ช่วงราคาระหว่าง
-

Outdoor lighting

Brighten up when the sun goes down

When the sun goes down, our outdoor lighting keeps the outside of your home bright and cosy. Approved for outdoor use, our selection contains lamps for walls and ceilings. They come in different styles with both frosted and clear glass to help you find what’s best for you.

IKEA Outdoor lighting
ซูลทูเน็ต ไฟดาวไลท์ ความยาว: 30 ซม. ความกว้าง: 8 ซม. ความลึก: 22 ซม.
ซูลทูเน็ต
ไฟดาวไลท์
490 บาท
ความยาว: 30 ซม., ความกว้าง: 8 ซม., ความลึก: 22 ซม.
ซูลทูเน็ต ไฟทางเดิน ความสูง: 67 ซม. ความกว้างฐาน: 14 ซม. ความยาวฐาน: 10 ซม.
ซูลทูเน็ต
ไฟทางเดิน
690 บาท
ความสูง: 67 ซม., ความกว้างฐาน: 14 ซม., ความยาวฐาน: 10 ซม.
ซูลทูเน็ต ไฟทางเดิน ความสูง: 151 ซม. สูงอย่างน้อย: 117 ซม. ความกว้างฐาน: 30 ซม.
ซูลทูเน็ต
ไฟทางเดิน
2,390 บาท
ความสูง: 151 ซม., สูงอย่างน้อย: 117 ซม., ความกว้างฐาน: 30 ซม.
ซูลทูเน็ต ไฟทางเดิน ความสูง: 50 ซม. ความกว้างฐาน: 14 ซม. ความยาวฐาน: 10 ซม.
ซูลทูเน็ต
ไฟทางเดิน
1,590 บาท
ความสูง: 50 ซม., ความกว้างฐาน: 14 ซม., ความยาวฐาน: 10 ซม.