ช่วงราคาระหว่าง
-
อิวาร์ ตู้ 3 ลิ้นชัก, ไม้สน ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 57 ซม.
อิวาร์
ตู้ 3 ลิ้นชัก
3,990 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 57 ซม.
อิวาร์ ตู้บานเปิด, เทา ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 83 ซม.
อิวาร์
ตู้บานเปิด
2,990 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 83 ซม.
อิวาร์ ลิ้นชัก, เทา ความกว้าง: 39 ซม. ความกว้างโครง: 39.0 ซม. ความลึก: 30 ซม.
อิวาร์
ลิ้นชัก
550 บาท
ความกว้าง: 39 ซม., ความกว้างโครง: 39.0 ซม., ความลึก: 30 ซม.