ช่วงราคาระหว่าง
-
นูร์เดน โต๊ะอเนกประสงค์, ไม้เบิร์ช ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 90 ซม. ความกว้าง: 188 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะอเนกประสงค์
9,200 บาท
ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 90 ซม., ความกว้าง: 188 ซม.
สตูร์แนส ตู้อเนกประสงค์, แอนทีคสเตน ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 90 ซม. ความกว้าง: 163 ซม.
สตูร์แนส
ตู้อเนกประสงค์
17,990 บาท
ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 90 ซม., ความกว้าง: 163 ซม.