ช่วงราคาระหว่าง
-

หลอดไฟแบบต่างๆ และอุปกรณ์

Light bulbs that show your home in a better light

LED light bulbs are brilliant! You save money because they use less electricity and last longer than the old, incandescent bulbs. Many are dimmable and with a long life-time up to 25 000 hours, and you can choose a warmer or cooler light and clear or opal glass. Check out our rechargeable batteries and other accessories here, too.

The right light from a home furnishing point of view:
Learn how to choose the right light
Technical product information LED bulbs – LEDARE (PDF)

IKEA Light bulbs & accessories
เลียดดาเร่ หลอด LED GX53 1000 ลูเมน, หรี่ไฟได้ ปริมาณแสง: 1000 ลูเมน กำลังไฟ: 13 วัตต์ มุมยิงแสง: 110 องศา
เลียดดาเร่
หลอด LED GX53 1000 ลูเมน
499 บาท
ปริมาณแสง: 1000 ลูเมน, กำลังไฟ: 13 วัตต์, มุมยิงแสง: 110 องศา
หลอดไฟสว่างแค่ไหน
ดูได้จากค่าลูเมน
ลูเมน (lm) คือหน่วยที่ใช้วัดกำลังความสว่างหรือปริมาณแสง หากต้องการทราบค่าลูเมนโดยประมาณของหลอดไส้ ให้นำตัวเลขวัตต์คูณด้วยสิบ เช่น หลอดไส้ขนาด 40 วัตต์ ให้แสงสว่าง 400 ลูเมน เทียบเท่าหลอดไฟ LED รุ่น LEDARE/เลียดดาเร่ ที่กินไฟเพียง 7 วัตต์เท่านั้น อิเกียมีหลอดไฟหลายรุ่นให้เลือก ตั้งแต่ 90 ลูเมน 200 ลูเมน 400 ลูเมน ไปจนถึง 1,000 ลูเมน
วิธีเลือกหลอดไฟให้เหมาะสม
 
เลียดดาเร่ หลอด LED GX53 400 ลูเมน, หรี่ไฟได้ ปริมาณแสง: 400 ลูเมน กำลังไฟ: 6.3 วัตต์ มุมยิงแสง: 36 องศา
เลียดดาเร่
หลอด LED GX53 400 ลูเมน
299 บาท
ปริมาณแสง: 400 ลูเมน, กำลังไฟ: 6.3 วัตต์, มุมยิงแสง: 36 องศา
เลียดดาเร่ หลอด LED GX53 400 ลูเมน, หรี่ไฟได้ ปริมาณแสง: 400 ลูเมน กำลังไฟ: 6.3 วัตต์ มุมยิงแสง: 110 องศา
เลียดดาเร่
หลอด LED GX53 400 ลูเมน
299 บาท
ปริมาณแสง: 400 ลูเมน, กำลังไฟ: 6.3 วัตต์, มุมยิงแสง: 110 องศา
เลียดดาเร่ หลอด LED GX53 600 ลูเมน, หรี่ไฟได้ ปริมาณแสง: 600 ลูเมน กำลังไฟ: 8.5 วัตต์ มุมยิงแสง: 36 องศา
เลียดดาเร่
หลอด LED GX53 600 ลูเมน
399 บาท
ปริมาณแสง: 600 ลูเมน, กำลังไฟ: 8.5 วัตต์, มุมยิงแสง: 36 องศา
เลียดดาเร่ หลอด LED GX53 600 ลูเมน, หรี่ไฟได้ ปริมาณแสง: 600 ลูเมน กำลังไฟ: 8.5 วัตต์ มุมยิงแสง: 110 องศา
เลียดดาเร่
หลอด LED GX53 600 ลูเมน
399 บาท
ปริมาณแสง: 600 ลูเมน, กำลังไฟ: 8.5 วัตต์, มุมยิงแสง: 110 องศา
ประหยัดไฟและใช้ได้นานกว่า
หลอดไฟ รุ่น LEDARE/เลียดดาเร่ ประหยัดไฟกว่า 85% และใช้งานได้นานกว่าหลอดไส้ 20 เท่า ระหว่างเลือกซื้อหลอดไฟ จึงควรสังเกตตัวเลขลูเมนหรือค่าความสว่าง แทนที่จะดูตัวเลขกำลังไฟ (วัตต์) ซึ่งบ่งบอกพลังไฟฟ้าหรือกำลังไฟฟ้า หลอดไฟของอิเกียมีตั้งแต่ 2-16.5 วัตต์
ดูวิธีเลือกหลอดไฟให้เหมาะสม
 
เลียดดาเร่ หลอดไฟ LED E27 400 ลูเมน, แก้วฝ้า, หลอดกลม ปริมาณแสง: 400 ลูเมน กำลังไฟ: 6.3 วัตต์ ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เลียดดาเร่
หลอดไฟ LED E27 400 ลูเมน
245 บาท
/2 ชิ้น
ปริมาณแสง: 400 ลูเมน, กำลังไฟ: 6.3 วัตต์, ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เราเปลี่ยนหลอดไฟ..
เพื่อให้คุณไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ
อิเกียตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2016 เราจะเปลี่ยนมาจำหน่ายเฉพาะไฟ LED เพราะประหยัดไฟมากกว่าถึง 85% และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดไส้ 20 เท่า ลองนึกดูว่า หากเราทุกคนเปลี่ยนมาใช้หลอด LED เราจะช่วยกันประหยัดไฟและประหยัดเงินได้มหาศาลเพียงใด
 
  • Light bulbs and batteries that suit your budget

    Check out our light bulbs and batteries and find what you need here at nice low prices. We have the three main types of light bulbs – halogen, fluorescent and the latest kind, LED (light-emitting diodes). They come in a choice of sizes and shapes, including fluorescent tubes and spotlight light bulbs. We also have different types of batteries, including environment-friendly rechargeable batteries and a charger for them, as well. The charger even switches itself off when the batteries are fully charged. At the moment, you can use our halogen light bulbs and some of our fluorescent light bulbs with dimmers, and by the time you read this, we may even have dimmable LEDs!

  • Light bulbs and batteries that suit the planet, too

    Lighting is one of the biggest users of electricity in your home. That can cost you a lot of money, and it doesn’t make the environment very happy, either. So today, the light bulbs we sell are more energy-efficient and last longer than the old, traditional ones. LEDs and fluorescent light bulbs use up to 80% less energy to produce the same light as a traditional light bulb and last much, much longer. Using more efficient light bulbs and rechargeable batteries are just a couple of ways you can save money and help the planet. You can find out more ways that we together can create a better future on our People and the Environment pages, see the link below.