ช่วงราคาระหว่าง
-
อินเรียดด้า ชั้นวางเสริม, ขาว ความกว้าง: 56 ซม. ความลึก: 16 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 13 กก.
อินเรียดด้า
ชั้นวางเสริม
150 บาท
ความกว้าง: 56 ซม., ความลึก: 16 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 13 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อินเรียดด้า ตัวลิ้นชัก, เทา ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 40 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 8 กก.
อินเรียดด้า
ตัวลิ้นชัก
450 บาท
ความกว้าง: 60 ซม., ความลึก: 40 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 8 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อินเรียดด้า ลิ้นชักเปิดสุด, เทาเข้ม ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 40 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 8 กก.
???PD_txt_newnlp???
อินเรียดด้า
ลิ้นชักเปิดสุด
1,250 บาท
ราคาเดิม  1,450 บาท
ความกว้าง: 60 ซม., ความลึก: 40 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 8 กก.
อินเรียดด้า โครงรางเลื่อน, สีเงิน ความกว้าง: 53 ซม. ความลึก: 36 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 8 กก.
???PD_txt_newnlp???
อินเรียดด้า
โครงรางเลื่อน
1,200 บาท
ราคาเดิม  1,400 บาท
ความกว้าง: 53 ซม., ความลึก: 36 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 8 กก.