ช่วงราคาระหว่าง
-
เรกฮูเซอร์ โต๊ะกลาง, แก้ว, น้ำตาล ความยาว: 118 ซม. ความกว้าง: 60 ซม. ความสูง: 45 ซม.
เรกฮูเซอร์
โต๊ะกลาง
5,990 บาท
ความยาว: 118 ซม., ความกว้าง: 60 ซม., ความสูง: 45 ซม.
สตอคโฮล์ม โต๊ะกลาง, วีเนียร์ไม้วอลนัท ความยาว: 180 ซม. ความกว้าง: 59 ซม. ความสูง: 40 ซม.
สตอคโฮล์ม
โต๊ะกลาง
9,990 บาท
ความยาว: 180 ซม., ความกว้าง: 59 ซม., ความสูง: 40 ซม.
สตอคโฮล์ม โต๊ะกลาง, วีเนียร์ไม้วอลนัท เส้นผ่านศูนย์กลาง: 93 ซม. ความสูง: 35 ซม.
สตอคโฮล์ม
โต๊ะกลาง
8,990 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 93 ซม., ความสูง: 35 ซม.
สตอคโฮล์ม โต๊ะซ้อน ชุด 2 ตัว, วีเนียร์ไม้วอลนัท ความยาว: 72 ซม. ความกว้าง: 47 ซม. ปรับได้สูงสุด: 36 ซม.
สตอคโฮล์ม
โต๊ะซ้อน ชุด 2 ตัว
7,990 บาท
ความยาว: 72 ซม., ความกว้าง: 47 ซม., ปรับได้สูงสุด: 36 ซม.
ซินเนียลิก โต๊ะกลาง, ไม้ก๊อก น้ำตาลเข้ม ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 34 ซม. ความสูง: 32 ซม.
ซินเนียลิก
โต๊ะกลาง
3,990 บาท
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 34 ซม., ความสูง: 32 ซม.
ซินเนียลิก โต๊ะกลาง, ไม้ก๊อก สีเนเชอรัล ความยาว: 150 ซม. ความกว้าง: 34 ซม. ความสูง: 32 ซม.
ซินเนียลิก
โต๊ะกลาง
3,990 บาท
ความยาว: 150 ซม., ความกว้าง: 34 ซม., ความสูง: 32 ซม.
ทิลแฟลเล โต๊ะกลาง, ดำ/ขาว, ไม้ยูคาลิปตัส ความยาว: 70 ซม. ความกว้าง: 70 ซม. ความสูง: 55 ซม.
New
ทิลแฟลเล
โต๊ะกลาง
4,990 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความกว้าง: 70 ซม., ความสูง: 55 ซม.
มาล์มสต้า โต๊ะกลาง, น้ำตาลดำ ความยาว: 130 ซม. ความกว้าง: 80 ซม. ความสูง: 52 ซม.
มาล์มสต้า
โต๊ะกลาง
5,990 บาท
ความยาว: 130 ซม., ความกว้าง: 80 ซม., ความสูง: 52 ซม.
ริสนา โต๊ะกลาง, เบจ ความยาว: 160 ซม. ความกว้าง: 55 ซม. ความสูง: 40 ซม.
ริสนา
โต๊ะกลาง
5,990 บาท
ความยาว: 160 ซม., ความกว้าง: 55 ซม., ความสูง: 40 ซม.
ริสนา โต๊ะกลาง, เบจ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 90 ซม. ความสูง: 40 ซม.
ริสนา
โต๊ะกลาง
4,990 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 90 ซม., ความสูง: 40 ซม.
ลีสซอบู โต๊ะกลาง, วีเนียร์แอช ความยาว: 118 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. ความสูง: 50 ซม.
New
ลีสซอบู
โต๊ะกลาง
4,990 บาท
ความยาว: 118 ซม., ความกว้าง: 50 ซม., ความสูง: 50 ซม.
ลีสซอบู โต๊ะกลาง, วีเนียร์แอช ความยาว: 70 ซม. ความกว้าง: 70 ซม. ความสูง: 50 ซม.
ลีสซอบู
โต๊ะกลาง
3,990 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความกว้าง: 70 ซม., ความสูง: 50 ซม.
ลีอาทอร์ป โต๊ะกลาง, แก้ว, ขาว ความยาว: 93 ซม. ความกว้าง: 93 ซม. ความสูง: 51 ซม.
ลีอาทอร์ป
โต๊ะกลาง
8,990 บาท
ความยาว: 93 ซม., ความกว้าง: 93 ซม., ความสูง: 51 ซม.
สตรินด์ โต๊ะกลาง, ชุบนิกเกิล, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 75 ซม. ความสูง: 40 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 15 กก.
สตรินด์
โต๊ะกลาง
4,990 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 75 ซม., ความสูง: 40 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 15 กก.
อาร์เคลสตอร์ป โต๊ะกลาง, ดำ ความยาว: 140 ซม. ความกว้าง: 65 ซม. ความกว้างต่ำสุด: 50 ซม.
อาร์เคลสตอร์ป
โต๊ะกลาง
6,990 บาท
ความยาว: 140 ซม., ความกว้าง: 65 ซม., ความกว้างต่ำสุด: 50 ซม.
อิเกีย พีเอส 2012 โต๊ะกลาง, แดง ความยาว: 70 ซม. ความกว้าง: 42 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 13 ซม.
อิเกีย พีเอส 2012
โต๊ะกลาง
2,490 บาท
ความยาว: 70 ซม., ความกว้าง: 42 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 13 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก