ช่วงราคาระหว่าง
-
อิวาร์ ชั้นวางของ, ไม้สน ความกว้าง: 89 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ
4,150 บาท
ความกว้าง: 89 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ, ไม้สน ความกว้าง: 89 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ
2,550 บาท
ความกว้าง: 89 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 174 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 124 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ชุด
3,050 บาท
ความกว้าง: 174 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 124 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 174 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 124 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ชุด
5,850 บาท
ความกว้าง: 174 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 124 ซม.
อิวาร์ ชั้นวาง2ชุด/ลิ้นชัก, ไม้สน, เทา ความกว้าง: 134 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวาง2ชุด/ลิ้นชัก
8,140 บาท
ความกว้าง: 134 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวาง2ชุด/ลิ้นชัก, ไม้สน, เทา ความกว้าง: 134 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวาง2ชุด/ลิ้นชัก
5,730 บาท
ความกว้าง: 134 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 134 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ชุด
8,700 บาท
ความกว้าง: 134 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 174 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ชุด
8,750 บาท
ความกว้าง: 174 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 259 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ชุด
6,600 บาท
ความกว้าง: 259 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 4 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 179 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 4 ชุด
10,400 บาท
ความกว้าง: 179 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 5 ชุด/ตู้, ไม้สน ความกว้าง: 389 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 5 ชุด/ตู้
25,760 บาท
ความกว้าง: 389 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 259 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ชุด
9,300 บาท
ความกว้าง: 259 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 4 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 344 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 4 ชุด
16,880 บาท
ความกว้าง: 344 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ชุด, ไม้สน ความกว้าง: 219 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ชุด
9,100 บาท
ความกว้าง: 219 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 226 ซม.