ช่วงราคาระหว่าง
-
สเป็คกา โคมเพดาน, ขาว สูงสุด: 13 วัตต์ ความสูง: 9 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม.
สเป็คกา
โคมเพดาน
159 บาท
สูงสุด: 13 วัตต์, ความสูง: 9 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม.
พุลท์ โคมเพดาน, โลหะ สูงสุด: 60 วัตต์ ความสูง: 8 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม.
พุลท์
โคมเพดาน
299 บาท
สูงสุด: 60 วัตต์, ความสูง: 8 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม.
คาลิปซู่ โคมเพดาน สูงสุด: 60 วัตต์ ความสูง: 10 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 50 ซม.
คาลิปซู่
โคมเพดาน
590 บาท
สูงสุด: 60 วัตต์, ความสูง: 10 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 50 ซม.
อัวช์ทีด โคมเพดาน, ขาว สูงสุด: 20 วัตต์ ความสูง: 17 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 46 ซม.
อัวช์ทีด
โคมเพดาน
890 บาท
สูงสุด: 20 วัตต์, ความสูง: 17 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 46 ซม.
ลิสบอย โคมเพดาน, ขาว สูงสุด: 20 วัตต์ ความสูง: 18 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม.
ลิสบอย
โคมเพดาน
99 บาท
สูงสุด: 20 วัตต์, ความสูง: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม.
SVIRVEL โคมเพดาน, ขาว ความสูง: 13 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม.
SVIRVEL
โคมเพดาน
399 บาท
ความสูง: 13 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม.
วาร์ฟ โคมเพดาน, ขาว ความสูง: 20 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 55 ซม.
วาร์ฟ
โคมเพดาน
1,490 บาท
ความสูง: 20 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 55 ซม.
ÄLVÄNGEN โคมเพดาน, ขาว ความสูง: 18 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม.
ÄLVÄNGEN
โคมเพดาน
890 บาท
ความสูง: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม.
วิทเตมวลล่า โคมเพดาน, โลหะ, แก้ว ความสูง: 40 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 18 ซม.
วิทเตมวลล่า
โคมเพดาน
1,190 บาท
ความสูง: 40 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 18 ซม.
ฮือบี โคมเพดาน, ขาว สูงสุด: 13 วัตต์ ความสูง: 11 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 37 ซม.
ฮือบี
โคมเพดาน
399 บาท
สูงสุด: 13 วัตต์, ความสูง: 11 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 37 ซม.
วิทเตมวลล่า โคมเพดาน, เซรามิก พอร์ซเลน สโตนแวร์, แก้ว ความยาว: 33 ซม. ความกว้าง: 21 ซม. ความสูง: 11 ซม.
วิทเตมวลล่า
โคมเพดาน
1,290 บาท
ความยาว: 33 ซม., ความกว้าง: 21 ซม., ความสูง: 11 ซม.
แอลก์ฮูลท์ โคมไฟเพดาน สูงสุด: 28 วัตต์ ความกว้าง: 42 ซม. ความสูง: 31 ซม.
แอลก์ฮูลท์
โคมไฟเพดาน
1,190 บาท
สูงสุด: 28 วัตต์, ความกว้าง: 42 ซม., ความสูง: 31 ซม.