ช่วงราคาระหว่าง
-
อิวาร์ ชั้นวางของ 1 ตอน, ไม้สน ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 179 ซม. ความกว้าง: 89 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 1 ตอน
2,269 บาท
ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 179 ซม., ความกว้าง: 89 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 1 ตอน, ไม้สน ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 179 ซม. ความกว้าง: 89 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 1 ตอน
3,669 บาท
ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม., ความกว้าง: 89 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ตอน, ไม้สน ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 124 ซม. ความกว้าง: 174 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ตอน
5,869 บาท
ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 124 ซม., ความกว้าง: 174 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ตอน, ไม้สน ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 226 ซม. ความกว้าง: 134 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ตอน
8,719 บาท
ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 226 ซม., ความกว้าง: 134 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ตอน, ไม้สน ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 124 ซม. ความกว้าง: 174 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ตอน
3,069 บาท
ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 124 ซม., ความกว้าง: 174 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ตอน, ไม้สน ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 226 ซม. ความกว้าง: 174 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ตอน
8,769 บาท
ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 226 ซม., ความกว้าง: 174 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ตอน, ไม้สน ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 179 ซม. ความกว้าง: 134 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ตอน
3,569 บาท
ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 179 ซม., ความกว้าง: 134 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ตอน, ไม้สน ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 179 ซม. ความกว้าง: 134 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 2 ตอน
5,869 บาท
ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม., ความกว้าง: 134 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ตอน ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 124 ซม. ปรับได้สูงสุด: 226 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ตอน
9,288 บาท
ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 124 ซม., ปรับได้สูงสุด: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ตอน, ไม้สน ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 179 ซม. ความกว้าง: 259 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ตอน
9,338 บาท
ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 179 ซม., ความกว้าง: 259 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ตอน, ไม้สน ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 226 ซม. ความกว้าง: 219 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ตอน
9,138 บาท
ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 226 ซม., ความกว้าง: 219 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ตอน, ไม้สน ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 179 ซม. ความกว้าง: 259 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ตอน
6,638 บาท
ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 179 ซม., ความกว้าง: 259 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ตอน, ไม้สน ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 226 ซม. ความกว้าง: 259 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ตอน
10,838 บาท
ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 226 ซม., ความกว้าง: 259 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ตอน, ไม้สน ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 226 ซม. ความกว้าง: 259 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ตอน
6,938 บาท
ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 226 ซม., ความกว้าง: 259 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ตอน/ตู้, ไม้สน ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 124 ซม. ความกว้าง: 259 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 3 ตอน/ตู้
9,518 บาท
ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 124 ซม., ความกว้าง: 259 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 4 ตอน, ไม้สน ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 226 ซม. ความกว้าง: 179 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 4 ตอน
11,638 บาท
ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 226 ซม., ความกว้าง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 4 ตอน, ไม้สน ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 226 ซม. ความกว้าง: 344 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 4 ตอน
10,238 บาท
ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 226 ซม., ความกว้าง: 344 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 4 ตอน, ไม้สน ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 179 ซม. ความกว้าง: 183 ซม.
อิวาร์
ชั้นวางของ 4 ตอน
10,438 บาท
ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม., ความกว้าง: 183 ซม.
อิวาร์ ชุดตู้เก็บของ, ไม้สน ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 223 ซม. ความกว้าง: 160 ซม.
อิวาร์
ชุดตู้เก็บของ
21,300 บาท
ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 223 ซม., ความกว้าง: 160 ซม.