ช่วงราคาระหว่าง
-
นุกเกบี โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้ยาวขวา ความกว้าง: 277 ซม. ความลึกต่ำสุด: 97 ซม. ความลึกสูงสุด: 175 ซม.
New
นุกเกบี
โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้ยาวขวา
43,990 บาท
ความกว้าง: 277 ซม., ความลึกต่ำสุด: 97 ซม., ความลึกสูงสุด: 175 ซม.
ชีวิค โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้นวมยาว ความกว้างสูงสุด: 280 ซม. ความลึกต่ำสุด: 95 ซม. ความลึกสูงสุด: 163 ซม.
ชีวิค
โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้นวมยาว
19,980 บาท
ความกว้างสูงสุด: 280 ซม., ความลึกต่ำสุด: 95 ซม., ความลึกสูงสุด: 163 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค เก้าอี้นวมยาว 2 ตัว+อาร์มแชร์ ความกว้างสูงสุด: 270 ซม. ความลึกต่ำสุด: 98 ซม. ความลึกสูงสุด: 163 ซม.
ชีวิค
เก้าอี้นวมยาว 2 ตัว+อาร์มแชร์
24,470 บาท
ความกว้างสูงสุด: 270 ซม., ความลึกต่ำสุด: 98 ซม., ความลึกสูงสุด: 163 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
  • Modular sofa series – create your own combination

    With our modular sofa series, you can create your own sofas and other seating and then add to them or change them around when you want to. Here you’ll find a big choice in styles, from the contemporary modular sofa series to the timeless. You can go for leather covers or fabric ones and comfortable seat cushions with supportive memory foam. The living room can be a tough place for a modular sofa, especially if you or your kids love chocolate. So if you’re not keen on our hard-wearing, wipe-clean leather covers, you’ll be happy that most of our fabric modular sofa series have removable covers you can wash in your machine or dry-clean.

  • Coordinating with your modular sofa

    If you want to go for a coordinated look in your living room, we have a lot of other home furnishings that will go with your modular sofa, too. You can find everything from soft furnishings like rugs and cushions to tables, TV stands and lamps. If you like giving your room an easy makeover every so often, many of our modular sofa series have covers that you can remove and replace with new ones. You can take most modular seating home today from a store and buy it online in mainland England and Wales. And to help you sit back and relax even more in our modular sofa series, most of them have a 10-year everyday quality guarantee.