ช่วงราคาระหว่าง
-
เบสตัว ขาตู้ สูงอย่างน้อย: 10 ซม. ปรับได้สูงสุด: 11 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เบสตัว
ขาตู้
150 บาท
/2 ชิ้น
สูงอย่างน้อย: 10 ซม., ปรับได้สูงสุด: 11 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เบสตัว ขาตู้, ดำ, สี่เหลี่ยมจัตุรัส สูงอย่างน้อย: 10 ซม. ปรับได้สูงสุด: 11 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เบสตัว
ขาตู้
250 บาท
/2 ชิ้น
สูงอย่างน้อย: 10 ซม., ปรับได้สูงสุด: 11 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เบสตัว ขาตู้, ขาว, สี่เหลี่ยมจัตุรัส สูงอย่างน้อย: 10 ซม. ปรับได้สูงสุด: 11 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เบสตัว
ขาตู้
250 บาท
/2 ชิ้น
สูงอย่างน้อย: 10 ซม., ปรับได้สูงสุด: 11 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เบสตัว ขาตู้, ชุบโครเมี่ยม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส สูงอย่างน้อย: 10 ซม. ปรับได้สูงสุด: 11 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เบสตัว
ขาตู้
250 บาท
/2 ชิ้น
สูงอย่างน้อย: 10 ซม., ปรับได้สูงสุด: 11 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เบสตัว ขาตู้, ดำ, กลม สูงอย่างน้อย: 10 ซม. ปรับได้สูงสุด: 11 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เบสตัว
ขาตู้
150 บาท
/2 ชิ้น
สูงอย่างน้อย: 10 ซม., ปรับได้สูงสุด: 11 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เบสตัว ล้อเลื่อน, ชุบโครเมี่ยม เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7.5 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด/ล้อเลื่อน: 50 กก. ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 10.0 ซม.
เบสตัว
ล้อเลื่อน
400 บาท
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7.5 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด/ล้อเลื่อน: 50 กก., ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 10.0 ซม.
เบสตัว โครงขา, ชุบโครเมี่ยม ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 10 ซม. ความกว้าง: 120 ซม.
เบสตัว
โครงขา
1,500 บาท
ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 10 ซม., ความกว้าง: 120 ซม.
เบสตัว โครงขา, ชุบโครเมี่ยม ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 10 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
เบสตัว
โครงขา
1,000 บาท
ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 10 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.