ช่วงราคาระหว่าง
-
แวทเท่ โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม. ความสูง: 26 ซม. ความยาวสายไฟ: 200 ซม.
แวทเท่
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 369
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม., ความสูง: 26 ซม., ความยาวสายไฟ: 200 ซม.
แวทเท่ โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว, ชุบนิกเกิล ความสูง: 54 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 25 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 27 ซม.
แวทเท่
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 950
ความสูง: 54 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 25 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 27 ซม.
คายูทต้า โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว ความสูง: 31 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
คายูทต้า
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 590
ความสูง: 31 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
คายูทต้า โคมไฟตั้งโต๊ะ, เทา ความสูง: 31 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
คายูทต้า
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 590
ความสูง: 31 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
คายูทต้า โคมไฟตั้งโต๊ะ, สีส้ม ความสูง: 31 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
คายูทต้า
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 590
ความสูง: 31 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
คายูทต้า โคมไฟตั้งโต๊ะ, เขียว ความสูง: 31 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
คายูทต้า
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 590
ความสูง: 31 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
ทูร์น่า โคมไฟตั้งโต๊ะ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 26 ซม. ความสูง: 58 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
ทูร์น่า
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 3,990
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 26 ซม., ความสูง: 58 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
ทีเวียด โคมไฟตั้งโต๊ะ LED, ชุบนิกเกิล ปรับได้สูงสุด: 95 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
ทีเวียด
โคมไฟตั้งโต๊ะ LED
THB 3,290
ปรับได้สูงสุด: 95 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
กาวีค โคมไฟตั้งโต๊ะ, แก้ว/กระจกฝ้า, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ความสูง: 21 ซม. ความยาวสายไฟ: 185 ซม.
???PD_txt_newnlp???
กาวีค
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 499
ราคาเดิม  THB 699
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม., ความสูง: 21 ซม., ความยาวสายไฟ: 185 ซม.
กาวีค โคมไฟตั้งโต๊ะ, แก้ว/กระจกฝ้า, น้ำเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ความสูง: 21 ซม. ความยาวสายไฟ: 185 ซม.
???PD_txt_newnlp???
กาวีค
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 499
ราคาเดิม  THB 699
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม., ความสูง: 21 ซม., ความยาวสายไฟ: 185 ซม.
กาวีค โคมไฟตั้งโต๊ะ, แก้ว/กระจกฝ้า, เขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ความสูง: 21 ซม. ความยาวสายไฟ: 185 ซม.
???PD_txt_newnlp???
กาวีค
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 499
ราคาเดิม  THB 699
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม., ความสูง: 21 ซม., ความยาวสายไฟ: 185 ซม.
กาวีค โคมไฟตั้งโต๊ะ, แก้ว/กระจกฝ้า, สีส้ม เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ความสูง: 21 ซม. ความยาวสายไฟ: 185 ซม.
???PD_txt_newnlp???
กาวีค
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 499
ราคาเดิม  THB 699
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม., ความสูง: 21 ซม., ความยาวสายไฟ: 185 ซม.
คนุบบิก โคมไฟตั้งโต๊ะ, cherry-blossoms ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ความสูง: 18 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
คนุบบิก
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 590
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม., ความสูง: 18 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
คนุบบิก โคมไฟตั้งโต๊ะ, แก้ว/กระจกฝ้า ขาว, cherry-blossoms เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13 ซม. ความสูง: 11 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
คนุบบิก
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 399
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13 ซม., ความสูง: 11 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
ครูบี โคมไฟโต๊ะทำงาน, แก้ว, ชุบนิกเกิล ความสูง: 48 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 23 ซม.
ครูบี
โคมไฟโต๊ะทำงาน
THB 690
ความสูง: 48 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 23 ซม.
ควาร์โน โคมไฟตั้งโต๊ะ, แก้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม. ความสูง: 22 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.5 ม.
ควาร์โน
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 299
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม., ความสูง: 22 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.5 ม.
คอปปาร์ โคมไฟตั้งโต๊ะ, ม่วงไลแลค เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม. ความสูง: 22 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
คอปปาร์
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 690
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม., ความสูง: 22 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
คอปปาร์ โคมไฟตั้งโต๊ะ, เขียวมะกอก เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม. ความสูง: 22 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
คอปปาร์
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 690
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม., ความสูง: 22 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
คอปปาร์ โคมไฟตั้งโต๊ะ, เทา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม. ความสูง: 20 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
คอปปาร์
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 690
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม., ความสูง: 20 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
คอปปาร์ โคมไฟตั้งโต๊ะ, เหลืองเข้ม เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ความสูง: 23 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
คอปปาร์
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 690
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม., ความสูง: 23 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
ซงเง่น โคมไฟตั้งโต๊ะ, ดำ, สี่เหลี่ยมจัตุรัส ความกว้างโป๊ะโคม: 25 ซม. ความสูง: 27 ซม. ความยาวสายไฟ: 230 ซม.
ซงเง่น
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 1,250
ความกว้างโป๊ะโคม: 25 ซม., ความสูง: 27 ซม., ความยาวสายไฟ: 230 ซม.
ซงเง่น โคมไฟตั้งโต๊ะ, เบจ, สี่เหลี่ยมจัตุรัส ความกว้างโป๊ะโคม: 18 ซม. ความสูง: 27 ซม. ความยาวสายไฟ: 230 ซม.
ซงเง่น
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 950
ความกว้างโป๊ะโคม: 18 ซม., ความสูง: 27 ซม., ความยาวสายไฟ: 230 ซม.
ซุนนัน โคมไฟตั้งโต๊ะ LED, คละสี เส้นผ่านศูนย์กลางหัวโคม: 7 ซม. ก้านโคม: 44 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 13.5 ซม.
ซุนนัน
โคมไฟตั้งโต๊ะ LED
THB 590
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวโคม: 7 ซม., ก้านโคม: 44 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 13.5 ซม.
นีฟอร์ช โคมไฟตั้งโต๊ะ, ชุบนิกเกิล ความสูง: 78.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 20 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 33 ซม.
นีฟอร์ช
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 2,890
ความสูง: 78.5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 20 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 33 ซม.
บอสซิสค์ โคมไฟตั้งโต๊ะ, ไม้เบิร์ช ขาว, ชุบนิกเกิล ความสูง: 40 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 15 ซม.
บอสซิสค์
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 690
ความสูง: 40 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 15 ซม.
ฟอดู โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม. ความสูง: 23 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
ฟอดู
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 399
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม., ความสูง: 23 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
ฟิลสต้า โคมไฟตั้งโต๊ะ, สีส้ม เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม. ความสูง: 31 ซม. ความยาวสายไฟ: 240 ซม.
???PD_txt_newnlp???
ฟิลสต้า
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 790
ราคาเดิม  THB 959
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม., ความสูง: 31 ซม., ความยาวสายไฟ: 240 ซม.
ฟิลสต้า โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม. ความสูง: 31 ซม. ความยาวสายไฟ: 240 ซม.
???PD_txt_newnlp???
ฟิลสต้า
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 790
ราคาเดิม  THB 959
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม., ความสูง: 31 ซม., ความยาวสายไฟ: 240 ซม.
ยูนส์บู โป๊ะโคม, เบจ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 35 ซม. ความสูง: 24 ซม.
ยูนส์บู
โป๊ะโคม
THB 690
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 35 ซม., ความสูง: 24 ซม.
ยูนส์บู กรีบี ฐานโคมตั้งโต๊ะ, ขาว ความสูงรวม: 52 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 35 ซม. ความยาวสายไฟ: 204 ซม.
ยูนส์บู กรีบี
ฐานโคมตั้งโต๊ะ
THB 2,890
ความสูงรวม: 52 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 35 ซม., ความยาวสายไฟ: 204 ซม.
ยูนส์บู อิลส์บู โคมไฟตั้งโต๊ะ, เบจ, ขาว ความสูงรวม: 32 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 22 ซม. ความยาวสายไฟ: 218 ซม.
ยูนส์บู อิลส์บู
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 1,390
ความสูงรวม: 32 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 22 ซม., ความยาวสายไฟ: 218 ซม.
ยูสซวส อืสบี โคมไฟตั้งโต๊ะ, เทา ความสูง: 56 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 33 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 38 ซม.
ยูสซวส อืสบี
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 3,690
ความสูง: 56 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 33 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 38 ซม.
ยูสซวส อืสบี โคมไฟตั้งโต๊ะ, เขียว ความสูง: 56 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 33 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 38 ซม.
ยูสซวส อืสบี
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 3,690
ความสูง: 56 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 33 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 38 ซม.
ยูสซวส อูฟโวส โคมไฟตั้งโต๊ะ, น้ำเงิน ความสูง: 42.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 23 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 24 ซม.
ยูสซวส อูฟโวส
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 1,190
ความสูง: 42.5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 23 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 24 ซม.
ยูสซวส อูฟโวส โคมไฟตั้งโต๊ะ, เทา ความสูง: 42.0 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 23 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 24 ซม.
ยูสซวส อูฟโวส
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 1,190
ความสูง: 42.0 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 23 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 24 ซม.
ลัมปั้น โคมไฟตั้งโต๊ะ, ชมพู ความสูง: 29 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 13 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 19 ซม.
New
ลัมปั้น
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 169
ความสูง: 29 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 13 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 19 ซม.
ลัมปั้น โคมไฟตั้งโต๊ะ, สีเทอร์ควอยซ์ ความสูง: 29 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 13 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 19 ซม.
New
ลัมปั้น
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 169
ความสูง: 29 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 13 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 19 ซม.
ลัมปั้น โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว ความสูง: 29 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 13 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 19 ซม.
ลัมปั้น
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 169
ความสูง: 29 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 13 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 19 ซม.
ลัวเตอร์ โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว ความสูง: 21 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 22 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.5 ม.
ลัวเตอร์
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 199
ความสูง: 21 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 22 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.5 ม.
ลีตเตอร์ โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม. ความสูง: 20 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.5 ม.
ลีตเตอร์
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 990
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม., ความสูง: 20 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.5 ม.
ลึคต้า โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว ความสูง: 24.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 14 ซม.
ลึคต้า
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 399
ความสูง: 24.5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 14 ซม.
วานาดิน โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 11 ซม. ความสูง: 25 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
วานาดิน
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 690
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 11 ซม., ความสูง: 25 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
วานาดิน โคมไฟตั้งโต๊ะ, ชมพู เส้นผ่านศูนย์กลาง: 11 ซม. ความสูง: 25 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
วานาดิน
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 690
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 11 ซม., ความสูง: 25 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
วานาดิน โคมไฟตั้งโต๊ะ, ดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 11 ซม. ความสูง: 25 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
วานาดิน
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 690
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 11 ซม., ความสูง: 25 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.8 ม.
วีดย่า โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม. ความสูง: 48 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
วีดย่า
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 890
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม., ความสูง: 48 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
วีดย่า โคมไฟตั้งโต๊ะ, สีเทอร์ควอยซ์ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม. ความสูง: 48 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
วีดย่า
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 890
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม., ความสูง: 48 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
วีดย่า โคมไฟตั้งโต๊ะ, ชมพู เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม. ความสูง: 48 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
วีดย่า
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 890
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม., ความสูง: 48 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
สแมร์ท โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว, ลายกิ่งไม้ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 9 ซม. ความสูง: 46 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.5 ม.
สแมร์ท
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 990
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 9 ซม., ความสูง: 46 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.5 ม.
ออลเอ็ง โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว, ชุบนิกเกิล สูงอย่างน้อย: 68 ซม. ปรับได้สูงสุด: 81 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 31.5 ซม.
ออลเอ็ง
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 1,390
สูงอย่างน้อย: 68 ซม., ปรับได้สูงสุด: 81 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 31.5 ซม.
อิเกีย สตอคโฮล์ม โคมไฟตั้งโต๊ะ, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 26 ซม. ความสูง: 60 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.1 ม.
อิเกีย สตอคโฮล์ม
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 6,290
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 26 ซม., ความสูง: 60 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.1 ม.
เทร์ทิออล โคมไฟโต๊ะทำงาน, สีเงิน สูงอย่างน้อย: 44 ซม. ปรับได้สูงสุด: 64 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 17 ซม.
เทร์ทิออล
โคมไฟโต๊ะทำงาน
THB 299
สูงอย่างน้อย: 44 ซม., ปรับได้สูงสุด: 64 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 17 ซม.
เบยย่า โคมไฟตั้งโต๊ะ, หวาย, ชุบนิกเกิล เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม. ความสูง: 40 ซม. ความยาวสายไฟ: 235 ซม.
เบยย่า
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 1,390
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม., ความสูง: 40 ซม., ความยาวสายไฟ: 235 ซม.
เลียรีค โคมไฟตั้งโต๊ะ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 ซม. ความสูง: 52 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.2 ม.
เลียรีค
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 1,290
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 ซม., ความสูง: 52 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.2 ม.
เฮลก์ โคมไฟตั้งโต๊ะ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม. ความสูง: 28 ซม.
เฮลก์
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 990
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม., ความสูง: 28 ซม.
แคลบบ์ โคมไฟตั้งโต๊ะ, ชมพู ความกว้าง: 24 ซม. ความลึก: 13 ซม. ความสูง: 44 ซม.
แคลบบ์
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 1,390
ความกว้าง: 24 ซม., ความลึก: 13 ซม., ความสูง: 44 ซม.
แคลบบ์ โคมไฟตั้งโต๊ะ, เบจ ความกว้าง: 24 ซม. ความลึก: 13 ซม. ความสูง: 44 ซม.
แคลบบ์
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 1,390
ความกว้าง: 24 ซม., ความลึก: 13 ซม., ความสูง: 44 ซม.
แคลบบ์ โคมไฟตั้งโต๊ะ, ม่วงไลแลค ความกว้าง: 24 ซม. ความลึก: 13 ซม. ความสูง: 44 ซม.
แคลบบ์
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 1,390
ความกว้าง: 24 ซม., ความลึก: 13 ซม., ความสูง: 44 ซม.
แม็กนาร์ป โคมไฟตั้งโต๊ะ, สีเนเชอรัล ความกว้างโป๊ะโคม: 11 ซม. ความสูง: 50 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
แม็กนาร์ป
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 690
ความกว้างโป๊ะโคม: 11 ซม., ความสูง: 50 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
แม็กนาร์ป โคมไฟตั้งโต๊ะ, สีเนเชอรัล ความกว้างโป๊ะโคม: 24 ซม. ความสูง: 35 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
แม็กนาร์ป
โคมไฟตั้งโต๊ะ
THB 590
ความกว้างโป๊ะโคม: 24 ซม., ความสูง: 35 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
  • Table lamps ¬to brighten up your life

    Welcome to our table lamps, in lots of styles, sizes and materials. Winters are long and dark in Sweden, where we come from, so we love lamps and light. Maybe that’s why we have such a big choice, from modern table lamps made completely of glass to more traditional ones with handmade paper shades. As well as adding general background light and evening out harsh contrasts, table lamps add a lot to the look of a room even when switched off. Many of our table lamps have built-in dimmer switches, so you can adjust the amount of light depending on the atmosphere you want to create.

  • Find what matches your table lamps, too

    Many of our table lamps are part of a lighting series, so you can get other lamps – like floor lamps or ceiling lights – that coordinate exactly. Check out our VÄTE or KROBY series, for example. (Talking about coordination, we also have lots of furniture that your table lamp will match, too). Of course, you need a mix of different lighting to get the right light for all the different things you do throughout your home. So it could be useful to look at our other lights, too, like pendant lamps and wall lamps. When you buy table lamps or other lamps, check if bulbs are included. If not, we sell them as well.