ช่วงราคาระหว่าง
-
บอร์ยเชอ ตู้วางทีวี, ขาว ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 51 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
บอร์ยเชอ
ตู้วางทีวี
2,590 บาท
ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 51 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
มูเชอ ตู้วางทีวี, น้ำตาลดำ ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 38 ซม. ความกว้าง: 90 ซม.
มูเชอ
ตู้วางทีวี
1,590 บาท
ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 38 ซม., ความกว้าง: 90 ซม.
รอมแซทตร้า ตู้วางทีวี ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 62 ซม. ความกว้าง: 116 ซม.
รอมแซทตร้า
ตู้วางทีวี
6,990 บาท
ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 62 ซม., ความกว้าง: 116 ซม.
รอมแซทตร้า ตู้วางทีวี, ขาว ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 62 ซม. ความกว้าง: 174 ซม.
รอมแซทตร้า
ตู้วางทีวี
9,990 บาท
ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 62 ซม., ความกว้าง: 174 ซม.
ลีอาทอร์ป ตู้วางทีวี, ขาว ความลึก: 49 ซม. ความสูง: 45 ซม. ความกว้าง: 145 ซม.
ลีอาทอร์ป
ตู้วางทีวี
5,990 บาท
ความลึก: 49 ซม., ความสูง: 45 ซม., ความกว้าง: 145 ซม.
วิทท์เชอ ชุดตู้ทีวี, แก้ว, น้ำตาลดำ ความลึกต่ำสุด: 36 ซม. ความลึกสูงสุด: 40 ซม. ปรับได้สูงสุด: 175 ซม.
วิทท์เชอ
ชุดตู้ทีวี
4,480 บาท
ความลึกต่ำสุด: 36 ซม., ความลึกสูงสุด: 40 ซม., ปรับได้สูงสุด: 175 ซม.
วิทท์เชอ ตู้วางทีวี, แก้ว, น้ำตาลดำ ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 33 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
วิทท์เชอ
ตู้วางทีวี
3,190 บาท
ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 33 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
วิทท์เชอ ตู้วางทีวี, แก้ว, น้ำตาลดำ ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 33 ซม. ความกว้าง: 100 ซม.
วิทท์เชอ
ตู้วางทีวี
2,190 บาท
ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 33 ซม., ความกว้าง: 100 ซม.
อิเกีย พีเอส 2012 ตู้วางทีวี, ขาว ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 41 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
อิเกีย พีเอส 2012
ตู้วางทีวี
9,990 บาท
ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 41 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
เบสตัว ชุดตู้ทีวี ความลึกต่ำสุด: 20 ซม. ความลึกสูงสุด: 40 ซม. ความสูง: 166 ซม.
เบสตัว
ชุดตู้ทีวี
9,750 บาท
ความลึกต่ำสุด: 20 ซม., ความลึกสูงสุด: 40 ซม., ความสูง: 166 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก