ช่วงราคาระหว่าง
-
อิวาร์ ชั้นวางของ 1 ตอน, ไม้สน ความกว้าง: 89 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 1 ตอน
2,269 บาท
ความกว้าง: 89 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 1 ตอน, ไม้สน ความกว้าง: 89 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 1 ตอน
3,669 บาท
ความกว้าง: 89 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ตอน, ไม้สน ความกว้าง: 174 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 124 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ตอน
5,869 บาท
ความกว้าง: 174 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 124 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ตอน, ไม้สน ความกว้าง: 134 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ตอน
8,719 บาท
ความกว้าง: 134 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ตอน, ไม้สน ความกว้าง: 174 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 124 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ตอน
3,069 บาท
ความกว้าง: 174 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 124 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ตอน, ไม้สน ความกว้าง: 174 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ตอน
8,769 บาท
ความกว้าง: 174 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ตอน, ไม้สน ความกว้าง: 134 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ตอน
3,569 บาท
ความกว้าง: 134 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ตอน, ไม้สน ความกว้าง: 134 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ตอน
5,869 บาท
ความกว้าง: 134 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ตอน, ไม้สน ความกว้าง: 214 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ตอน
6,988 บาท
ความกว้าง: 214 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ตอน, ไม้สน ความกว้าง: 259 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ตอน
9,338 บาท
ความกว้าง: 259 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ตอน, ไม้สน ความกว้าง: 219 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ตอน
9,138 บาท
ความกว้าง: 219 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ตอน, ไม้สน ความกว้าง: 259 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ตอน
6,638 บาท
ความกว้าง: 259 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ตอน, ไม้สน ความกว้าง: 259 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ตอน
10,838 บาท
ความกว้าง: 259 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ตอน, ไม้สน ความกว้าง: 259 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ตอน
6,938 บาท
ความกว้าง: 259 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ตอน/ตู้, ไม้สน ความกว้าง: 259 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 124 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ตอน/ตู้
9,518 บาท
ความกว้าง: 259 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 124 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 4 ตอน, ไม้สน ความกว้าง: 344 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 4 ตอน
10,238 บาท
ความกว้าง: 344 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 4 ตอน, ไม้สน ความกว้าง: 183 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 4 ตอน
10,438 บาท
ความกว้าง: 183 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 5 ตอน/ตู้, ไม้สน ความกว้าง: 383 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 5 ตอน/ตู้
25,607 บาท
ความกว้าง: 383 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 226 ซม.