ช่วงราคาระหว่าง
-
เบสตัว ตู้วางทีวี, ขาว ความลึก: 40 ซม. / 40 ซม. ความกว้าง: 180 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 80 กก.
เบสตัว
ตู้วางทีวี
4,950 บาท
ความลึก: 40 ซม. / 40 ซม., ความกว้าง: 180 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 80 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เบสตัว ตู้วางทีวี, ขาว ความสูง: 32 ซม. ความกว้าง: 120 ซม. / 120 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 60 กก.
เบสตัว
ตู้วางทีวี
3,850 บาท
ความสูง: 32 ซม., ความกว้าง: 120 ซม. / 120 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 60 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เบสตัว ตู้วางทีวี, ขาว ความลึก: 40 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. / 60 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 40 กก.
เบสตัว
ตู้วางทีวี
2,550 บาท
ความลึก: 40 ซม., ความกว้าง: 60 ซม. / 60 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 40 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เบสตัว บุช ชั้นแขวนผนัง, ไฮกลอส ขาว ความสูง: 28 ซม. ความกว้าง: 180 ซม. / 180 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 35 กก.
เบสตัว บุช
ชั้นแขวนผนัง
5,990 บาท
ความสูง: 28 ซม., ความกว้าง: 180 ซม. / 180 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 35 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก