ช่วงราคาระหว่าง
-
ชีวิค โซฟา 3 ที่นั่งและเก้าอี้นวมยาว, Bomstad น้ำตาลเข้ม, Grann ความลึก: 163 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 270 ซม. ความลึกต่ำสุดของที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟา 3 ที่นั่งและเก้าอี้นวมยาว
56,990 บาท
ความลึก: 163 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 270 ซม., ความลึกต่ำสุดของที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้นวมยาว, Bomstad เบจ, Grann ความลึก: 163 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 230 ซม. ความลึกต่ำสุดของที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้นวมยาว
52,990 บาท
ความลึก: 163 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 230 ซม., ความลึกต่ำสุดของที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก