ช่วงราคาระหว่าง
-
สกูกาบี โซฟา 3 ที่นั่ง, Bomstad ดำ, Robust Glose ความลึก: 85 ซม. ความลึกที่นั่ง: 56 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
สกูกาบี
โซฟา 3 ที่นั่ง
23,990 บาท
ความลึก: 85 ซม., ความลึกที่นั่ง: 56 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คลิปปัน โซฟา 2 ที่นั่ง, Fräsig ดำ ความลึก: 88 ซม. ความลึกที่นั่ง: 54 ซม. ความสูงที่นั่ง: 43 ซม.
คลิปปัน
โซฟา 2 ที่นั่ง
16,990 บาท
ความลึก: 88 ซม., ความลึกที่นั่ง: 54 ซม., ความสูงที่นั่ง: 43 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟา 3 ที่นั่ง, Bomstad ดำ, Grann ความลึก: 95 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 180 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟา 3 ที่นั่ง
33,990 บาท
ความลึก: 95 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 180 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้นวมยาว, Bomstad ดำ, Grann ความลึก: 163 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 230 ซม. ความลึกต่ำสุดของที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้นวมยาว
52,890 บาท
ความลึก: 163 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 230 ซม., ความลึกต่ำสุดของที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อีสตัด โซฟา 3 ที่นั่ง, Bomstad น้ำตาลเข้ม, Grann ความลึก: 92 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 10 ซม. ความสูงที่วางแขน: 73 ซม.
อีสตัด
โซฟา 3 ที่นั่ง
38,990 บาท
ความลึก: 92 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 10 ซม., ความสูงที่วางแขน: 73 ซม.
คาร์ลฟอร์ช โซฟา 3 ที่นั่ง, Grann ขาว, เย็บนวม ความลึก: 82 ซม. ความสูงที่วางแขน: 63 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 164 ซม.
คาร์ลฟอร์ช
โซฟา 3 ที่นั่ง
19,990 บาท
ความลึก: 82 ซม., ความสูงที่วางแขน: 63 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 164 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
พัวแอง อาร์มแชร์, Robust Glose น้ำตาลเข้ม, น้ำตาล ความลึก: 82 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
พัวแอง
อาร์มแชร์
5,490 บาท
ความลึก: 82 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คลิปปัน โซฟา 2 ที่นั่ง, Skinnarp ขาว ความลึก: 88 ซม. ความลึกที่นั่ง: 54 ซม. ความสูงที่นั่ง: 43 ซม.
คลิปปัน
โซฟา 2 ที่นั่ง
8,990 บาท
ความลึก: 88 ซม., ความลึกที่นั่ง: 54 ซม., ความสูงที่นั่ง: 43 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คาร์ลฟอร์ช อาร์มแชร์, Grann ขาว, เย็บนวม ความลึก: 82 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 66 ซม. ความลึกที่นั่ง: 55 ซม.
คาร์ลฟอร์ช
อาร์มแชร์
11,990 บาท
ความลึก: 82 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 66 ซม., ความลึกที่นั่ง: 55 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คาร์ลฟอร์ช โซฟา 2 ที่นั่ง, Grann ขาว, เย็บนวม ความลึก: 82 ซม. ความสูงที่วางแขน: 63 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 131 ซม.
คาร์ลฟอร์ช
โซฟา 2 ที่นั่ง
16,990 บาท
ความลึก: 82 ซม., ความสูงที่วางแขน: 63 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 131 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค เก้าอี้นวมตัวยาว, Bomstad ดำ, Grann ความลึก: 163 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 90 ซม. ความลึกที่นั่ง: 124 ซม.
ชีวิค
เก้าอี้นวมตัวยาว
22,900 บาท
ความลึก: 163 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 90 ซม., ความลึกที่นั่ง: 124 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟา 2 ที่นั่ง, Bomstad ดำ, Grann ความลึก: 95 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 140 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟา 2 ที่นั่ง
29,990 บาท
ความลึก: 95 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 140 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน, Bomstad ดำ, Grann ความลึก: 95 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 91 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน
19,990 บาท
ความลึก: 95 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 91 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ทิมส์ฟูร์ช โซฟา 2 ที่นั่ง, Kimstad ดำ, Mjuk ความลึก: 94 ซม. ความสูงที่วางแขน: 62 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 115 ซม.
ทิมส์ฟูร์ช
โซฟา 2 ที่นั่ง
29,990 บาท
ความลึก: 94 ซม., ความสูงที่วางแขน: 62 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 115 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ทิมส์ฟูร์ช โซฟา 3 ที่นั่ง ความลึก: 94 ซม. ความสูงที่วางแขน: 62 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 166 ซม.
ทิมส์ฟูร์ช
โซฟา 3 ที่นั่ง
33,990 บาท
ความลึก: 94 ซม., ความสูงที่วางแขน: 62 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 166 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
พัวแอง เก้าอี้โยก, Robust Glose น้ำตาลเข้ม, น้ำตาล ความลึก: 94 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
พัวแอง
เก้าอี้โยก
6,990 บาท
ความลึก: 94 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
สกูกาบี อาร์มแชร์, Bomstad ดำ, Robust Glose ความลึก: 85 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 66 ซม. ความลึกที่นั่ง: 56 ซม.
สกูกาบี
อาร์มแชร์
11,990 บาท
ความลึก: 85 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 66 ซม., ความลึกที่นั่ง: 56 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
สกูกาบี โซฟา 2 ที่นั่ง, Bomstad ดำ, Robust Glose ความลึก: 85 ซม. ความลึกที่นั่ง: 56 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
สกูกาบี
โซฟา 2 ที่นั่ง
19,990 บาท
ความลึก: 85 ซม., ความลึกที่นั่ง: 56 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
สตอคโฮล์ม โซฟา 3 ที่นั่ง, Seglora น้ำตาลเข้ม ความลึก: 88 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 14 ซม. ความสูงที่วางแขน: 72 ซม.
สตอคโฮล์ม
โซฟา 3 ที่นั่ง
89,990 บาท
ความลึก: 88 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 14 ซม., ความสูงที่วางแขน: 72 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อาร์วีก้า สตูลวางเท้า, Grann ดำ ความยาว: 42 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 74 ซม. ความสูง: 39 ซม.
อาร์วีก้า
สตูลวางเท้า
8,990 บาท
ความยาว: 42 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 74 ซม., ความสูง: 39 ซม.
อาร์วีก้า อาร์มแชร์หมุน, Grann ดำ ความลึก: 85 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 52 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
อาร์วีก้า
อาร์มแชร์หมุน
22,990 บาท
ความลึก: 85 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 52 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
อีสตัด สตูลวางเท้า, Bomstad น้ำตาลเข้ม, Grann ความยาว: 74 ซม. ความสูง: 45 ซม. ความกว้าง: 55 ซม.
อีสตัด
สตูลวางเท้า
9,990 บาท
ความยาว: 74 ซม., ความสูง: 45 ซม., ความกว้าง: 55 ซม.
อีสตัด อาร์มแชร์, Bomstad น้ำตาลเข้ม, Grann ความลึก: 92 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 54 ซม. ความลึกที่นั่ง: 62 ซม.
อีสตัด
อาร์มแชร์
23,990 บาท
ความลึก: 92 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 54 ซม., ความลึกที่นั่ง: 62 ซม.
อีสตัด โซฟา 2 ที่นั่ง, Bomstad น้ำตาลเข้ม, Grann ความลึก: 92 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 10 ซม. ความสูงที่วางแขน: 73 ซม.
อีสตัด
โซฟา 2 ที่นั่ง
35,990 บาท
ความลึก: 92 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 10 ซม., ความสูงที่วางแขน: 73 ซม.
เมลบี อาร์มแชร์, Grann ขาว ความลึก: 85 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 64 ซม. ความลึกที่นั่ง: 53 ซม.
เมลบี
อาร์มแชร์
19,990 บาท
ความลึก: 85 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 64 ซม., ความลึกที่นั่ง: 53 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เอียคเกเรอ อาร์มแชร์, ลัคลิก Kimstad ดำ ความลึก: 73 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 57 ซม. ความลึกที่นั่ง: 46 ซม.
New
เอียคเกเรอ
อาร์มแชร์
5,990 บาท
ความลึก: 73 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 57 ซม., ความลึกที่นั่ง: 46 ซม.
แซทเตร์ โซฟาขนาด 2.5 ที่นั่ง, Fräsig น้ำตาลเข้ม ความลึก: 82 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 179 ซม. ความลึกที่นั่ง: 63 ซม.
แซทเตร์
โซฟาขนาด 2.5 ที่นั่ง
13,990 บาท
ความลึก: 82 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 179 ซม., ความลึกที่นั่ง: 63 ซม.
  • Leather sofas and armchairs – stylish value for money

    Comfortable, hard-wearing, easy to wipe clean. And they get better looking as they get older. Check out our affordable range of traditional and contemporary leather sofas and armchairs. You’ll discover a lot of choice, from chaise longues to footstools to corner sofas, in different colours and sizes. We have a big range of styles, from sleek and streamlined to deep and generous. Maybe you’ll find one to match that favourite leather handbag. As well as being stylish, our leather sofas are designed to give you great comfort and support, using materials like high resilence foam or feathers.

  • Match or complement your leather sofa

    Most of our leather sofas and armchairs belong to series, so you can create your own matching suite. Look out for series names like ARILD or KARLSTAD or ÄLVROS. ¬We also have lots of other home furnishings that coordinate with our leather sofas, too – from soft furnishings like rugs to lamps and tables. To make sure our leather sofas stay fresh while aging gracefully, we have a series of leather care products called ABSORB. You can take our leather sofas and armchairs home today from a store and, if you live in mainland England and Wales, you can buy most of them online, too.