ช่วงราคาระหว่าง
-

ตู้หรือชั้นวางทีวีและสื่อบันเทิง

Enjoy the view (even when the TV's off)

TVs are a lot more fun these days. Gaming, online movies, internet browsing… But do you ever feel like all the wires, satellite boxes, DVDs and remote controls are taking over your home? Happily, our TV stands and cabinets are there to cut the clutter and get things prettied up. They give you space for everything, cable management for the cords and glass doors that don't block your remote control. So you can just sit back in comfort and enjoy your TV. Even when it isn't on.

#
บีออส ตู้วางทีวี, ไฮกลอส ขาว ความกว้าง: 160 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 45 ซม.
บีออส
ตู้วางทีวี
3,990 บาท
ความกว้าง: 160 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 45 ซม.
บอร์ยเชอ ตู้วางทีวี, ขาว ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 51 ซม.
บอร์ยเชอ
ตู้วางทีวี
2,590 บาท
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 51 ซม.
รอมแซทตร้า ตู้วางทีวี, ขาว ความกว้าง: 174 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 62 ซม.
รอมแซทตร้า
ตู้วางทีวี
9,990 บาท
ความกว้าง: 174 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 62 ซม.
รอมแซทตร้า ตู้วางทีวี ความกว้าง: 116 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 62 ซม.
รอมแซทตร้า
ตู้วางทีวี
6,990 บาท
ความกว้าง: 116 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 62 ซม.
ลีอาทอร์ป ชุดตู้ทีวี, ขาว ความกว้าง: 337 ซม. ความลึกต่ำสุด: 34 ซม. ความลึกสูงสุด: 49 ซม.
ลีอาทอร์ป
ชุดตู้ทีวี
40,070 บาท
ความกว้าง: 337 ซม., ความลึกต่ำสุด: 34 ซม., ความลึกสูงสุด: 49 ซม.
ลีอาทอร์ป ชุดตู้ทีวี, ขาว ความกว้าง: 337 ซม. ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 214 ซม.
ลีอาทอร์ป
ชุดตู้ทีวี
35,470 บาท
ความกว้าง: 337 ซม., ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 214 ซม.
ลีอาทอร์ป ตู้วางทีวี, ขาว ความกว้าง: 145 ซม. ความลึก: 49 ซม. ความสูง: 45 ซม.
ลีอาทอร์ป
ตู้วางทีวี
6,490 บาท
ความกว้าง: 145 ซม., ความลึก: 49 ซม., ความสูง: 45 ซม.
วิทท์เชอ ชุดตู้ทีวี, แก้ว, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 252 ซม. ความลึกต่ำสุด: 36 ซม. ความลึกสูงสุด: 40 ซม.
วิทท์เชอ
ชุดตู้ทีวี
7,770 บาท
ความกว้าง: 252 ซม., ความลึกต่ำสุด: 36 ซม., ความลึกสูงสุด: 40 ซม.
วิทท์เชอ ชุดตู้ทีวี, แก้ว, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 151 ซม. ความลึกต่ำสุด: 36 ซม. ความลึกสูงสุด: 40 ซม.
วิทท์เชอ
ชุดตู้ทีวี
4,480 บาท
ความกว้าง: 151 ซม., ความลึกต่ำสุด: 36 ซม., ความลึกสูงสุด: 40 ซม.
วิทท์เชอ ชุดตู้ทีวี, แก้ว, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 250 ซม. ความลึกต่ำสุด: 36 ซม. ความลึกสูงสุด: 40 ซม.
วิทท์เชอ
ชุดตู้ทีวี
6,180 บาท
ความกว้าง: 250 ซม., ความลึกต่ำสุด: 36 ซม., ความลึกสูงสุด: 40 ซม.
วิทท์เชอ ตู้วางทีวี, แก้ว, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 33 ซม.
วิทท์เชอ
ตู้วางทีวี
2,190 บาท
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 33 ซม.
วิทท์เชอ ตู้วางทีวี, แก้ว, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 33 ซม.
วิทท์เชอ
ตู้วางทีวี
3,190 บาท
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 33 ซม.
เบสตัว ชุดตู้ทีวี ความกว้าง: 180 ซม. ความลึกต่ำสุด: 20 ซม. ความลึกสูงสุด: 40 ซม.
เบสตัว
ชุดตู้ทีวี
13,190 บาท
ความกว้าง: 180 ซม., ความลึกต่ำสุด: 20 ซม., ความลึกสูงสุด: 40 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เบสตัว ชุดตู้ทีวี ความกว้าง: 120 ซม. ความลึกต่ำสุด: 20 ซม. ความลึกสูงสุด: 40 ซม.
เบสตัว
ชุดตู้ทีวี
9,290 บาท
ความกว้าง: 120 ซม., ความลึกต่ำสุด: 20 ซม., ความลึกสูงสุด: 40 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เบสตัว ชุดตู้ทีวี, Vara ขาว ความกว้าง: 180 ซม. ความลึกต่ำสุด: 20 ซม. ความลึกสูงสุด: 40 ซม.
เบสตัว
ชุดตู้ทีวี
11,190 บาท
ความกว้าง: 180 ซม., ความลึกต่ำสุด: 20 ซม., ความลึกสูงสุด: 40 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เบสตัว ชุดตู้ทีวี, Vara ขาว ความกว้าง: 240 ซม. ความลึกต่ำสุด: 20 ซม. ความลึกสูงสุด: 40 ซม.
เบสตัว
ชุดตู้ทีวี
15,730 บาท
ความกว้าง: 240 ซม., ความลึกต่ำสุด: 20 ซม., ความลึกสูงสุด: 40 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
  • TV stands – a lot to choose from

    Get the best view of your favourite TV programs with one of our TV stands at a price that leaves you more over for the latest flatscreen or game console. Our TV stands and TV cabinets have shelves or drawers to organise all those hi-tech boxes and your favourite DVDs, and openings at the back for cords and cables. You can choose between lots of sizes, styles and colours, and we have TV stands for both flatscreen and traditional tube TVs. If you want to complete your TV enjoyment with a comfortable sofa to watch from, or a coffee table to hold your snacks, you’ll find them here, too.

  • TV stands and more for today’s home

    Of course nowadays, there’s more to home entertainment than just watching a good film or your favourite soap. Perhaps you’ll need more than even one of our biggest TV stands for all your family’s game consoles, DVD players, DVDs, CDs and old-fashioned stuff like books, magazines and ornaments. So check out our BESTÅ series. You can create your own personal storage for your TV and whatever else you want to store. You can design it yourself on our online BESTÅ planner. Or go for one of our furniture series, like HEMNES or EXPEDIT, with bookcases and other storage that match the TV stands.