ช่วงราคาระหว่าง
-
อิวาร์ ตู้บานเปิด, ไม้สน, ขาว
ใหม่

อิวาร์ ตู้บานเปิด

4,340 บาท
ความกว้าง: 89 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 124 ซม.
อิวาร์ ตู้บานเปิด, ขาว
ใหม่

อิวาร์ ตู้บานเปิด

3,490 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 83 ซม.
อิวาร์ ลิ้นชัก, ขาว
ใหม่

อิวาร์ ลิ้นชัก

550 บาท
ความกว้าง: 39 ซม., ความกว้างโครง: 39.0 ซม., ความลึก: 30 ซม.
อิวาร์ ตู้ 3 ลิ้นชัก, ไม้สน

อิวาร์ ตู้ 3 ลิ้นชัก

3,990 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 57 ซม.
อิวาร์ ตู้บานเปิด, เทา

อิวาร์ ตู้บานเปิด

2,990 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 83 ซม.
อิวาร์ ลิ้นชัก, เทา

อิวาร์ ลิ้นชัก

550 บาท
ความกว้าง: 39 ซม., ความกว้างโครง: 39.0 ซม., ความลึก: 30 ซม.