ช่วงราคาระหว่าง
-

ตู้หรือชั้นวางทีวีและสื่อบันเทิง

Enjoy the view (even when the TV’s off)

TVs are a lot more fun these days. Gaming, online movies, internet browsing… But do you ever feel like all the wires, satellite boxes, DVDs and remote controls are taking over your home? Happily, our TV stands and cabinets are there to cut the clutter and get things prettied up. They give you space for everything, cable management for the cords and glass doors that don’t block your remote control. So you can just sit back in comfort and enjoy your TV. Even when it isn’t on.

บีออส ตู้วางทีวี, ไฮกลอส ขาว ความกว้าง: 160 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 45 ซม.
บีออส
ตู้วางทีวี
3,990 บาท
ความกว้าง: 160 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 45 ซม.
มูเชอ ตู้วางทีวี, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 90 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 38 ซม.
มูเชอ
ตู้วางทีวี
1,590 บาท
ความกว้าง: 90 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 38 ซม.
รอมแซทตร้า ตู้วางทีวี, ขาว ความกว้าง: 174 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 62 ซม.
รอมแซทตร้า
ตู้วางทีวี
9,990 บาท
ความกว้าง: 174 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 62 ซม.
รอมแซทตร้า ตู้วางทีวี, ขาว ความกว้าง: 116 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 62 ซม.
รอมแซทตร้า
ตู้วางทีวี
6,990 บาท
ความกว้าง: 116 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 62 ซม.
ลีสซอบู ตู้วางทีวี, วีเนียร์แอช ความกว้าง: 114 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 45 ซม.
New
ลีสซอบู
ตู้วางทีวี
3,990 บาท
ความกว้าง: 114 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 45 ซม.
ลีอาทอร์ป ชุดตู้ทีวี, ขาว ความกว้าง: 337 ซม. ความลึกต่ำสุด: 34 ซม. ความลึกสูงสุด: 49 ซม.
ลีอาทอร์ป
ชุดตู้ทีวี
35,970 บาท
ความกว้าง: 337 ซม., ความลึกต่ำสุด: 34 ซม., ความลึกสูงสุด: 49 ซม.
ลีอาทอร์ป ชุดตู้ทีวี, ขาว ความกว้าง: 337 ซม. ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 214 ซม.
ลีอาทอร์ป
ชุดตู้ทีวี
31,970 บาท
ความกว้าง: 337 ซม., ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 214 ซม.
ลีอาทอร์ป ชุดตู้ทีวี, ขาว ความกว้าง: 145 ซม. ความลึก: 49 ซม. ความสูง: 45 ซม.
ลีอาทอร์ป
ชุดตู้ทีวี
11,990 บาท
ความกว้าง: 145 ซม., ความลึก: 49 ซม., ความสูง: 45 ซม.
ลีอาทอร์ป ตู้วางทีวี, ขาว ความกว้าง: 145 ซม. ความลึก: 49 ซม. ความสูง: 45 ซม.
ลีอาทอร์ป
ตู้วางทีวี
7,990 บาท
ความกว้าง: 145 ซม., ความลึก: 49 ซม., ความสูง: 45 ซม.
เบสตัว บุช ตู้วางทีวี, ไฮกลอส ขาว ความกว้าง: 180 ซม. ความลึก: 41 ซม. ความสูง: 49 ซม.
เบสตัว บุช
ตู้วางทีวี
7,990 บาท
ความกว้าง: 180 ซม., ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 49 ซม.