ช่วงราคาระหว่าง
-
SVALSTA โต๊ะซ้อน ชุด 2 ตัว, วีเนียร์เบิร์ช ความยาว: 73 ซม. ความสูง: 46 ซม. ความกว้าง: 64 ซม.
SVALSTA
โต๊ะซ้อน ชุด 2 ตัว
3,990 บาท
ความยาว: 73 ซม., ความสูง: 46 ซม., ความกว้าง: 64 ซม.
ลินด์เวียด โต๊ะข้าง, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 50 ซม. ความสูง: 68 ซม.
ลินด์เวียด
โต๊ะข้าง
890 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 50 ซม., ความสูง: 68 ซม.
ลีอาทอร์ป โต๊ะข้าง, แก้ว, ขาว ความยาว: 57 ซม. ความสูง: 60 ซม. ความกว้าง: 40 ซม.
ลีอาทอร์ป
โต๊ะข้าง
3,990 บาท
ความยาว: 57 ซม., ความสูง: 60 ซม., ความกว้าง: 40 ซม.
วิทท์เชอ โต๊ะซ้อน ชุด 2 ตัว, แก้ว, น้ำตาลดำ ความยาวสูงสุด: 90 ซม. ความสูง: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม.
วิทท์เชอ
โต๊ะซ้อน ชุด 2 ตัว
2,290 บาท
ความยาวสูงสุด: 90 ซม., ความสูง: 50 ซม., ความกว้าง: 50 ซม.
สตรินด์ โต๊ะข้าง, ชุบนิกเกิล, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 50 ซม. ความสูง: 62 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 15 กก.
สตรินด์
โต๊ะข้าง
2,990 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 50 ซม., ความสูง: 62 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 15 กก.
อิเกีย พีเอส 2012 โต๊ะข้าง, ไม้ไผ่, ขาว ความยาว: 48 ซม. ความสูง: 48 ซม. ความกว้าง: 48 ซม.
อิเกีย พีเอส 2012
โต๊ะข้าง
1,490 บาท
ความยาว: 48 ซม., ความสูง: 48 ซม., ความกว้าง: 48 ซม.
ฮัทเต้น โต๊ะข้าง, ใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 40 ซม. ความสูง: 58 ซม.
ฮัทเต้น
โต๊ะข้าง
599 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 40 ซม., ความสูง: 58 ซม.
เรียคการ์เน่ โต๊ะข้าง, ไม้สน ความยาว: 55 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 42.3 ซม. ความสูง: 56 ซม.
เรียคการ์เน่
โต๊ะข้าง
2,690 บาท
ความยาว: 55 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 42.3 ซม., ความสูง: 56 ซม.
เลิฟบัคเก้น โต๊ะข้าง, มีเดียมบราวน์ ความยาว: 77 ซม. ความสูง: 51 ซม. ความกว้าง: 39 ซม.
เลิฟบัคเก้น
โต๊ะข้าง
2,990 บาท
ความยาว: 77 ซม., ความสูง: 51 ซม., ความกว้าง: 39 ซม.
โฮล โต๊ะข้าง, ไม้อะคาเซีย ความยาว: 50 ซม. ความสูง: 50 ซม. ความกว้าง: 50 ซม.
โฮล
โต๊ะข้าง
1,490 บาท
ความยาว: 50 ซม., ความสูง: 50 ซม., ความกว้าง: 50 ซม.