ช่วงราคาระหว่าง
-
อิวาร์  ความกว้าง: 383 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
25,607 บาท
ความกว้าง: 383 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ตอน, ไม้สน ความกว้าง: 214 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ตอน
6,988 บาท
ความกว้าง: 214 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 226 ซม.