ช่วงราคาระหว่าง
-
คอมเพลียเมนท์ ที่ใส่ของแบ่งช่อง, ขาว, ผ้า ความกว้างโครง: 50 ซม. ความลึก: 56 ซม. ความลึกโครงตู้: 58 ซม.
คอมเพลียเมนท์
ที่ใส่ของแบ่งช่อง
590 บาท
ความกว้างโครง: 50 ซม., ความลึก: 56 ซม., ความลึกโครงตู้: 58 ซม.
ฮูฟส์ กล่องปรับความกว้างได้ ความกว้างต่ำสุด: 25 ซม. ความกว้างสูงสุด: 40 ซม. ความลึก: 22 ซม.
ฮูฟส์
กล่องปรับความกว้างได้
149 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 25 ซม., ความกว้างสูงสุด: 40 ซม., ความลึก: 22 ซม.
ฮูฟส์ กล่องพร้อมฝาปิด, เทา ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 16 ซม. ความกว้าง: 22 ซม.
ฮูฟส์
กล่องพร้อมฝาปิด
199 บาท
ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 16 ซม., ความกว้าง: 22 ซม.
ฮูฟส์ กล่องรองเท้า, เทา ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 11 ซม. ความกว้าง: 30 ซม.
ฮูฟส์
กล่องรองเท้า
249 บาท
ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 11 ซม., ความกว้าง: 30 ซม.
ฮูฟส์ กล่องใส่รองเท้าบูท, เทา ความลึก: 56 ซม. ความสูง: 11 ซม. ความกว้าง: 30 ซม.
ฮูฟส์
กล่องใส่รองเท้าบูท
299 บาท
ความลึก: 56 ซม., ความสูง: 11 ซม., ความกว้าง: 30 ซม.
ฮูฟส์ กล่องใส่เสื้อผ้า, เทา ความลึก: 31 ซม. ความสูง: 11 ซม. ความกว้าง: 25 ซม.
ฮูฟส์
กล่องใส่เสื้อผ้า
99 บาท
ความลึก: 31 ซม., ความสูง: 11 ซม., ความกว้าง: 25 ซม.
ฮูฟส์ ชุดกล่องใส่ของ, เทา ความกว้างลิ้นชัก: 100 ซม. ความลึก: 31 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 35 ซม.
ฮูฟส์
ชุดกล่องใส่ของ
596 บาท
ความกว้างลิ้นชัก: 100 ซม., ความลึก: 31 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 35 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก