ช่วงราคาระหว่าง
-

โซฟาผ้า

Comfy seating and a wide choice of covers

For cosy snuggle times at home, our affordable fabric sofas and other seating give you years of comfort in lots of styles and colours. Most have covers that you can machine-wash or dry-clean, so you can rest easy when the kids munch chocolate in front of the TV. For many models you can get new covers whenever the makeover bug bites.

IKEA Fabric sofas
ชีวิค เก้าอี้นวมตัวยาว ความลึก: 163 ซม. ความลึกที่นั่ง: 124 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
ชีวิค
เก้าอี้นวมตัวยาว
9,000 บาท
ความลึก: 163 ซม., ความลึกที่นั่ง: 124 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้นวมยาว ความกว้างสูงสุด: 280 ซม. ความลึกต่ำสุด: 95 ซม. ความลึกสูงสุด: 163 ซม.
ชีวิค
โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้นวมยาว
19,990 บาท
ความกว้างสูงสุด: 280 ซม., ความลึกต่ำสุด: 95 ซม., ความลึกสูงสุด: 163 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน ความลึก: 98 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
ชีวิค
โซฟาเดี่ยวไม่มีแขน
6,490 บาท
ความลึก: 98 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค เก้าอี้นวมยาว 2 ตัว+อาร์มแชร์ ความกว้างสูงสุด: 270 ซม. ความลึกต่ำสุด: 98 ซม. ความลึกสูงสุด: 163 ซม.
ชีวิค
เก้าอี้นวมยาว 2 ตัว+อาร์มแชร์
24,490 บาท
ความกว้างสูงสุด: 270 ซม., ความลึกต่ำสุด: 98 ซม., ความลึกสูงสุด: 163 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟา 3 ที่นั่ง ความลึก: 98 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 270 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟา 3 ที่นั่ง
19,470 บาท
ความลึก: 98 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 270 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟาเดี่ยว+โซฟายาว ความลึก: 163 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 180 ซม. ความลึกต่ำสุดของที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟาเดี่ยว+โซฟายาว
15,490 บาท
ความลึก: 163 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 180 ซม., ความลึกต่ำสุดของที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
นุกเกบี โซฟา 3 ที่นั่ง, ไม้, Tenö เทาอ่อน ความลึก: 97 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
New
นุกเกบี
โซฟา 3 ที่นั่ง
28,990 บาท
ความลึก: 97 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
นุกเกบี โซฟา 3 ที่นั่ง ความลึก: 97 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
New
นุกเกบี
โซฟา 3 ที่นั่ง
28,990 บาท
ความลึก: 97 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
นุกเกบี โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้ยาวขวา ความลึกต่ำสุด: 97 ซม. ความลึกสูงสุด: 175 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม.
New
นุกเกบี
โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้ยาวขวา
39,990 บาท
ความลึกต่ำสุด: 97 ซม., ความลึกสูงสุด: 175 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
นุกเกบี โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้ยาวซ้าย ความลึกต่ำสุด: 97 ซม. ความลึกสูงสุด: 175 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม.
นุกเกบี
โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้ยาวซ้าย
39,990 บาท
ความลึกต่ำสุด: 97 ซม., ความลึกสูงสุด: 175 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
นุกเกบี โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้ยาวซ้าย ความลึกต่ำสุด: 97 ซม. ความลึกสูงสุด: 175 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม.
New
นุกเกบี
โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้ยาวซ้าย
39,990 บาท
ความลึกต่ำสุด: 97 ซม., ความลึกสูงสุด: 175 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คนุปพาร์ป โซฟา 2 ที่นั่ง ความลึก: 76 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 21 ซม. ความสูงที่วางแขน: 70 ซม.
New
คนุปพาร์ป
โซฟา 2 ที่นั่ง
1,990 บาท
ความลึก: 76 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 21 ซม., ความสูงที่วางแขน: 70 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
นุกเกบี โซฟา 2 ที่นั่ง, ไม้, Tenö น้ำตาล ความลึก: 97 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
New
นุกเกบี
โซฟา 2 ที่นั่ง
25,990 บาท
ความลึก: 97 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
นุกเกบี โซฟา 2 ที่นั่ง ความลึก: 97 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
New
นุกเกบี
โซฟา 2 ที่นั่ง
25,990 บาท
ความลึก: 97 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เอียคทอร์ป อาร์มแชร์, Blekinge ขาว ความลึก: 88 ซม. ความลึกที่นั่ง: 54 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
เอียคทอร์ป
อาร์มแชร์
4,990 บาท
ความลึก: 88 ซม., ความลึกที่นั่ง: 54 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เอียคทอร์ป โซฟา 2 ที่นั่ง, Blekinge ขาว ความลึก: 88 ซม. ความลึกที่นั่ง: 49 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
เอียคทอร์ป
โซฟา 2 ที่นั่ง
7,990 บาท
ความลึก: 88 ซม., ความลึกที่นั่ง: 49 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เอียคทอร์ป โซฟา 3 ที่นั่ง, Blekinge ขาว ความลึก: 88 ซม. ความลึกที่นั่ง: 49 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
เอียคทอร์ป
โซฟา 3 ที่นั่ง
9,990 บาท
ความลึก: 88 ซม., ความลึกที่นั่ง: 49 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เอียคเคแนส อาร์มแชร์, Hensta น้ำตาลอ่อน ความลึก: 78 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
เอียคเคแนส
อาร์มแชร์
8,990 บาท
ความลึก: 78 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
มูเรน อาร์มแชร์, Idemo ดำ ความลึก: 94 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 54 ซม. ความลึกที่นั่ง: 54 ซม.
มูเรน
อาร์มแชร์
8,990 บาท
ความลึก: 94 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 54 ซม., ความลึกที่นั่ง: 54 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
พัวแอง เก้าอี้โยก, Alme ดำ, น้ำตาลดำ ความลึก: 94 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
พัวแอง
เก้าอี้โยก
3,990 บาท
ความลึก: 94 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คาร์ลสตัด โซฟา 2 ที่นั่ง, Blekinge ขาว ความลึก: 93 ซม. ความลึกที่นั่ง: 56 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
คาร์ลสตัด
โซฟา 2 ที่นั่ง
9,990 บาท
ความลึก: 93 ซม., ความลึกที่นั่ง: 56 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ทูลสต้า อาร์มแชร์, Ransta สีเนเชอรัล ความลึก: 70 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 55 ซม. ความลึกที่นั่ง: 55 ซม.
ทูลสต้า
อาร์มแชร์
2,990 บาท
ความลึก: 70 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 55 ซม., ความลึกที่นั่ง: 55 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟา 2 ที่นั่ง, Dansbo เทาเข้ม ความลึก: 95 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 140 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟา 2 ที่นั่ง
10,990 บาท
ความลึก: 95 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 140 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คาร์ลสตัด อาร์มแชร์, Blekinge ขาว ความลึก: 93 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 66 ซม. ความลึกที่นั่ง: 56 ซม.
คาร์ลสตัด
อาร์มแชร์
6,450 บาท
ความลึก: 93 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 66 ซม., ความลึกที่นั่ง: 56 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คลิปปัน โซฟา 2 ที่นั่ง, Granån ขาว ความลึก: 88 ซม. ความลึกที่นั่ง: 54 ซม. ความสูงที่นั่ง: 43 ซม.
คลิปปัน
โซฟา 2 ที่นั่ง
4,990 บาท
ความลึก: 88 ซม., ความลึกที่นั่ง: 54 ซม., ความสูงที่นั่ง: 43 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ทีด้าฟอร์ช โซฟา 2 ที่นั่ง, Dansbo มีเดียมบราวน์ ความลึก: 95 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 8 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 118 ซม.
ทีด้าฟอร์ช
โซฟา 2 ที่นั่ง
15,990 บาท
ความลึก: 95 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 8 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 118 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เพลลู่ อาร์มแชร์, Holmby สีเนเชอรัล ความลึก: 85 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 55 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
เพลลู่
อาร์มแชร์
1,390 บาท
ความลึก: 85 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 55 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
คาร์ลสตัด โซฟา 3 ที่นั่ง, Blekinge ขาว ความลึก: 93 ซม. ความลึกที่นั่ง: 56 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
คาร์ลสตัด
โซฟา 3 ที่นั่ง
12,990 บาท
ความลึก: 93 ซม., ความลึกที่นั่ง: 56 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค โซฟา 3 ที่นั่ง ความลึก: 95 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 180 ซม. ความลึกที่นั่ง: 60 ซม.
ชีวิค
โซฟา 3 ที่นั่ง
13,990 บาท
ความลึก: 95 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 180 ซม., ความลึกที่นั่ง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ทีด้าฟอร์ช โซฟา 3 ที่นั่ง, Dansbo มีเดียมบราวน์ ความลึก: 95 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 8 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 158 ซม.
ทีด้าฟอร์ช
โซฟา 3 ที่นั่ง
18,990 บาท
ความลึก: 95 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 8 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 158 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
นอลบิน อาร์มแชร์หลังสูง, ดำ, ดำ ความลึก: 80 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 54 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
นอลบิน
อาร์มแชร์หลังสูง
2,190 บาท
ความลึก: 80 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 54 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
นุกเกบี โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้ยาวขวา ความลึกต่ำสุด: 97 ซม. ความลึกสูงสุด: 175 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม.
นุกเกบี
โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้ยาวขวา
39,990 บาท
ความลึกต่ำสุด: 97 ซม., ความลึกสูงสุด: 175 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 15 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
นูลมีร่า เก้าอี้พักผ่อน, ดำ, ดำ ความลึก: 75 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 59 ซม. ความลึกที่นั่ง: 46 ซม.
นูลมีร่า
เก้าอี้พักผ่อน
990 บาท
ความลึก: 75 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 59 ซม., ความลึกที่นั่ง: 46 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
พัวแอง สตูลวางเท้า, Alme ดำ, น้ำตาล ความลึก: 53 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 55 ซม. ความลึกที่นั่ง: 53 ซม.
พัวแอง
สตูลวางเท้า
1,390 บาท
ความลึก: 53 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 55 ซม., ความลึกที่นั่ง: 53 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
พัวแอง อาร์มแชร์, Robust Glose น้ำตาลเข้ม, น้ำตาล ความลึก: 82 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
พัวแอง
อาร์มแชร์
5,490 บาท
ความลึก: 82 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
พัวแอง อาร์มแชร์, Alme มีเดียมเรด, น้ำตาล ความลึก: 82 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม. ความลึกที่นั่ง: 50 ซม.
พัวแอง
อาร์มแชร์
2,490 บาท
ความลึก: 82 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม., ความลึกที่นั่ง: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ลุคสต้า เก้าอี้พักผ่อน, น้ำเงิน ความลึก: 75 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม. ความลึกที่นั่ง: 37 ซม.
ลุคสต้า
เก้าอี้พักผ่อน
1,590 บาท
ความลึก: 75 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 56 ซม., ความลึกที่นั่ง: 37 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
วิลล์สท็อด อาร์มแชร์หลังสูง, ซัมสต้า สีเทอร์ควอยซ์ ความลึก: 97 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 57 ซม. ความลึกที่นั่ง: 52 ซม.
วิลล์สท็อด
อาร์มแชร์หลังสูง
5,990 บาท
ความลึก: 97 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 57 ซม., ความลึกที่นั่ง: 52 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
วิลล์สท็อด เก้าอี้พักผ่อน, ซัมสต้า สีเทอร์ควอยซ์ ความลึก: 76 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 62 ซม. ความลึกที่นั่ง: 52 ซม.
วิลล์สท็อด
เก้าอี้พักผ่อน
4,990 บาท
ความลึก: 76 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 62 ซม., ความลึกที่นั่ง: 52 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
สตอคโฮล์ม อาร์มแชร์หลังสูง, Mosta เขียว ความลึก: 83 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 20 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 50 ซม.
สตอคโฮล์ม
อาร์มแชร์หลังสูง
16,990 บาท
ความลึก: 83 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 20 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 50 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
สตอคโฮล์ม โซฟา 3 ที่นั่ง, Gammelbo น้ำตาลอ่อน ความลึก: 88 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 14 ซม. ความสูงที่วางแขน: 72 ซม.
สตอคโฮล์ม
โซฟา 3 ที่นั่ง
39,990 บาท
ความลึก: 88 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 14 ซม., ความสูงที่วางแขน: 72 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อิเกีย พีเอส 2014 เก้าอี้เข้ามุมพร้อมหมอนอิง ความกว้างด้านขวา: 90 ซม. ความกว้าง: 90 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 27 ซม.
อิเกีย พีเอส 2014
เก้าอี้เข้ามุมพร้อมหมอนอิง
11,990 บาท
ความกว้างด้านขวา: 90 ซม., ความกว้าง: 90 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 27 ซม.
เซอเดอร์ฮัมน์ อาร์มแชร์, Isefall ฟ้าน้ำทะเล ความลึก: 99 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 93 ซม. ความลึกที่นั่ง: 48 ซม.
เซอเดอร์ฮัมน์
อาร์มแชร์
17,490 บาท
ความลึก: 99 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 93 ซม., ความลึกที่นั่ง: 48 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เซอเดอร์ฮัมน์ โซฟา 3 ที่นั่ง ความลึก: 99 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 186 ซม. ความลึกที่นั่ง: 48 ซม.
เซอเดอร์ฮัมน์
โซฟา 3 ที่นั่ง
24,990 บาท
ความลึก: 99 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 186 ซม., ความลึกที่นั่ง: 48 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เซอเดอร์ฮัมน์ โซฟาเข้ามุม ความกว้างต่ำสุด: 291 ซม. ความกว้างสูงสุด: 291 ซม. ความลึกที่นั่ง: 48 ซม.
เซอเดอร์ฮัมน์
โซฟาเข้ามุม
57,970 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 291 ซม., ความกว้างสูงสุด: 291 ซม., ความลึกที่นั่ง: 48 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เซอเดอร์ฮัมน์ โซฟาเข้ามุม ความกว้างต่ำสุด: 198 ซม. ความกว้างสูงสุด: 291 ซม. ความลึกที่นั่ง: 48 ซม.
เซอเดอร์ฮัมน์
โซฟาเข้ามุม
50,470 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 198 ซม., ความกว้างสูงสุด: 291 ซม., ความลึกที่นั่ง: 48 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เมลบี อาร์มแชร์, Dansbo เขียวเหลือง ความลึก: 85 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 64 ซม. ความลึกที่นั่ง: 53 ซม.
เมลบี
อาร์มแชร์
8,290 บาท
ความลึก: 85 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 64 ซม., ความลึกที่นั่ง: 53 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เอียคเกเรอ อาร์มแชร์, Skiftebo น้ำเงินเข้ม ความลึก: 73 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 57 ซม. ความลึกที่นั่ง: 46 ซม.
เอียคเกเรอ
อาร์มแชร์
4,990 บาท
ความลึก: 73 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 57 ซม., ความลึกที่นั่ง: 46 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ทีรุป อาร์มแชร์หมุน, Kavat ขาว ความลึก: 79 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 60 ซม. ความลึกที่นั่ง: 46 ซม.
ทีรุป
อาร์มแชร์หมุน
19,990 บาท
ความลึก: 79 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 60 ซม., ความลึกที่นั่ง: 46 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก

ดูสินค้าอื่นๆ

  • Fabric sofas and seating – comfortable and affordable

    Welcome to our big choice of timeless and contemporary fabric sofas and armchairs. You’ll find everything from footstools to three-seat sofas, in different styles, colours and sizes. And at prices so comfortably affordable they won’t disturb your afternoon nap on the chaise longue. You can find different materials to increase your comfort, like memory foam or feathers. Life can be tough on furniture, with accidents involving chocolate just waiting to happen. So most of our fabric sofas and other seating have removable covers that you can machine-wash or dry-clean. And so you can relax even more, most of our fabric sofas and armchairs have a 10-year everyday quality guarantee and some even have a 25-year guarantee.

  • Easy changes with fabric sofas

    Most of our fabric sofas and armchairs belong to series, so you can put together your own suite. Keep an eye out for series names like or KIVIK or KARLSTAD or EKTORP. You can also find lots of other home furnishings that go with our fabric sofas, too – from tables and lamps to rugs. Our KARLSTAD and EKTORP series even have their own matching cushions for extra comfort. If you want a new look in your living room, a lot of our fabric sofas and other seating have covers that you can take off and replace with new ones. Or why not go for a modular series? You can combine it one way and then change it around or add to it when you feel like it.