ช่วงราคาระหว่าง
-
อิวาร์ ตู้ 3 ลิ้นชัก, ไม้สน ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 57 ซม.
อิวาร์
ตู้ 3 ลิ้นชัก
3,990 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 57 ซม.
อิวาร์ ลิ้นชัก, เทา ความกว้าง: 39 ซม. ความกว้างโครง: 39.0 ซม. ความกว้างลิ้นชัก: 36 ซม.
อิวาร์
ลิ้นชัก
550 บาท
ความกว้าง: 39 ซม., ความกว้างโครง: 39.0 ซม., ความกว้างลิ้นชัก: 36 ซม.