ช่วงราคาระหว่าง
-
มัลเชอ ฐานไซด์บอร์ด ความกว้าง: 145 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 92 ซม.
มัลเชอ
ฐานไซด์บอร์ด
14,990 บาท
ความกว้าง: 145 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 92 ซม.
ลีอาทอร์ป ตู้ไซด์บอร์ด, ขาว ความกว้าง: 145 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 88 ซม.
ลีอาทอร์ป
ตู้ไซด์บอร์ด
9,990 บาท
ความกว้าง: 145 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 88 ซม.
สตอคโฮล์ม ตู้ไซด์บอร์ด, วีเนียร์ไม้วอลนัท ความกว้าง: 160 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 81 ซม.
สตอคโฮล์ม
ตู้ไซด์บอร์ด
21,990 บาท
ความกว้าง: 160 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 81 ซม.