ช่วงราคาระหว่าง
-
ฮิมเมเน โซฟาเบด 3 ที่นั่ง, Lofallet เบจ ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 91 ซม. ความลึกที่นั่ง: 70 ซม.
New
ฮิมเมเน
โซฟาเบด 3 ที่นั่ง
16,990 บาท
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 91 ซม., ความลึกที่นั่ง: 70 ซม.
ชิลเลแบร์ย ที่นอน ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 140 ซม. ความหนา: 10 ซม.
ชิลเลแบร์ย
ที่นอน
5,000 บาท
ความยาว: 200 ซม., ความกว้าง: 140 ซม., ความหนา: 10 ซม.
ซูลสต้า โซฟาเบด 2 ที่นั่ง, Ransta เทาเข้ม ความกว้าง: 137 ซม. ความลึก: 78 ซม. ความลึกที่นั่ง: 55 ซม.
ซูลสต้า
โซฟาเบด 2 ที่นั่ง
2,990 บาท
ความกว้าง: 137 ซม., ความลึก: 78 ซม., ความลึกที่นั่ง: 55 ซม.
บริมเนส โครงเตียงเดย์เบด 2 ลิ้นชัก, ขาว ความยาว: 205 ซม. ความกว้าง: 86 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 55 ซม.
บริมเนส
โครงเตียงเดย์เบด 2 ลิ้นชัก
9,990 บาท
ความยาว: 205 ซม., ความกว้าง: 86 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 55 ซม.
มอตทาร์ป ที่นอนสำหรับโซฟาเบด3ที่นั่ง ความยาวที่นอน: 160 ซม. ความกว้างที่นอน: 160 ซม. ความหนาฟูก: 9 ซม.
มอตทาร์ป
ที่นอนสำหรับโซฟาเบด3ที่นั่ง
7,000 บาท
ความยาวที่นอน: 160 ซม., ความกว้างที่นอน: 160 ซม., ความหนาฟูก: 9 ซม.
มอตทาร์ป ที่นอนโซฟาเบด ความยาวที่นอน: 200 ซม. ความกว้างที่นอน: 140 ซม. ความหนาฟูก: 9 ซม.
มอตทาร์ป
ที่นอนโซฟาเบด
8,000 บาท
ความยาวที่นอน: 200 ซม., ความกว้างที่นอน: 140 ซม., ความหนาฟูก: 9 ซม.
มารีย์บี ที่นอนสำหรับโซฟาเบด3ที่นั่ง ความยาวที่นอน: 160 ซม. ความกว้างที่นอน: 160 ซม. ความหนาฟูก: 9 ซม.
มารีย์บี
ที่นอนสำหรับโซฟาเบด3ที่นั่ง
8,000 บาท
ความยาวที่นอน: 160 ซม., ความกว้างที่นอน: 160 ซม., ความหนาฟูก: 9 ซม.
มารีย์บี ที่นอนโซฟาเบด ความยาวที่นอน: 200 ซม. ความกว้างที่นอน: 140 ซม. ความหนาฟูก: 9 ซม.
มารีย์บี
ที่นอนโซฟาเบด
9,000 บาท
ความยาวที่นอน: 200 ซม., ความกว้างที่นอน: 140 ซม., ความหนาฟูก: 9 ซม.
ลิคเซเล่ มูร์บู ที่นอน ความยาวที่นอน: 188 ซม. ความกว้างที่นอน: 140 ซม. ความหนาฟูก: 10 ซม.
ลิคเซเล่ มูร์บู
ที่นอน
5,500 บาท
ความยาวที่นอน: 188 ซม., ความกว้างที่นอน: 140 ซม., ความหนาฟูก: 10 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ลิคเซเล่ เลิฟโวส ที่นอน ความยาวที่นอน: 188 ซม. ความกว้างที่นอน: 140 ซม. ความหนาฟูก: 10 ซม.
ลิคเซเล่ เลิฟโวส
ที่นอน
3,500 บาท
ความยาวที่นอน: 188 ซม., ความกว้างที่นอน: 140 ซม., ความหนาฟูก: 10 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อิเกีย พีเอส เลิฟโวส ที่นอน ความยาวที่นอน: 205 ซม. ความกว้างที่นอน: 160 ซม. ความหนาฟูก: 10 ซม.
อิเกีย พีเอส เลิฟโวส
ที่นอน
5,000 บาท
ความยาวที่นอน: 205 ซม., ความกว้างที่นอน: 160 ซม., ความหนาฟูก: 10 ซม.
เบดดิงเอ เลิฟโวส ที่นอน ความยาวที่นอน: 200 ซม. ความกว้างที่นอน: 140 ซม. ความหนาฟูก: 12 ซม.
เบดดิงเอ เลิฟโวส
ที่นอน
3,200 บาท
ความยาวที่นอน: 200 ซม., ความกว้างที่นอน: 140 ซม., ความหนาฟูก: 12 ซม.
เอ็กซอร์บี ที่นอน, Brattholmen ขาว ความยาวที่นอน: 185 ซม. ความกว้างที่นอน: 120 ซม. ความหนาฟูก: 10 ซม.
เอ็กซอร์บี
ที่นอน
2,690 บาท
ความยาวที่นอน: 185 ซม., ความกว้างที่นอน: 120 ซม., ความหนาฟูก: 10 ซม.
เอ็กซอร์บี โซฟาเบด 3 ที่นั่ง, Brattholmen ขาว ความลึก: 85 ซม. ความสูง: 83 ซม. ความลึกที่นั่ง: 55 ซม.
เอ็กซอร์บี
โซฟาเบด 3 ที่นั่ง
5,990 บาท
ความลึก: 85 ซม., ความสูง: 83 ซม., ความลึกที่นั่ง: 55 ซม.
  • Sofa beds – two jobs for the price of one

    Our comfortable, multi-tasking sofa beds and armchair beds save you space and money by working around the clock. Whether you want an extra bed for visitors or one to use every night, you can find it here at a price that won’t make you lose any sleep. We have sofa beds and futons in lots of styles and colours, many with covers you can wash or dry-clean. If you’re wondering where to put your duvet and pillows during the day, many of our sofa beds have built-in storage or you can get boxes that fit underneath. (We’ve a big choice of value for money duvets and pillows, if you were wondering where to get those, too).

  • Coordinate your sofa bed or change your cover

    We have a lot of types of sofa beds, including corner sofa beds, and even some on castors to make them easier to move. Our different seating series, like EKTORP or KARLSTAD, include sofa beds, so you can coordinate your sofa bed exactly with the rest of your seating. With our BEDDINGE, LYCKSELE and IKEA PS sofa beds, you can choose the type of mattress you want, so you can get the comfort that you prefer. If you feel like a change, you can take off the cover from many of our sofa beds and get a new one in another colour or pattern. And many of our sofa beds have a 10-year everyday quality guarantee.