ช่วงราคาระหว่าง
-
นุกเกบี โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้ยาวขวา ความกว้าง: 277 ซม. ความลึกต่ำสุด: 97 ซม. ความลึกสูงสุด: 175 ซม.
New
นุกเกบี
โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้ยาวขวา
43,990 บาท
ความกว้าง: 277 ซม., ความลึกต่ำสุด: 97 ซม., ความลึกสูงสุด: 175 ซม.
ชีวิค โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้นวมยาว ความกว้างสูงสุด: 280 ซม. ความลึกต่ำสุด: 95 ซม. ความลึกสูงสุด: 163 ซม.
ชีวิค
โซฟา2ที่นั่ง+เก้าอี้นวมยาว
19,980 บาท
ความกว้างสูงสุด: 280 ซม., ความลึกต่ำสุด: 95 ซม., ความลึกสูงสุด: 163 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชีวิค เก้าอี้นวมยาว 2 ตัว+อาร์มแชร์ ความกว้างสูงสุด: 270 ซม. ความลึกต่ำสุด: 98 ซม. ความลึกสูงสุด: 163 ซม.
ชีวิค
เก้าอี้นวมยาว 2 ตัว+อาร์มแชร์
24,470 บาท
ความกว้างสูงสุด: 270 ซม., ความลึกต่ำสุด: 98 ซม., ความลึกสูงสุด: 163 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เพลลู่ อาร์มแชร์, Holmby สีเนเชอรัล ความกว้าง: 67 ซม. ความลึก: 85 ซม. ความสูง: 96 ซม.
เพลลู่
อาร์มแชร์
1,690 บาท
ความกว้าง: 67 ซม., ความลึก: 85 ซม., ความสูง: 96 ซม.
เซอเดอร์ฮัมน์ โซฟาเข้ามุม ความกว้างต่ำสุด: 291 ซม. ความกว้างสูงสุด: 291 ซม. ความสูง: 83 ซม.
เซอเดอร์ฮัมน์
โซฟาเข้ามุม
57,950 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 291 ซม., ความกว้างสูงสุด: 291 ซม., ความสูง: 83 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เซอเดอร์ฮัมน์ โซฟาเข้ามุม ความกว้างต่ำสุด: 198 ซม. ความกว้างสูงสุด: 291 ซม. ความสูง: 83 ซม.
เซอเดอร์ฮัมน์
โซฟาเข้ามุม
50,450 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 198 ซม., ความกว้างสูงสุด: 291 ซม., ความสูง: 83 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก

ดูสินค้าอื่นๆ

  • Fabric sofas and seating – comfortable and affordable

    Welcome to our big choice of timeless and contemporary fabric sofas and armchairs. You’ll find everything from footstools to three-seat sofas, in different styles, colours and sizes. And at prices so comfortably affordable they won’t disturb your afternoon nap on the chaise longue. You can find different materials to increase your comfort, like memory foam or feathers. Life can be tough on furniture, with accidents involving chocolate just waiting to happen. So most of our fabric sofas and other seating have removable covers that you can machine-wash or dry-clean. And so you can relax even more, most of our fabric sofas and armchairs have a 10-year everyday quality guarantee and some even have a 25-year guarantee.

  • Easy changes with fabric sofas

    Most of our fabric sofas and armchairs belong to series, so you can put together your own suite. Keep an eye out for series names like or KIVIK or KARLSTAD or EKTORP. You can also find lots of other home furnishings that go with our fabric sofas, too – from tables and lamps to rugs. Our KARLSTAD and EKTORP series even have their own matching cushions for extra comfort. If you want a new look in your living room, a lot of our fabric sofas and other seating have covers that you can take off and replace with new ones. Or why not go for a modular series? You can combine it one way and then change it around or add to it when you feel like it.