ช่วงราคาระหว่าง
-
บิลลี่ ตู้หนังสือ, วีเนียร์เบิร์ช ความกว้าง: 240 ซม. ความลึก: 28 ซม. ความสูง: 106 ซม.
บิลลี่
ตู้หนังสือ
THB 9,450
ความกว้าง: 240 ซม., ความลึก: 28 ซม., ความสูง: 106 ซม.
บิลลี่ ตู้หนังสือ, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 28 ซม. สูงอย่างน้อย: 106 ซม.
บิลลี่
ตู้หนังสือ
THB 7,540
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 28 ซม., สูงอย่างน้อย: 106 ซม.
บิลลี่ ตู้หนังสือ+ตู้เสริมสูง ความกว้าง: 280 ซม. ความลึก: 28 ซม. ความลึกสูงสุด: 39 ซม.
บิลลี่
ตู้หนังสือ+ตู้เสริมสูง
THB 16,340
ความกว้าง: 280 ซม., ความลึก: 28 ซม., ความลึกสูงสุด: 39 ซม.
บิลลี่ ตู้หนังสือบานกระจก, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 120 ซม. ความลึก: 28 ซม. ความสูง: 237 ซม.
บิลลี่
ตู้หนังสือบานกระจก
THB 8,820
ความกว้าง: 120 ซม., ความลึก: 28 ซม., ความสูง: 237 ซม.
บิลลี่ ตู้หนังสือบานปิด, ใส, ขาว ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 28 ซม. ความสูง: 202 ซม.
บิลลี่
ตู้หนังสือบานปิด
THB 4,290
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 28 ซม., ความสูง: 202 ซม.
บิลลี่ ตู้หนังสือเข้ามุม, ขาว ความยาว: 177 ซม. ความกว้าง: 177 ซม. ความลึก: 28 ซม.
บิลลี่
ตู้หนังสือเข้ามุม
THB 9,700
ความยาว: 177 ซม., ความกว้าง: 177 ซม., ความลึก: 28 ซม.
บิลลี่/เบนโน่ ตู้หนังสือ ความกว้าง: 200 ซม. ความลึกต่ำสุด: 17 ซม. ความลึกสูงสุด: 28 ซม.
บิลลี่/เบนโน่
ตู้หนังสือ
THB 8,080
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึกต่ำสุด: 17 ซม., ความลึกสูงสุด: 28 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก