ช่วงราคาระหว่าง
-
พแยส ตะกร้าสาน, ใยกล้วย ความลึก: 33 ซม. ความสูง: 32 ซม. ความกว้าง: 32 ซม.
พแยส
ตะกร้าสาน
599 บาท
ความลึก: 33 ซม., ความสูง: 32 ซม., ความกว้าง: 32 ซม.
เกลียส กล่องพลาสติก, เขียว ความลึก: 38 ซม. ความสูง: 20 ซม. ความกว้าง: 28 ซม.
เกลียส
กล่องพลาสติก
59 บาท
ความลึก: 38 ซม., ความสูง: 20 ซม., ความกว้าง: 28 ซม.
ตะกร้าไม้ไผ่ใส่ผลไม้
จัดเก็บด้วยเครื่องจักสาน
ตะกร้าสานมือจากไม้ไผ่และหวายเหล่านี้ใส่ได้ทุกอย่างทั้งเสื้อผ้าและถ่านไม้
 
คอทเทบู ตะกร้าสาน, ใบมะพร้าว ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 32 ซม. ความกว้าง: 32 ซม.
คอทเทบู
ตะกร้าสาน
690 บาท
ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 32 ซม., ความกว้าง: 32 ซม.
คูพอล ล้อเลื่อน, เทาอ่อน ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 5 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
คูพอล
ล้อเลื่อน
100 บาท
/4 ชิ้น
ความสูงล้อเลื่อน/ขา: 5 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ซัมล่า กล่องพร้อมฝาปิด, ใส ความลึก: 20 ซม. ความสูง: 14 ซม. ความกว้าง: 28 ซม.
ซัมล่า
กล่องพร้อมฝาปิด
69 บาท
ความลึก: 20 ซม., ความสูง: 14 ซม., ความกว้าง: 28 ซม.
ซัมล่า กล่องพลาสติก, ใส ความลึก: 56 ซม. ความสูง: 43 ซม. ความกว้าง: 78 ซม.
ซัมล่า
กล่องพลาสติก
550 บาท
ความลึก: 56 ซม., ความสูง: 43 ซม., ความกว้าง: 78 ซม.
ซัมล่า กล่องพลาสติก, ใส ความลึก: 56 ซม. ความสูง: 18 ซม. ความกว้าง: 78 ซม.
ซัมล่า
กล่องพลาสติก
250 บาท
ความลึก: 56 ซม., ความสูง: 18 ซม., ความกว้าง: 78 ซม.
ซัมล่า กล่องพลาสติก, ใส ความลึก: 28 ซม. ความสูง: 28 ซม. ความกว้าง: 39 ซม.
ซัมล่า
กล่องพลาสติก
120 บาท
ความลึก: 28 ซม., ความสูง: 28 ซม., ความกว้าง: 39 ซม.
ซัมล่า กล่องพลาสติก, ใส ความลึก: 39 ซม. ความสูง: 28 ซม. ความกว้าง: 56 ซม.
ซัมล่า
กล่องพลาสติก
220 บาท
ความลึก: 39 ซม., ความสูง: 28 ซม., ความกว้าง: 56 ซม.
ซัมล่า กล่องพลาสติก, ใส ความลึก: 39 ซม. ความสูง: 42 ซม. ความกว้าง: 56 ซม.
ซัมล่า
กล่องพลาสติก
300 บาท
ความลึก: 39 ซม., ความสูง: 42 ซม., ความกว้าง: 56 ซม.
ซัมล่า กล่องพลาสติก, ใส ความลึก: 28 ซม. ความสูง: 14 ซม. ความกว้าง: 39 ซม.
ซัมล่า
กล่องพลาสติก
80 บาท
ความลึก: 28 ซม., ความสูง: 14 ซม., ความกว้าง: 39 ซม.
มักก้า ตะกร้า, หญ้าทะเล เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 ซม. ความสูง: 25 ซม.
มักก้า
ตะกร้า
299 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 ซม., ความสูง: 25 ซม.
ฮูฟส์ กล่องปรับความกว้างได้ ความกว้างต่ำสุด: 25 ซม. ความกว้างสูงสุด: 40 ซม. ความลึก: 22 ซม.
ฮูฟส์
กล่องปรับความกว้างได้
149 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 25 ซม., ความกว้างสูงสุด: 40 ซม., ความลึก: 22 ซม.
ฮูฟส์ กล่องรองเท้า, เทา ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 11 ซม. ความกว้าง: 30 ซม.
ฮูฟส์
กล่องรองเท้า
249 บาท
ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 11 ซม., ความกว้าง: 30 ซม.
ฮูฟส์ กล่องใส่รองเท้าบูท, เทา ความลึก: 56 ซม. ความสูง: 11 ซม. ความกว้าง: 30 ซม.
ฮูฟส์
กล่องใส่รองเท้าบูท
299 บาท
ความลึก: 56 ซม., ความสูง: 11 ซม., ความกว้าง: 30 ซม.
ฮูฟส์ กล่องใส่เสื้อผ้า, เทา ความลึก: 31 ซม. ความสูง: 11 ซม. ความกว้าง: 25 ซม.
ฮูฟส์
กล่องใส่เสื้อผ้า
99 บาท
ความลึก: 31 ซม., ความสูง: 11 ซม., ความกว้าง: 25 ซม.
ฮูฟส์ ชุดกล่องใส่ของ, เทา ความกว้างลิ้นชัก: 100 ซม. ความลึก: 31 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 35 ซม.
ฮูฟส์
ชุดกล่องใส่ของ
596 บาท
ความกว้างลิ้นชัก: 100 ซม., ความลึก: 31 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 35 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
  • Storage boxes & baskets – organisation with style

    Storage boxes and baskets are a great way to give all sorts of things a home of their own, so they don’t take over yours. Imagine what you could do with some of our stylish paper and media storage boxes, for example. You could bring order to your bills and receipts or find your favourite DVD in less time than it takes to pop the popcorn to eat while watching it. Here you’ll find a great mix of all styles of storage boxes and baskets to use all over your home. From see-through plastic storage boxes for your winter clothes to handwoven baskets to keep your tealights handy, we’ve got them

  • Storage boxes & baskets to get more from your storage

    Storage boxes and baskets help you make the most of your storage furniture. A few boxes where you can keep similar things together will soon bring order to any shelf or drawer in your home. Check out our open-top clothes boxes, for example, that make hunting for the right pair in your sock drawer a thing of the past. Or tidy up your bookcase with a nice, colourful box to hold that pile of old photos you’re planning to sort out someday. A lot of our baskets and storage boxes are sized to fit perfectly into our different storage furniture series so no space goes to waste. Check the product information for details of which goes with which.