ช่วงราคาระหว่าง
-
LIGHT BULBS & ACCESSORIES
See your home in a new light
Like sunshine in the garden, good light in our home makes us feel happier (and stops us bumping into things at night). We like LEDs the best - they don't use so much electricity and last for up to 20 years. Nowadays, thanks to improvements in the technology, they give a warmer, more welcoming light. We have other types of light bulbs, too, plus dimmer switches, timers and batteries. Why not start the change to LEDs and rechargeable batteries today? It'll brighten up the future for your budget and the environment.

Like the details? Here's some technical information up on each of our light bulbs:
Technical product information low energy CFLi bulbs – SPARSAM (PDF)How to recycle CFLi bulbs and handle a breakage (PDF)What do the symbols on the bulb packaging mean? (PDF)Technical product information halogen bulbs - HALOGEN (PDF)Technical product information LED bulbs - LEDARE (PDF)
Two LED light bulbs
ฮาลูเยียน หลอด G4 มาตรฐาน กำลังไฟ: 10 วัตต์ ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น กำลังโวลต์: 12 โวลท์
ฮาลูเยียน
หลอด G4 มาตรฐาน
99 บาท
/2 ชิ้น
กำลังไฟ: 10 วัตต์, ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น, กำลังโวลต์: 12 โวลท์
ฮาลูเยียน หลอดเข็ม GY 6.35 กำลังไฟ: 35 วัตต์ ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น กำลังโวลต์: 12 โวลท์
ฮาลูเยียน
หลอดเข็ม GY 6.35
119 บาท
/2 ชิ้น
กำลังไฟ: 35 วัตต์, ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น, กำลังโวลต์: 12 โวลท์
เลียดดาเร่ หลอด LED E27, หลอดกลม แก้วฝ้า, หรี่ไฟได้ ปริมาณแสง: 1000 ลูเมน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 95 มม. กำลังไฟ: 16.5 วัตต์
New
เลียดดาเร่
หลอด LED E27
499 บาท
/95 มม.
ปริมาณแสง: 1000 ลูเมน, เส้นผ่านศูนย์กลาง: 95 มม., กำลังไฟ: 16.5 วัตต์
  • Light bulbs and batteries that suit your budget

    Check out our light bulbs and batteries and find what you need here at nice low prices. We have the three main types of light bulbs – halogen, fluorescent and the latest kind, LED (light-emitting diodes). They come in a choice of sizes and shapes, including fluorescent tubes and spotlight light bulbs. We also have different types of batteries, including environment-friendly rechargeable batteries and a charger for them, as well. The charger even switches itself off when the batteries are fully charged. At the moment, you can use our halogen light bulbs and some of our fluorescent light bulbs with dimmers, and by the time you read this, we may even have dimmable LEDs!

  • Light bulbs and batteries that suit the planet, too

    Lighting is one of the biggest users of electricity in your home. That can cost you a lot of money, and it doesn’t make the environment very happy, either. So today, the light bulbs we sell are more energy-efficient and last longer than the old, traditional ones. LEDs and fluorescent light bulbs use up to 80% less energy to produce the same light as a traditional light bulb and last much, much longer. Using more efficient light bulbs and rechargeable batteries are just a couple of ways you can save money and help the planet. You can find out more ways that we together can create a better future on our People and the Environment pages, see the link below.