ช่วงราคาระหว่าง
-
คลิปปัน โซฟา 2 ที่นั่ง, Fräsig ดำ ความลึก: 88 ซม. ความลึกที่นั่ง: 54 ซม. ความสูงที่นั่ง: 43 ซม.
คลิปปัน
โซฟา 2 ที่นั่ง
16,990 บาท
ความลึก: 88 ซม., ความลึกที่นั่ง: 54 ซม., ความสูงที่นั่ง: 43 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คลิปปัน โซฟา 2 ที่นั่ง, Skinnarp ขาว ความลึก: 88 ซม. ความลึกที่นั่ง: 54 ซม. ความสูงที่นั่ง: 43 ซม.
คลิปปัน
โซฟา 2 ที่นั่ง
8,990 บาท
ความลึก: 88 ซม., ความลึกที่นั่ง: 54 ซม., ความสูงที่นั่ง: 43 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คาร์ลฟอร์ช โซฟา 2 ที่นั่ง, Grann ขาว, เย็บนวม ความลึก: 82 ซม. ความสูงที่วางแขน: 63 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 131 ซม.
คาร์ลฟอร์ช
โซฟา 2 ที่นั่ง
16,990 บาท
ความลึก: 82 ซม., ความสูงที่วางแขน: 63 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 131 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟา 2 ที่นั่ง, Bomstad ดำ, Grann ความลึก: 95 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 140 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟา 2 ที่นั่ง
29,990 บาท
ความลึก: 95 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 140 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ทิมส์ฟูร์ช โซฟา 2 ที่นั่ง, Kimstad ดำ, Mjuk ความลึก: 94 ซม. ความสูงที่วางแขน: 62 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 115 ซม.
ทิมส์ฟูร์ช
โซฟา 2 ที่นั่ง
29,990 บาท
ความลึก: 94 ซม., ความสูงที่วางแขน: 62 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 115 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
สกูกาบี โซฟา 2 ที่นั่ง, Bomstad ดำ, Robust Glose ความลึก: 85 ซม. ความลึกที่นั่ง: 56 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
สกูกาบี
โซฟา 2 ที่นั่ง
19,990 บาท
ความลึก: 85 ซม., ความลึกที่นั่ง: 56 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อีสตัด โซฟา 2 ที่นั่ง, Bomstad น้ำตาลเข้ม, Grann ความลึก: 92 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 10 ซม. ความสูงที่วางแขน: 73 ซม.
อีสตัด
โซฟา 2 ที่นั่ง
35,990 บาท
ความลึก: 92 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 10 ซม., ความสูงที่วางแขน: 73 ซม.
แซทเตร์ โซฟาขนาด 2.5 ที่นั่ง, Fräsig น้ำตาลเข้ม ความลึก: 82 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 179 ซม. ความลึกที่นั่ง: 63 ซม.
แซทเตร์
โซฟาขนาด 2.5 ที่นั่ง
13,990 บาท
ความลึก: 82 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 179 ซม., ความลึกที่นั่ง: 63 ซม.