตาล ความลึก: 82 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
พัวแอง
อาร์มแชร์
2,490 บาท
ความลึก: 82 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
พัวแอง เก้าอี้โยก, Robust Glose น้ำตาลเข้ม, น้ำตาล ความลึก: 94 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
พัวแอง
เก้าอี้โยก
6,990 บาท
ความลึก: 94 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ฟินน์ทอร์ป อาร์มแชร์, ขาว ความลึก: 64 ซม. ความสูงที่นั่ง: 39 ซม. ความสูง: 85 ซม.
ฟินน์ทอร์ป
อาร์มแชร์
2,900 บาท
ความลึก: 64 ซม., ความสูงที่นั่ง: 39 ซม., ความสูง: 85 ซม.
ลุคสต้า เก้าอี้พักผ่อน, น้ำเงิน ความลึก: 75 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม. ความลึกที่นั่ง: 37 ซม.
ลุคสต้า
เก้าอี้พักผ่อน
1,590 บาท
ความลึก: 75 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม., ความลึกที่นั่ง: 37 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
วิลล์สท็อด อาร์มแชร์หลังสูง, ซัมสต้า สีเทอร์ควอยซ์ ความลึก: 97 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 57 ซม. ความลึกที่นั่ง: 52 ซม.
วิลล์สท็อด
อาร์มแชร์หลังสูง
5,990 บาท
ความลึก: 97 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 57 ซม., ความลึกที่นั่ง: 52 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
วิลล์สท็อด เก้าอี้พักผ่อน, ซัมสต้า สีเทอร์ควอยซ์ ความลึก: 76 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 62 ซม. ความลึกที่นั่ง: 52 ซม.
วิลล์สท็อด
เก้าอี้พักผ่อน
4,990 บาท
ความลึก: 76 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 62 ซม., ความลึกที่นั่ง: 52 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
สกูกาบี อาร์มแชร์, Robust Glose ดำ ความลึก: 85 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 66 ซม. ความลึกที่นั่ง: 56 ซม.
สกูกาบี
อาร์มแชร์
11,990 บาท
ความลึก: 85 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 66 ซม., ความลึกที่นั่ง: 56 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
สตอคโฮล์ม อาร์มแชร์หลังสูง, Mosta เขียว ความลึก: 83 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 20 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 50 ซม.
สตอคโฮล์ม
อาร์มแชร์หลังสูง
16,990 บาท
ความลึก: 83 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 20 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
สตูร์เซียเล่ อาร์มแชร์หลังสูง, หวาย, ดำ ความลึก: 78 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 45 ซม. ความลึกที่นั่ง: 45 ซม.
สตูร์เซียเล่
อาร์มแชร์หลังสูง
3,990 บาท
ความลึก: 78 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 45 ซม., ความลึกที่นั่ง: 45 ซม.
อาร์วีก้า สตูลวางเท้า, Grann ดำ ความยาว: 42 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 74 ซม. ความสูง: 39 ซม.
อาร์วีก้า
สตูลวางเท้า
8,990 บาท
ความยาว: 42 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 74 ซม., ความสูง: 39 ซม.
อาร์วีก้า อาร์มแชร์หมุน, Grann ดำ ความลึก: 85 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 52 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
อาร์วีก้า
อาร์มแชร์หมุน
22,990 บาท
ความลึก: 85 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 52 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
อาเก้น เก้าอี้หวาย, ไม้ไผ่, หวาย ความลึก: 56 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 43 ซม. ความลึกที่นั่ง: 40 ซม.
อาเก้น
เก้าอี้หวาย
990 บาท
ความลึก: 56 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 43 ซม., ความลึกที่นั่ง: 40 ซม.
อิเกีย พีเอส 2014 เก้าอี้เข้ามุมพร้อมหมอนอิง ความกว้างด้านขวา: 90 ซม. ความกว้าง: 90 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 27 ซม.
อิเกีย พีเอส 2014
เก้าอี้เข้ามุมพร้อมหมอนอิง
11,990 บาท
ความกว้างด้านขวา: 90 ซม., ความกว้าง: 90 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 27 ซม.
อีสตัด อาร์มแชร์, Grann น้ำตาลเข้ม ความลึก: 92 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 54 ซม. ความลึกที่นั่ง: 62 ซม.
อีสตัด
อาร์มแชร์
23,990 บาท
ความลึก: 92 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 54 ซม., ความลึกที่นั่ง: 62 ซม.
ฮอล์มเซล อาร์มแชร์, ดำ ความลึก: 52 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 44 ซม. ความลึกที่นั่ง: 38 ซม.
ฮอล์มเซล
อาร์มแชร์
1,490 บาท
ความลึก: 52 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 44 ซม., ความลึกที่นั่ง: 38 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เซอเดอร์ฮัมน์ อาร์มแชร์, Isefall ฟ้าน้ำทะเล ความลึก: 99 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 93 ซม. ความลึกที่นั่ง: 48 ซม.
เซอเดอร์ฮัมน์
อาร์มแชร์
17,490 บาท
ความลึก: 99 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 93 ซม., ความลึกที่นั่ง: 48 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เมลบี อาร์มแชร์, Dansbo เขียวเหลือง ความลึก: 85 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 64 ซม. ความลึกที่นั่ง: 53 ซม.
เมลบี
อาร์มแชร์
8,290 บาท
ความลึก: 85 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 64 ซม., ความลึกที่นั่ง: 53 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เมลบี อาร์มแชร์, Grann ขาว ความลึก: 85 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 64 ซม. ความลึกที่นั่ง: 53 ซม.
เมลบี
อาร์มแชร์
19,990 บาท
ความลึก: 85 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 64 ซม., ความลึกที่นั่ง: 53 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เอียคเกเรอ อาร์มแชร์, ลัคลิก Kimstad ดำ ความลึก: 73 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 57 ซม. ความลึกที่นั่ง: 46 ซม.
New
เอียคเกเรอ
อาร์มแชร์
5,990 บาท
ความลึก: 73 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 57 ซม., ความลึกที่นั่ง: 46 ซม.
เอียคเกเรอ อาร์มแชร์, Skiftebo น้ำเงินเข้ม ความลึก: 73 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 57 ซม. ความลึกที่นั่ง: 46 ซม.
เอียคเกเรอ
อาร์มแชร์
4,990 บาท
ความลึก: 73 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 57 ซม., ความลึกที่นั่ง: 46 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เฮสเวียดด้า อาร์มแชร์, หวาย ความลึก: 48 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 48 ซม. ความสูงที่นั่ง: 37 ซม.
เฮสเวียดด้า
อาร์มแชร์
1,590 บาท
ความลึก: 48 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 48 ซม., ความสูงที่นั่ง: 37 ซม.
เฮสเออ หมอนรองศีรษะ, คละสี ความยาว: 54 ซม. ความหนา: 8 ซม. ความกว้าง: 36 ซม.
เฮสเออ
หมอนรองศีรษะ
299 บาท
ความยาว: 54 ซม., ความหนา: 8 ซม., ความกว้าง: 36 ซม.
นูร์นา เบาะรองนั่ง, Laila สีเนเชอรัล ความกว้างต่ำสุด: 42 ซม. ความกว้างสูงสุด: 42 ซม. ความลึก: 41 ซม.
นูร์นา
เบาะรองนั่ง
300 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 42 ซม., ความกว้างสูงสุด: 42 ซม., ความลึก: 41 ซม.
ยูปวีค หมอนอิง/หมอนรอง, Blekinge ขาว ความยาว: 54 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 54 ซม. ความกว้าง: 54 ซม.
ยูปวีค
หมอนอิง/หมอนรอง
850 บาท
ความยาว: 54 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 54 ซม., ความกว้าง: 54 ซม.
ทีรุป อาร์มแชร์หมุน, Kavat ขาว ความลึก: 79 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 60 ซม. ความลึกที่นั่ง: 46 ซม.
ทีรุป
อาร์มแชร์หมุน
19,990 บาท
ความลึก: 79 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 60 ซม., ความลึกที่นั่ง: 46 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
  • Affordable armchairs for everyone

    The perfect ingredients for cosy evenings at home, a couple of our armchairs can give you individual comfort and transform the look of your living room, without breaking the bank. So check out our big choice – there’s something for everyone to relax in. You’ll find leather, fabric and rattan armchairs, traditional and contemporary armchairs, even easy chairs and rocking chairs. Many of our armchairs belong to series, so it’s easy to go for a coordinated suite with sofas and chaise longues. And if you feel like a quick change of look, you can take off the covers of many of our fabric-covered armchairs and get new ones.

  • Armchairs designed for real life

    For many people, especially kids, the idea of a relaxing time in an armchair can involve chocolate or even ice cream. So many of our fabric covers can be taken off to machine-wash or dry-clean. Or you could go for our wipe-clean leather armchairs. The covers are naturally durable and look even better as they get older. To give you even more peace of mind, many of our armchairs have a 10-year everyday quality guarantee. And if you want to find some companions for your armchairs, we have lots of other home furnishings, from rugs to tables to lamps that will match your choices.